Download the App!

show episodes
 
Bu kitâb iki kısmdan meydâna gelmişdir:Kitâbın birinci kısmında; ingilizlerin dünyâ hâkimiyeti zemânında kurdukları (Müstemlekeler Nezâreti)nin bir elemânı olarak önce İstanbula gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempherin, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır. İslâm dünyâsını ve müslimânları nasıl parçalayabileceğinin âdetâ tatbikâtını ...
 
(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır.II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezheb ...
 
Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir:2. kısımda; Îmân, Akl, Kaza-Kader, Tefsîr ve Hadîs kitâbları, Hadîs âlimleri, Allahü teâlânın ismleri, Mezheb, Fıkh, İmâm-ı A’zam hazretleri, Vehhâbîlere Ehl-i Sünnetin cevâbı, Evliyâ rûhlarından faydalanma, Bozuk dinler, hurûfîlik, Sosyalizm ve Sosyâl adâlet, İslâmiyyetde nikâh, Talâk, Süt kardeşlik, Nafaka, Komşu hakkı, Halâl ve Harâmlar, İsrâf ve Fâiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannî, Cin hakkında bilgi, Bir Müs ...
 
Loading …
show series
 
Dört mezhebi de kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dört mezhep haktır. Diğer mezheplerin, mezhep imamlarının ne dediğini bilmediğimiz için bizim yaptığımızdan zerre farklılık yapan olunca, hemen onları imansızlıkla suçlayabiliyoruz ya da onların ki eksik, hatalıymış gibi görebiliyoruz. Halbuki o taraftan bakıldığında, biz de aynı şekilde görülüyoruz am…
 
Herkesin bir şeytanı var. Bu şeytan nasıl oluyor, niye üzerimizde? İki kişi evlendi. İkisinin de üzerinde şeytanları varsa bu şeytanlar ne olacak? Bu sohbetimizde bunların cevaplarını öğrenelim. #synergykendiyas #şeytan #herkesinşeytanı #evlilik #ifrit #musallat Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/syn…
 
Cinlerin yapısı ve ölümleri nasıldır? Bu sohbetimizde bunların cevaplarını öğrenelim. #synergykendiyas #cinler #cin #cinlerinölümleri #cinnilerinölümleri Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: https://www.tiktok.com…
 
Neden su içiyoruz? Suyun yerini, başka bir şey neden almıyor? Bu sohbetimizde bunların cevaplarını öğrenelim. #synergykendiyas #su #nedensuiçiyoruz #suyunyerine #susuzkalmak #damar #besmelesizsuiçmek Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4Oh…
 
Gaypten haber alınabilir mi? Rabbim gaybı, dilediğine de açabilir. Rabbimi seven ve Rabbimin sevdiği dostlarından bahsediyoruz. Levh-i Mahfuz’dan da alınıp gelinebilir. Dolayısıyla gelen bilginin nereden geldiğini anlamak, nasıl olduğunu anlamamız lazım. Bütün bunları biliyor, anlıyor, gelen bilgileri de ona göre değerlendiriyor olmamız lazım. Gele…
 
Bir kul, bir mübarek ile istişare etmek istiyor. Kendi soyunda da var, soyundan gelen mübarekler de var. Fakat, bir türlü onlarla iletişime geçemiyor, bağ kuramıyor. Acaba burada kader midir? Yoksa kendi donanımı mı yok? Bu sohbetimizde bunları öğrenelim. #synergykendiyas #kul #mübarek #istişare #soy #donanım #iletişim #bağ #kader Facebook: https:/…
 
Alkol bağımlılığı olan vefk işaretleriyle yapılan duada alkol bağımlığından kurtulabilir mi? Vefk işaretleriyle yapılan dualar günah mı? Vefk işaretleri şeytanın bir aldatmacılığı mı? Vefk işaretleri şeytana mı hizmet ediyor? Bu soruların cevaplarını bu ses kaydından öğrenelim! #synergykendiyas #havasilmi #vefk #vefkişaretleri #günah #şeytan #dua F…
 
Kişisel bilgilerinizi, doğum tarihinizi, burcunuzu ve benzeri bilgilerinizi Twitter, İnstagram ve benzeri sosyal mecralarda paylaşmayın! Metafizik saldırıya uğrayabilirsiniz” denilmiş. Ayrıca "sosyal medyada burcunuz, doğum tarihiniz gibi sorulara cevap vermeyin" denilmiş. Bu metafizik saldırıları nasıl oluyor? Sihir, büyü nasıl yapılır veyahut da …
 
İbadetin üç yönü vardır. * Beden * Ruh * Nefis #synergykendiyas #nefis #beden #ruh #ibadet Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: https://www.tiktok.com/@synergykendys Yaay: https://yaay.com.tr/SynergyKendiyas Twitt…
 
Resullah (s.a.v.) Efendimizin yanındaki şeytan teslim oldu. “Teslim olmanın anlamı, kendini bıraktı, artık azdırmaya çalışmayacak anlamında değil; teslim oldu, Efendimiz Aleyhisselam’ın fikirlerine, peygamber olduğuna fikren ve zihnen ona teslim olduğunu anlatıyor. Teslim olma, Efendimiz Aleyhisselam’a fikren ve zihnen biat ettiği ve teslim olduğu …
 
Kaygı; psikolojik dengesizlikler, panik atak vs. bütün bunların hepsinin temelinde, bizim davranış hatalarımız, düşünce hatalarımızdan kaynaklanır. Aslında böyle bir hastalık yok. Bu hastalık, iman zayıflığından kaynaklanır. Allah’u Teâlâ’yı unutturmanın diğer adını da "Kaygı Bozukluğu" yapmışlar. Gelin hep birlikte kaygılarımızdan kurtulalım! #syn…
 
Çocuklarım için aldığım malları sağlığımda mı çocuklarımın üzerine yapmam gerekiyor? Ya da ergenliğe geldikten sonra mı yapmam gerekiyor? Bu konuda nasıl davranmalıyız? Bu sohbetimizde bu soruları cevaplandıralım inşallah #synergykendiyas #mal #miras #çocukhakkı #mirasdevri Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://insta…
 
Hanımına ailesinden miras kaldı. Bunun tasarruf hakkı bayana mı düşer yoksa kocaya mı düşer? Hanımın çok zengin bile olsa bunun hükmü nedir? Bu sohbetimizde bu soruyu cevaplandıralım inş #synergykendiyas #miras #tasarrufhakkı #eşhakkı #mirashakkı Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas You…
 
Rüyalarda gördüğümüz cinsel birleşmelerde gelenler cinni ya da ifritler mi? Bu durumdan bizim çocuklarımız olma durumu olur mu? Bu sohbetimizde bunları öğrenelim. #rüya #kabus #ifrit #cinni #çocuklar #tövbe #helallik Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/…
 
Burçların taşlarla ilişkisi var mı? Burç taşlarının hikmeti gerçekten var mı? Burç taşımızı takalım mı? Burç taşımızı takalım mı? Bu sohbetimizde bunların ceveaplarını öğrenelim. #burçtaşları #burçlar #taşlar #taşlarınhikmeti #burçlar Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https:…
 
Yanardağlar patlayıp lavlar yeryüzüne çıktığında cinniler ya da ifritler yeryüzüne çıkıyor mu bu sohbetimizde bunu konuşalım. #yanardağ #lavlar #cinniler #ifritler #yeryüzü #yanardağpatlaması Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
Koca karı ilaçları zamanında eczanenin olmadığı yerlerde tıp bu kadar gelişmediği için otlardan geliştirilmiş insana faydası olan ilaçlardır. Çocuklara ateşi düşmesi için kullanılan sirkeli sular bedende bulunan cinnilere zarar vermez. Bu durum kısa süreliğine bedenden uzaklaşmasına sebep olur. Örneğin cinniler ruhsatlı ise ve bulunduğu yer bedenin…
 
Zaman eski, insanlar aynı. İçine Allah aşkı düşen kimseyi geri çevirmemek kültürü ne ise değerleri ne ise ilmi o kişiye göre açıklamak ve Allah yolunda yürümesi için teşvik etmek gerekir. Neyin nasıl olması gerektiğini, her gelen bilginin manadan mı olduğunu anlamak için ise ledün ilmine ihtiyaç vardır. Müslüman bilgisiz olabilir, fakat cahil değil…
 
İnsanın içinde bulunan şeytan (ifrit) kendini nasıl gösterir? Kul ibadet halinde bile olsa nefsi galip geldiği için şeytana ruhsat çıkar ve bedenin içinde yaşamaya başlar. Bu konunun detaylarını ses kaydımızdan dinleyebilirsiniz. #synergykendiyas #şeytan #nefs #nefia #ruhsat #beden #ifrit #cin Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnst…
 
İslamda kuantum fiziği - Yaratılış | Synergy Kendiyas | Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar …
 
Synergy Kendiyas in the channel; We shed light on the treatment of diseases for which positive sciences, medicine and other solutions cannot find a cure, and the truth of events that cannot be understood, with real human stories. Stay tuned to draw the boundaries of imagination and reality more clearly and to witness how close miracles are to reali…
 
Hakkımı neden helal edeyim? Kocam beni bırakıp gitti? O kadar zulme uğradım,iftira attılar, mahşerda onlardan hakkımı alacağım !!! Yukarıdaki gibi cümleler kuranlar varsa içimizde lütfen helallik ve tövbe ile ilgili videolarımızı mutlaka seyredin. Ondan sonra karar verin deriz. Peki ya muskalar? Yada yaptırılan kürtajlar bizlere nasıl geri dönüyor?…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
3. Dünya savaşının içindeyiz ve bu savaş tankla topla tüfekle olmuyor. Düşmanımızı iyi tanıyalım. #synergykendiyas #dünyasavaşı #üçüncüdünyasavaşı #savaş #koronovirüs #corovirüs #teknoloji #iblis #insan Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
İnci Tanesi #synergykendiyas #incitanesi #maneviyat #sohbet #afetmek #af #merhamet Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: https://www.tiktok.com/@synergykendys Yaay: https://yaay.com.tr/SynergyKendiyas Twitter: http…
 
SORU: Ben vapurda gidiyorum. Ben dua ederken yanındaki kişi benim duam da rahatsız olabilir mi? Veyahut ta benim zihnimi okuyabilir mi? Bu konuda istişare edelim inş. #synergykendiyas #dua #duaetmek #zihinokuması #etkilenmek #ifrit #cinni #manevisohbet Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiy…
 
Allahu Teala namazı emretti ama kılamadınız. Bunu yerine getirmeye çalışıyorsunuz ama eksikleriniz var. Bu eksikleri tamamlamak, borcu ödemek, yanında Allahu Tealaya olan özrümüzü nasıl beyan edebiliriz? #synergykendiyas #kazanamazı #kefaret #günah #sadaka #imtihan #kurbankesmek #maneviyat Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagra…
 
Abdest alırken azaların üçer kez yıkanmasının hikmeti nedir? Neden temizlik dahil olmak üzere bazı şeyleri en az üç kez yapmalıyız? #synergykendiyas #tesbih #üflemek #abdestalırken #üçkereüflemek #üçkere #sorucevap Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/ch…
 
27 ŞUBAT 2022 Tarihinde Allah (c.c.) ın izni ile camimiz hizmete açıldı. Emeği geçen herkesten Allah (c.c.) razı olsun.... Cami yapma fikrimiz nereden çıktı şimdi? Allah rızâsını kazanmaya gayret ediyoruz. Yani hazreti kuranı mana yönüyle de okumaya çalışıyoruz. Okudukça baktı ki? Farz olan ibadet ler olmazsa olmaz ama bununla birlikte farz ibadetl…
 
"İlkel insanlar" tanımlaması doğru mu? İlkel iseler şu anki teknoloji ile yapılamayan eserleri binlerce yıl önce nasıl yaptılar? İlk insan Adem (as) bir peygamber olduğuna göre kendisi nasıl "ilkel " sıfatı yakıştırılabilir? #synergykendiyas #ilkinsan #ilkelinsan #mısırpiramitleri #yeraltışehirleri #teknoloji #geçmişzaman Facebook: https://www.face…
 
Hz. İsa neden göğe alındı? Düşmanı o an yok edilebilirdi. Allah (c.c) Dünyayı neden 6 günde yarattı? #synergykendiyas #hzisa #göğekaldırılmak #göğealınması #düşman #dünya #altıgün #dünyanınyaradılışı Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4Oh…
 
SORU: Bir şey düşündüğümde karşıma çıkan bir şarkı sözü (numeroloji) yani tevafuk ya da eksomol diye adlandırılıyor. 11 11 - 22 22 - 55 55. Ben bir şey düşündüğümde tak diye geliyor. Bir anlam ifade ediyor bence. O anlamın arkasındaki anlamı çözmek istiyorum. Ama çözemiyorum. Bu aylardır oluyor bana, her saat başı. Bunun anlamı nedir diye sormak is…
 
Rabbim asıl bizim kalbimizdedir. Kalbimizden bizi besler. Şeytan nefsimizden besler. #synergykendiyas #ledün #ledünilmi #tecelli #tercihlerimiz #kalbimiz #şeytan #nefis #nefs Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: h…
 
Allahu Teala insanları dünyaya halife olarak gönderdi. Madem ki halifeyiz, üstün olan biziz, neden onlar bizi görüyor iken biz cinleri göremiyoruz? Bunun hikmetini anlatmaya çalıştık. #synergykendiyas #halife #cinni #cinli #üstünlük #üstün #maneviyat #kendiyas Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/syner…
 
İnsanlar niçin yaratıldı ve halife oldu? #synergykendiyas #insanlar #halife #insanoğlu #emanet #melek #ordu #nur Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: https://www.tiktok.com/@synergykendys Yaay: https://yaay.com.tr…
 
Tabi bu irade savaşı ve esaretin altında baş aktör olarak nefis var. Nefis de bizim bir parçamız. Bu sohbetimizde hem bunları hem de bu ilimle tanışmamızdan kısa bir kesit anlatmaya çalıştık. #synergykendiyas #cin #ilim #şeytan #ifrit #rehber #nefs #nefis #türbe #türbe ziyareti Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://i…
 
Alt beyin her şeyi üst beyne geçirmiş olsaydı hiç kimse günah işlemezdi. İmtihan o zaman nasıl olacaktı? Bu sohbetimizde bunları konuşalım inş #synergykendiyas #altbeyin #üstbeyin #günah #imtihan #köprü #kuran #kuranokumak Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtub…
 
2015 senesinde kızıma SSPE teşhisi konuldu. 2007 senesinde de oğlumu aynı hastalıktan kaybetmiştik. Oğlumun hastalığı hızlı bir şekilde nüksetmişken, kızımız 2 yıl boyunca ayakta gezebildi. Kızım kendisini epilepsi hastası olaraktan biliyordu. Hastalığın ismini hiçbir şekilde söylemedik çünkü abisinin hastalığına şahitlik etmişti. Kızımız Allah (c.…
 
En başta Allahu Teaala'nın gücünü ve kuvvetini gösterir. Sürekli, milyarlarca insan yaratmıştır. Allah'u Teâlâ'nın gücünü ve kudretini anlayabilelim diye bize bu bir delildir. İnsanlar halifedir. Her halifeninde ayrı bir kimlik kartı bulunmaktadır. Kullarına ne kadar önem ve değer verdiğinin işaretidir. #synergykendiyas #parmakizi #hikmet #insan #k…
 
One woman to us Panic attack, distress, fear, anxiety, worry, feeling of crying.She said that she had complaints of headache, chest tightness, heart palpitations, rhythm disturbance, feeling of not being able to breathe, sleep, fatigue. Swelling in the abdomen and uneasiness in the body had started from throwing everything into it. When we consulte…
 
Kudüs neden hala Yahudilerin zulmü altında bu sohbette bu konuşalım. #synergykendiyas #kudus #yahudi #zulum #zülmüaltında #israil Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: https://www.tiktok.com/@synergykendys Yaay: ht…
 
Yunus Emre Hazretleri Nasihatı #synergykendiyas #yunusemrehz #yunusemrehazretleri #türbe #türbeziyareti #ordutürbeler #ünyetürbeler Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: https://www.tiktok.com/@synergykendys Yaay: …
 
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri Nasihatı ! #synergykendiyas #süleymanhilmitunahan #süleymanhilmitunahanhz #türbe #türbeziyareti #mübarek #maneviyat Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikToc: https://www.tiktok.com/@sy…
 
Allah'u Teâla murad etmiş. Kul mücadele etsin, hatasından dolayı benim karşıma gelmesin, bu dünyada çeksin, tövbe istiğfar etsin, af dilesin, kefaretini ödesin. Allah kuluna merhamet etmiş oluyor. Hastalıklarda bir kefarettir. #synergykendiyas #kul #mücadele #tövbe #istigfar #afdilemek #kefaret #hastalık Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKe…
 
UYARI : Rusya Ukayna savaşı, sonucu ve sonrası ne olacak? Manevi hocalarımız ile yapılan istişareler neticisinde şu anda sıcak gündem olan, milletimizi ve memleketimizi yakından ilgilendiren konu ile ilgili aldığımız bilgileri paylaşıyoruz. #synergykendiyas #rusya #ukrayna #savaş #rusyaukraynasavaşı #değerlendirme #türbe #ziyaret Facebook: https://…
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login