show episodes
 
Artwork

1
Namaz Kitabı

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.
  continue reading
 
About my book reading podcats- تەدبىرياي ئۈن-سىن دەرسلىرى بۇ يەردە You can find Podcasts in Uyghur, Turkish and Japanese, also in Chinese. All related about Uygur Novels, İslamic lectures and Language studying podcasts... سىز بۇيەردىن ئۇيغۇرلارغا، ئىسلامغا ۋە تىل ئۆگىنىشكە ئائىت ئۈن كىتابلارنى ئۇيغۇرچە، ئىنگىلىزچە ۋە ياپۇنچە، ھەمدە خەنزۇچە تىللاردا تەدبىرياي رادىئومىزدىن تاپالايسىز. Breaker https://www.breaker.audio/tedbiryay Castbox https://castbox.fm/channel/id1544624 Google Podcasts https ...
  continue reading
 
Artwork
 
Kur’ân-ı Kerim salt meal üzerinden anlaşılacak bir kitap değil. Meal üzerinden okumak faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır bu uzun yıllar tartışma konusu olmuş bir mesele. Geçenlerde Kur’ân meali okuyan gençlerin deist ya da ateist olduğu yönünde bir açıklama da yapılmıştı hatırlarsanız. Bu bir ifrat olduğu gibi, bunun tefriti de yine sırf meal okuyarak radikalleşmektir. Kur’ân’ı okumak ve anlamak demek Kur’ân’daki kelimelerin, cümlelerin sözlük anlamlarını bilmekten ziyade, o kelimelerin ne tü ...
  continue reading
 
Sesli Risale-i Nur Albümü. Yaralara binaen dertlere deva olarak seslendirilmiş Kur'ân dersleridir. "Ulûm-u imaniye, hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur’an-ı Hakîm’in esrarından manevî ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse; elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye, ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellâl ne halde bulunursa bulunsun; âdi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahi ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Bu gecede yüz rekat namâz kılınır. Bu durumdanamâzın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘attaFâtiha’dan sonra 10 (on) İhlâs-ı Şerîf okunur. İsteğegöre bu namâz on rek‘at da kılınabilir. (O zamân herrek‘atta Fâtiha’dan sonra 100 (yüz) İhlâs-ı Şerîf okunur ve 10 (on) rek‘atın sonunda bir kere selâm verilerek namâz tamâmlanır.) Bu şekilde k…
  continue reading
 
Dr Mehmet Hakan Sağlam’ın Lozan konulu konuşması:“Lozan’da neleri kaybettik biliyor musunuz? 3 Mart1924,halifelik kaldırıldı. (1923’te imzalanmasına rağmen)İngiltere Lozan’ı ne zaman onayladı? 16 Temmuz 1924Çünkü Lozan’da İngiltere’nin bir şartı vardı. İngilterediyordu ki, tamam sizinle anlaştık, bu toprakları verdiniz,bunları aldık. Size de şu kad…
  continue reading
 
Uygurca Altyazılı Mü'min Suresi 65. Ayet - Cuma Vaazı Prof.Dr.Bayraktar BAYRAKLI مۇمىن سۈرىسى -ئايەت - پېروف.در.بايراقتار بايراقلى
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:“Hayır; Râbbine and olsun ki, aralarında çekiştiklerişeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğinhükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabuletmedikçe inanmış olmazlar.” (Nisa s. 65) Bu âyet, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Zübeyir (r.a.) lehine Ensârî (r.a.)’den öncebahçesini sulaması hakk…
  continue reading
 
Prof.Dr.Türker KILIÇ - BEYİN! Bağlantısallık ve Yaşamsallıkپېروف.در. تۈركەر قىلىچ - مېڭە! باغلىنىشچانلىق ۋە ھاياتچانلىق https://www.facebook.com/share/v/WPqmUPMgDrm3365T/ #باغچەشەھەرئۈنىۋېرسىتىتى #مېڭە #ئەقل #باغلىنىش #ئالاقە #نېرۋائىلمى #تەدبىرياي #Tedbiryay
  continue reading
 
Hz. Ebû Bekir (r.a.) bütün malını İslâm uğruna harcamıştır. Zorluk seferi olarak anılan Tebük Seferi’neherkes elinde ne varsa getirerek katkıda bulunmuştu.Resûlullâh (s.a.v.) Hz. Ebû Bekir (r.a.)’e “Ne getirdinya Ebû Bekir?” diye sorunca “Malımın tamamını yaResûlullâh” dedi. Resûlullâh (s.a.v.) “Peki ailene, çocuklarına ne bıraktın?” diye sorunca “…
  continue reading
 
