show episodes
 
Loading …
show series
 
İslâm dîninin sünnetlerinden biri de, duâdır. Resûlullâh(s.a.v.): “Duâ ibâdettir” buyurmuştur. Duâ ibâdetin özü vemü’minin silâhıdır. İbn-i Abbâs (r.a.) rivayeti ile Resûlullâh(s.a.v.): “Dikkat ediniz! Düşmanınızdan kurtulmanız, bolrızka kavuşmanız için size gece gündüz duâ etmenizitavsiye ediyorum. Çünkü duâ mü’minin silâhıdır” buyurmuştur.Selmân …
  continue reading
 
İbn Abbâs (r.a.)’dan bildirdiği hadîs-i şerîf’te: “Aşûre günüoruç tutana, on bin melek sevâbı verilir. Muharrem’in Aşûregününü oruç tutana on bin şehîd, on bin hac ve umre sevâbıverilir. Muharrem’in onuncu günü olan Aşûre gününde biryetîmin başını okşayana Allâhü Teâlâ o yetimin başındakikıllar kadar cennette derece verir. Aşûre gecesi bir mü’minei…
  continue reading
 
Kim helâk edici büyük günâhlardan sakınırsa, diğer günâhları affedilir ve onun İslâm binasının beştemel farzını yerine getirmesinden dolayı ayrıca sevap yazılır. Çünkü İslâm’ın temelini oluşturan farzlar(kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç ve hac) ile büyük günâhlar; biri diğerini takip eden, birbirine karşıüstünlük sağlamaya çalışan, etki ve büyü…
  continue reading
 
Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme girdiğinde Resûlullâh (s.a.v.) ve mü’minler Allâh (c.c.)’a yönelirlerve derler ki: “Ey Rabbimiz! Bu kardeşlerimiz dünyada iken“La ilâhe illallâh” diyorlardı, bizimle beraber oruç tutuyorlarve bizimle birlikte namazlarını edâ ediyorlardı. Böyle iken onları günâhları sebebiyle cehenneme attın.” Allâh (c…
  continue reading
 
Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Hz. Ali (r.a.) arasında derinve kuvvetli bir bağ vardır. Resûlullâh (s.a.v.) Ebû Tâlib’inevinde yetişip büyüdü. Hz. Ali (r.a.) de Resûlullâh (s.a.v.)’inevinde yetişip büyüdü. Hz. Ali (r.a.) ahlâkında ve yönelimlerinde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ahlâkına benzer bir ahlâksahibiydi. Çocuklardan ilk müslüman olan o idi. “Dârul…
  continue reading
 
Abdullah ibni Ömer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre,Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Hepiniz bir tür çobansınız; hepiniz hangi görevi üstlenmişseniz, ondansorumlusunuz. Devlet reisi de bir tür çobandır veyönettiklerinden sorumludur. Erkek ailesinin çobanısayılır ve onlardan sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanı durumundadır; o da ko…
  continue reading
 
Her konuda olduğu gibi İslâm’da ticaret ahlâkında daen güzel örnek tâbi ki Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizdir.Güzel ahlâkın en büyük numunesi olan Nebi (s.a.v.)Efendimiz İslâm’da ticaretin nasıl yapılması gerektiğinibizlere öğretmiştir. İmâm-ı Gazali (r.âleyh) hazretleri deResûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in öğrettiği helâl ticaretinnasıl yapılması gere…
  continue reading
 
Câbir İbn-i Abdullâh (r.a.)’den rivâyetle Resûlullâh(s.a.v.) Efendimiz: “Kişi ile şirk ve küfrün arasında yalnız) namazı terk etmek vardır.” diye buyurmuşlardır.Namazı inkâr eden kafir olur. Bu, kesin delil ile sabittir.Tembelliğinden dolayı kasden terk eden fâsık olur.Namazın farz olduğunu itikâd etmekle beraber, tembelliğinden kılmıyorsa, mesele …
  continue reading
 
1. Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır:Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâmuhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümmeente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l-‘azîmi vecûdike’l-‘amîmi’l-mu‘avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbelenes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihive’l-‘avne ‘alâ hâ…
  continue reading
 
İbn-i Abbâs (r.a)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Zilhicce’ninsonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutan,geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur.Allâhü Teâlâ o orucu onun elli yıllık günâhına keffâreteder” buyurulmuştur.Peygamberimiz (s.a.v.): “Ramazan orucundan sonraen fazîletli oruç, Allâh’ın ayı olan Muharrem’de tutu…
  continue reading
 
Bu sohbette, bilhassa ramazan da dini bozmak için fırsat kollayan, din adamı görünüp din düşmanlığı yapanlar ve hileleri geniş olarak açıklanmakta, müminlerin dinlerini nakli esas alan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeleri gerektiği, aksi halde felâkete sürüklenecekleri delilleriyle anlatılmaktadır.…
  continue reading
 
Rivayet olunur ki, Hz. Ebû Bekir (r.a.)’in kızı Esmâ(r.anhâ) şöyle anlattı: “Babamla Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz çıkıp gittiler. Nice olduklarını bilemezdik. Bir günKureyşten bir toplulukla beraber Ebû Cehil kapıya geldi”.Ben de: “Ne istiyorsunuz?” diye çıktım. Ebû Cehil bana:“Baban nerede?” diye sordu. Ben de:“Vallâhi nerede olduğunu bilmiyorum.…
  continue reading
 
Evrendeki her şeyin müthiş bir düzen içerisinde seyirettiğini görüyoruz. Güneş bir saniye dahi geç kalmaksızındoğuyor. Oksijen bütün yeryüzü tabakasını kapsıyor, yağmurlar, bitkiler, ağaçlar, kısaca her şey harika bir düzeniçerisinde bizlere şunu ifade ediyor: Bütün bu varlıklarıbuyruğuyla bizim hizmetimize musahhar kılan Cenâb-ıHâkk’tan başkası de…
  continue reading
 
“Sen, onlar bu Kur’an’a inanmıyorlar diye, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helâk edeceksin!” (Kehf s. 6) âyet-i kerimesi Allâhü Teâlâ’nın Resûl-iEkrem (s.a.v.)’e olan şefkâtini ve merhametini göstermektedir.Yani Allâhü Teâlâ, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’eseslenerek, “kâfirler Kur’ân-ı Kerîm’e imân etmiyorlardiye onlara kızıp öfkelendiğin v…
  continue reading
 
İngiltere’de 25 binden fazla insanın katıldığı bir araştırmaya göre, beyin için güvenli miktarda alkol tüketimi yok.Hatta “ılımlı” alkol alımı bile beynin neredeyse her bölümünü olumsuz etkiliyor. Bu çalışma, ne kadar çok alkoltüketilirse beyin hacminin o kadar düşük olduğunu önesürüyor. Yani birisi, ne kadar çok alkol tüketiyorsa beynide o kadar k…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi