show episodes
 
Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır: 1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarını ve bunlara bağlı şeyleri açıklamakdadır. 2) Birinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan evvel, Peygamberliğine delîl olan alâmetler hakkındadır. 3) İkinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Ahirzaman şahısları ve birbirleriyle olan münasebetlerine dair tefekküri bir bakış sunan bu çalışma Beşinci Şua, On Beşinci Mektub gibi risaleler çekirdek olarak yine Risale-i Nur Külliyatından derlenmiştir. İçinde bulunduğumuz zamanın hercümerci içinde bir şeyleri doğru tanımlamamıza vesile olacak düşünce dünyasına almaktadır bizi yine. Maalesef s…
  continue reading
 
İhtiyarlık ve hastalık evrelerini, Yirmi Beşinci ve Yirmi Altıncı Lema risaleleriyle konu alan bu çalışma, yine muhtelif yerlerden istifademize ve tefekkürümüze vesile olmaktadır. Hastalar risalesi, İhtiyarlar risalesi. Hastalara bir merhem, bir 'geçmiş olsun' makamında yazılmış yerlerdir. İhtiyar ve yaşlılara da 'ben de sizin gibi ihtiyar oldum, i…
  continue reading
 
İhlâs ve uhuvvet, yani samimiyet ve kardeşlik konuları. Yirmi Birinci Lema, Yirminci Lema ve Yirmi İkinci Mektub risaleleri başta olmak üzere muhtelif yerlerden derlenen bir çalışmadır. İhlâs, yaptığımız işlerde samimiyetin en doğru iksir ve formülü iken uhuvvet ise insanlar arası olan ilişkilerimizin en doğru iksir ve formülüdür diyebiliriz herald…
  continue reading
 
Ölüm ve ötesini anlatan bu çalışma, bu fani dünya hayatının mahiyetini anlatmakla birlikte, ölümü ve ölüm sonrasında insanlığı ve kainatı neyin beklediğini tefekkür kapısı aralayarak anlatmaktadır. Allah'a iman edenler için ölümün bir nimet olduğunu anlatmaktadır. --- Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları …
  continue reading
 
Allah'ın son nebisi, peygamberi olan peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik yönünün ispat suretiyle anlatıldığı, tefekküri bir bakışla 1500 sene öncesinde olan büyük hadiseler içinde İslamiyetin nasıl ve hangi ihtiyaç sonrası geldiğini tefekküri bir yöntemle anlatmaktadır. Düşünce dünyanızı âlem sarayının keşfedicisin…
  continue reading
 
Yirmi beşinci Söz başta olmak üzere Risale-i Nur Külliyatındaki muhtelif yerlerden derlenerek hazırlanmıştır. Kur'an'ın neden ve nasıl mucize olduğunun ispatı üzerine tefekkür kapısı açmaktadır. Öyle ki, bunu düşünerek dinleyen ve anlayan kişi, Kur'ân'ın Allah'ın konuşması olduğunu, bir beşer sözü olamayacağını anlar, idrak eder inşaallah. Diğer ya…
  continue reading
 
Dua, ubudiyet ve kulluk yönleriyle insanı ele alan bu çalışma, Risale-i Nur'dan çeşitli yerler derlenerek Cenab-ı Allah'a samimi kulluğa ve dua etme konusuna tefekküri bir bakış sunmaktadır. Ezber bozan tespit ve tefsir yönleriyle insanın dua ve kulluk için yaratılmış en seçkin bir varlık olduğunu tefekküri bakışla anlatmaktadır. --- Risale-i Nur K…
  continue reading
 
Risale-i Nur Külliyatındaki Kader ile alakalı çok sayıda yerlerden derlenmiştir. Derlenen yerler arasında 26. Söz Kader Risalesi çoğunluğu kapsamaktadır. Kader'in ispat ve izahı tefekkür ile anlatılırken Kader'e iman etmenin dünyada getirdiği saadet ve mutluluk vesilesi olduğunu da tefekkür kapısı açarak anlatmaktadır. ---- Risale-i Nure-i Nur Küll…
  continue reading
 
Yirmiüçüncü Söz ve Mesnevî-i Nuriye risalelerinden derlenerek hazırlanmıştır. İnsanın yaratılış ve fıtrat yönleri anlatılmaktadır. Diğer canlılarla özellikle de hayvanlardan farkımız öylesine güzel izah ve detaylandırılmıştır ki öz farkındalık ve bilinçli yaşamın kapısını, düşünen insanlara aralıyor. ---- Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derle…
  continue reading
 
20. Mektub'dan derlenerek hazırlanmıştır. Kayıt 2 kısımdır. Öncelikle 1. kısımda Kelime-i Tevhid'deki her bir kelimenin müjdeli ve sevimli yönü anlatılmaktadır. 2. kısımda ise kelime-i tevhiddeki her kelimenin ispatları tefekkür ile anlatılmaktadır. ---- Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları serisi Not: Me…
  continue reading
 
Esma-ül Hüsna denilen Allah'ın güzel isimlerini örneklerle anlatan risale. Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları serisi. Not: Metinlerde bir kısım sadeleştirme olsa da tahrifat cinsinden değildir. Yapım: Digital Production, Akdem Studio Seslendiren: Seyfullah Kartal Yapım yılı: 2002…
  continue reading
 
Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları serisi - Tek Parça 9 Saat. Not: Metinlerde bir kısım sadeleştirme olsa da tahrifat cinsinden değildir. Yapım: Digital Production, Akdem Studio Seslendiren: Seyfullah Kartal Yapım yılı: 2002
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi