show episodes
 
Eshâb-ı kirâm) kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd)ın ne olduğu açıklanmakdadır.Tenbîh kısmında, bir islâm düşmanının yazdığı (Hüsniyye) kitâbına cevâb verilmekdedir.Bir kısmında, büyük islâm âlimi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin hâl tercemeleri anlatılmakdadır.Müslimânların İki Göz Bebeği kısmında, Hazreti Ebû Bekr ve Ha ...
 
(İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır. II. kısım; (Cennet Yolu İlmihâli)dir. Muhammed bin Kutbüddîn İznîkinin (Mızraklı İlmihâl) kitâbı esâ ...
 
Sosyal girişimcilik ve sosyal etki konularını eğlenceli biçimde, kaliteli konuklarla ele alan Oğuzhan Ocak ve Muhammed Yunus Aktaş'ın sunduğu podcast. Pazartesi ve Cuma günleri birer bölüm yayınlanır. Bazen konuklu, bazen de başbaşa bölümler olur. Konuklu bölümlerde konukların hem kişisel hem de girişim hikayeleri dinlenir. Başbaşa bölümler muhabbet havasında geçer, felsefi konularla ilgili muhabbet edilir. İş hayatı, sivil toplum ve eğlencenin kesiştiği ilginç bir podcast deneyimine hazır olun.
 
İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i Elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından ve oğulları Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin de üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından, uzun bir çalışma sonunda çıkarılan kıymetli cümleler, Elif-ba sırasına göre tanzîm edilmiş, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine okunmuşdur. Dikkat ile dinledikden sonra, bunun adı (Kıymetsiz Yazılar) olsun demişdir. Okuyanın hayreti üzere, anlamadın mı, (Bunun kıymetine karşılık olabilecek birşey bulunabi ...
 
971 [m.1563] yılında doğmuş ve 1034 [m.1624] yılında vefât etmiş olan, ikinci bin yılının müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, islâm dîninin Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, üç numaralı kitâbı olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır. Üç cild ve aslı fârisî olan mektûbât kitâbında (536) mektûb vardır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu eserinde, insanoğlunun rûhî hastalıklarının tedâvî yollarını göstermiş, islâm dînine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyyeti, Evliyâ ...
 
(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır.I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir.II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır.III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir.IV. kısım; (Bi ...
 
(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır.II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezheb ...
 
Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir:3. kısımda, İslâmiyyetde kesb ve ticâret, Bey’ ve Şirâ’, Alış-verişde muhayyerlik, Bâtıl, Fâsid ve Mekrûh Satışlar, Ticârette adâlet ve ihtikâr, dinini kayırmak, ihsân, Banka ve Fâiz, Şirketler, Cezâlar, Ölüm ve Ölüme Hâzırlık, Meyyite Hizmetler, Ferâiz, Meyyit için İskât ... gibi konular yer almakdadır.yrıca konular arasında, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve oğlu Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (MEKTÛBÂT) kitâblarından çeşitli ...
 
(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbı dört kısımdan meydâna gelmişdir.I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır.II. kısım; (Müslimânlık ve Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hakk ...
 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye / Hakikat Kitabevi Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: 1. kısımda; İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikâdı, İslâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur'ân-ı kerîm ve tefsîrler, kur'ân-ı kerîmdeki ilmlerin sınıflandırılması, Nemâzın ehemmiyyeti, farzları, abdest, gusl, nemâz ile ilgili bütün husûslar, kaza nemâzları, Cum’a ve bayram nemâzları, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac ...
 
Loading …
show series
 
Prof. Dr. Muhammed Şahin , Michael Kuyucu'ya "UNİAR Memnuniyet Araştırması"nda Türkiye genelinde 5.sıraya yükselen MEF Ünv.'nin yakaladığı bu başarının sırrını anlatıyor. MEF Üniversitesi'ni tercih etmek isteyenler altın değerinde bilgilerMichael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Prof. Dr. Volkan Demir, Michael Kuyucu'ya farklı bir ekol olan Galatasaray Ünv.'de eğitim görmenin ayrıcalıklarını ve İktisadi ve İdari Fakültesinin vizyonunu anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Nur Uslu, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi BAREM'in gerçekleştirdiği medya araştırmasını ve BAREM'i anlatıyor. 2021 Yazında yapılan araştırmaya göre: Haberler Hangi Mecradan takip ediliyor? Hangi mecradan gelen haberlere daha fazla güven duyuluyor? Dizi ve Filmler nereden izleniyor? Haberi en çok i…
 
Neden değişime ihtiyacımız var? Neden sosyal girişimcilik daha çok konuşulsun istiyoruz? 5N1K serimizin 3. bölümünde bu soruları kendimizce cevaplamaya çalışırken aklımızdaki soruların ‘neden’lerini anlamaya çalışıyoruz. Bölümde bahsedilen ilgili kaynaklar: https://ashokaturkiye.org/ashoka-fellowship-programi/…
 
Kendimizi anladık, binlerce yıllık varoluşsal ve felsefi problemleri çözdük diyelim. Sonrasında ne oluyor? Sosyal ve toplumsal sorunları nasıl tanımlar, sosyal girişimin odağı olabilecek sorunları nasıl belirleriz? Bölümde yararlandığımız kaynaklar: Etkini Zirveye Taşı Dört Adım Yaklaşımı Hızlan Fark Yarat…
 
GLOBAL AL HUB Türkiye Strateji Lideri Esma Cinokur, Akademi Bakış'ta Michael Kuyucu'ya Yapay Zeka eğitiminin önemini anlatıyor. Yapan Zeka Nedir? Yapay Zeka Eğitiminde önemli olan nedir? Global Al Hub, Yapay Zeka eğitiminde nasıl bir farklılık yaratıyor? Yapay Zeka Eğitimi almak isteyenler neden Global Al Hub'a gitmeli?…
 
Koç Üniversite Sosyal Etki Forumu, KUSIF’in Zebra programı kapsamında sosyal girişimcilik alanında kendimizi geliştirmek üzere bir araya geldik ve podcast maceramız başladı. Bu yolculukta biz Zebralara eşlik ettiğiniz için teşekkürler! Sosyal girişimcilik nedir, ne değildir? Bir sosyal girişimci kimdir ve ne yapar? “Ne?” sorusuyla başladığımız 5N1K…
 
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya spor eğitimini ve Türkiye'de Futbolun durumunu anlatıyor? Futbola Siyaset mi Karışıyor? Türk Futbolu Dünyanın Neresinde?Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Uz. Klinik Psikolog Sevgi Umuç , Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya pandemi koşullarında YKS'ye girecek öğrencilere 10 temel öneride bulunuyor. YKS Sınavında Dikkat Edilmesi Gereken 10 Kural Nedir?Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Alanya HEP Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karakoç, Akademik Bakış 'ta Michael Kuyucu'ya Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin püf noktalarını ve Alanya HEP Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün diğer üniversitelerden farkını anlatıyor.…
 
Medya Profesyoneli öğretim üyesi Dr. Hakan Dikmen, Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'ya Türkiye'de özellikle doksanlı yıllarda başlayan özel radyo yayıncılığını anlatıyor. Özel radyo kanalları nasıl açıldı? Özel radyolar gelişirken hangi dönemlerden geçti? Doksanlardan günümüze radyo yayıncılığı üzerine…
 
Michael Kuyucu, Akademik Bakış programında yeni kurulan ve daha kurulduğu andan itibaren başarılı olan ve Prof. Dr. Uğur Türkmen'in yönetiminde müzik eğitimine yeni bir vizyon kazanan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarını konuşuyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Giray Saynur Derman, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Türkiye ve dünya ekonomisi ve jeopolitiği hakkında bilgiler veriyor. Covid-19 Aşısında Dünya ekonomisini etkileyen bir rant var mı? AB 'nin Geleceği Nasıl Olacak? Çin & ABD'nin Ekonomik Savaşının Etkileri ve Sonucu Nasıl …
 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Demir , Akademik Bakış'ta Michael Kuyucu'ya Türk medyasını sosyolojik açıdan değerlendiriyor. Pandemi medyayı nasıl etkiledi? Yeni nesil medyaya nasıl bakıyor? Medya "Kadına Şiddet" konusunda sorumluklarını hangi oranda yerine getiriyor? Televizyon kanallarında dizilerin yüksek reytin…
 
Prof.Dr. Ayhan Aytaç, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Pandeminin Türkiye ve Dünya ekonomisine olan etkilerini, Pandemi döneminde artan e-ticaret sektörünü ve Türkiye'nin 2021 ekonomisinde döviz ve altın fiyatlarının analizini yapıyor (Mart-2021)Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Müzik araştırmacısı ve yazarı, müzikolog Uğur Küçükkaplan, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya "Arabesk Yeniden" adlı kitabın öyküsünü anlatıyor. Uğur Küçükkaplan , kitabın hazırlanış öyküsünü, 16 müzik yazısının 16 yazar tarafından nasıl derlendiğini anlatıyor. Uğur Küçükkaplan ayrıca, arabesk müziğinin Türk müzik kültürü içindeki yerini,…
 
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof.Dr. Hakan Cevher, Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'ya Ege Üniversitesinin konservatuvarı hakkında bilgiler veriyor. Türk sanat müziğinin popüler kültürle kıyaslanmaması gerektiğini söyleyen Cevher, RAP müziğinde geçmişteki pop akımları gibi anlık ve geçici olacağını söyledi. …
 
Alanya HEP Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbuğ Erol , Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'ya Antalya-Alanya'da eğitim almanın farklılıklarını ve Alanya HEP Üniversitesinin yüzde 100 İngilizce olan bölümlerini anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güldeniz Ekmen, Akademik Bakış programında Doç.Dr. Michael Kuyucu'ya Haliç Ünv.'nin konservatuvarının çalışmalarını, Türk müziğe yönelik düşüncelerini, medyanın Türk Sanat Müziğine Bakışını ve RAP ve benzeri yeni akım müziklerine yönelik düşüncelerini anlatıyor.…
 
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Türkiye’de iletişim eğtimi almanın önemini, Yaşar Ünv’sinin İletişim Fakültesinin Ege Bölgesinde ilk Akreditasyon alan fakülte olduğunu ve fakültenin medya merkezini anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Afyonkocatepe Ünv. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Afyon Kocatepe Ünv. Devlet Konservatuvarı özellinde Türkiye'deki müzik eğitimini ve üniversiteye bağlı faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük müzik müzesini anlatıyorMichael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Doç.Dr. Serdar Bulut , Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Alanya Alaaaddin Keykubat Üniversitesinin Fakülte ve Bölümlerini anlatıyor. Alanya’ya gelen turistler pandemi kurallarına uydular mı? uzaktan eğitim güz döneminde devam eder mi?Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya HKU'nin iletişim fakültesinin üç yıl içinde gerçekleştirdiği yapılanma ve eğitim vizyonunu anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Rahmi İncekara #AkademikBakış'ta Michael Kuyucu'ya küresel dünyada ticaretin önemini ve bunun eğitiminin nasıl yapıldığını anlatıyorMichael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'ya 2020 yılında yaşanan pandemi dönemi ile birlikte gündeme bir kez daha gelen "dijital dönüşüm" kavramının eğitime nasıl yansıdığını, Üsküdar İletişimin dijital dönüşüme eğitiminde nasıl ayak uydurduğunu, uygulamalı derslerini , fakült…
 
Alanya HEP Üniversitesi Genel Sekreteri ve İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Murat Ertan Doğan, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Alanya'da yüksek eğitim imkanlarını, HEP Üniversitesinin gerçe bir vakıf üniversite gibi yönetildiğini örneklerle anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin , Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya MEF Üniversitesinin 2020 vizyonunu, pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitimi, Flipped Learning ile MEF Üniversitesinin yakaladığı farklılığı ve MEF Üniversitesinin araştırmalarda yakaladığı başarıları anlatıyor.…
 
İstinye Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Dr. Melik Ertuğrul, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya İSÜ Ekonomi bölümünün 2020-2021 yılında artan kontenjanlarını ve ekonomi eğitiminin günümüz dünyasında neden önemli bir hale geldiğini anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya #tercih2020 dönemine yönelik önerilerini, Haliç Üniversitesi'nin Uzaktan eğitim projesi Haliç X ve Haliç Üniversitesinin 2020-21 dönemi vizyonunu anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Güney, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Acıbadem Üniversitesinin Pandemi döneminde ki eğitim uygulamalarını ve Covid-19 pandemisinde emek veren sağlıkçılara ithafen kızı ile beraber seslendirdiği bestesi "İsimsiz Şarkılar" ın hikayesini anlatıyor.…
 
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ersoy Soydan, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesinin yeni kurulan stüdyolarını, yakında yayına başlayacak üniversite web radyosunu ve Avrupada Türk Diline yayın yapan karasal ve dijital radyolar hakkındaki görüşlerini anlatıyor.…
 
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Karaöz , Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya İstinye Üniversitesinin 2020 yılında açılan kongre merkezini anlatıyor. Karöz, İstinye Üniversitesinin kuluçka merkezini ve bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırılırken sahip olduğu fakülteler ve eğitim vizyonu hakkında bilgi veriyor.…
 
Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Su Ürünleri mühendisliğini ve istihdam avantajlarını, fakültesinin öğrencilere sağladığı burs imkanlarını ve fakülte mezunlarının hangi alanlarda il bulabileceğini anlatıyor.…
 
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Yengin, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya İstanbul Aydın Üniversitesi ve İletişim Fakültesi hakkında merak edilen bilgileri anlatıyor. Tercih döneminde İAÜ'nin verdiği tercih danışmanlık hizmetlerini anlatan Yengin, 2000 metrekarelik alana yayılmış İAÜ İletişim Fakülte…
 
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ceren Yeğen, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Mersin'de medya eğitimi görmenin avantajlarını anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Yeditepe Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Billur Ülger, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya Yeditepe Üniversitesinin köklü geçmişini , iletişim fakültesinin uzaktan eğitim konusuna nasıl hazırlandığını, fakültenin danışma kurulununun fakülte bölümlerine sektörel anlamda verdiği desteği ve Yeditepe İletişimin geleceğin medya eğitimini sunmak ad…
 
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Batuhan Kalaycı, Akademik Bakış #Tercih2020'de Doç.Dr. Michael Kuyucu'ya Yozgat Bozok Üniversitesini ve Medya eğitiminde uygulamanın önemini anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Fatma Nisan, RTS Bölüm Başkanı Dr. Beyler Yetkiner,RTS Bölüm Başkanı Yardımcısı Dr. Bahar Öztürk ve Radyo Kampüs Koordinatörü Dr. Beyler Yetkiner , Michael Kuyucu'ya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin eğitim vizyonunu ve olanaklarını anlatıyor…
 
İLAD Başkanı Prof. Dr.Aysel Aziz, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu'ya üniversitelerin bölüm ve programlarına aldığı "akreditasyon"un önemini ve bunun yeni ve çağdaş bir eğitim için üniversite adaylarına olan faydasını anlatıyor.Michael Kuyucu tarafından oluşturuldu
 
Bu bölümde sinefil ve mafya özentisi Büşra Uyar konuğumuzdu. Tekrar tekrar izlediğimiz filmleri, nedenleriyle birlikte tartıştık. Kendi iç dünyalarımız hakkında ip uçları da vermiş olabiliriz. Buyrun Goodfellas, Yüzüklerin Efendisi ve The Big Lebowski'nin bir araya geldiği bölüme!
 
İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir, Michael Kuyucu'ya Akademik Bakış programında 2019 sonbaharında yayınlanan "Geleceğin Meslekleri" adlı kitabını ve teknolojinin mesleklere gelecekte nasıl bir etkide bulunacağını anlatıyor. Dr. Şebnem Özdemir, yapay zekan…
 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Mesut İris, Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'ya akademisyen olmak için araştırma görevlisi olmakla başlayan yolu anlatıyor. Araştırma görevlileri ne yapar? Araştırma görevlisi kimdir? Ve Araştırma Görevlisi olmak isteyenlerin merak edeceği konular.…
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login