1. Yerçekimi kanunu: İSAC NEWTON değil BİRUNİ bulmuştur. (500 sene önce) 2. Kan dolaşımı: WİLLİAM HARVEY değil İBN-İ NEFS bulmuştur. (300 sene önce)3. Dünyanın Güneş etrafında 365 günde dönmesi: KLAUDYOS BATLAMYUS değil EL BATTANÎ bulmuştur. (700sene önce) Ayrıca Batlamyus 260 gün olarak hesap etmiş,el- Battani 365 gün olarak bulmuştur.4. Atomun pa…
  continue reading
 
İmâm-ı Âzam (r.a.), kendisine teklif edilen kadılıkgörevini ve devlet hazinesi bakanlığını kabul etmediğinden dolayı uğradığı çeşitli baskı ve zulümlere katlanarak âhiret sorumluluğu korkusundan dünyevî cezaları yeğler ve küçümserdi. Ebû Hanîfe (r.a.) dinî bilgilerdetam bir ihtisas elde etmiştir. Çağdaşları içinde kendinden daha bilgili birisi bulu…
  continue reading
 
Saîd b. Zeyd (r.a.) uzun boylu olup, esmere çalan bir tenrengi vardı. Güzel huylu, sakin tabiatlı vera’ ve takvâ sahibibir kimseydi. Zühd ve tevazu sahibi, derinlemesine dindarlığı olan bir zât idi. Saîd b. Zeyd (r.a.) ilk müslüman olanlarlabirlikte müslüman oldu. Kendisiyle birlikte Hz. Ömer (r.a.)’inkız kardeşi Fâtıma (r.anhâ) da müslüman olmuştu…
  continue reading
 
Kur’ân’da her şeyin açıklaması bulunmaktadır. Gerçekanlamda onlara vâkıf olan, şeriatın tamamını ihâta etmişolur ve hiçbir konuda sıkıntıya düşmez. Buna şu Kur’ânnassları delâlet eder: “Bugün size dininizi tamamladım.”(Mâide s. 3) “Sana da insanlara gönderileni açıklayasındiye Kur’ân’ı indirdik.” (NahI s. 44) “Kitapta hiçbir şeyieksik bırakmadık.” …
  continue reading
 
Uygurca Altyazılı Hak Arama Mücadelesinde Kadın” Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün - Rüveyda Kılıç ھەق ئىزدەش يولىدا 《ئايال》 پېروف.در. شابان ئالى دۈزگۈن
  continue reading
 
Uygurca Altyazılı Allah Neden Kötülüklerin Olmasına İzin Veriyor Prof.Şaban Ali DÜZGÜN ئاللاھ نېمە ئۈچۈن يامانلىقلارغا رۇخسەت قىلىدۇ؟ Prof.Şaban Ali DÜZGÜN
  continue reading
 
Hadîs-i Şeriflerde ve diğer kaynaklarda belirtildiğinegöre, zekâta tabi olan mallar şunlardır: Altın, gümüş,deve, sığır, koyun-keçi, atlar ve diğer hayvanlar. Toprakmahsulleri: Meyveler, sebzeler, buğday, arpa, mısır ve diğer tahıl ürünleri. Ziynet eşyası, ticaret malları, madenler,defineler, petrol ve petrol ürünleri. Altın ve gümüş isterse ziynet…
  continue reading
 
(Bu iki duâ akşamla yatsı arasında 3’er defa okunmalı veokuyuştan önce Yâsîn-i Şerîf okunmalıdır.)Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’lcelâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. Lâ- ilâhe illâ entezahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne.Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümm…
  continue reading
 
8. İkinci secdede iki şeyde Allâhü Te‘âlâ’ya sığınmalı,Hamd-ü Senâ etmeli, sonra, “E’ûzü bi-afvike min ıkâbikeve e’ûzü bi-rıdâke min sahtike ve e’ûzü bike minke celle vechüke lâ uhsî senâen aleyke entekemâ esneyte alânefsik” demelidir.9. Namazdan sonra, “Allâhümmerzukni kalben takıyyen min-eşşerri nakıyyen, lâ kâfiren ve lâ şakıyya” demelidir. Resû…
  continue reading
 
İbn Mâce’nin rivâyet ettiği, Emîrü’l Mü’minîn Alî (r.a.) onunda Resûlullâh (s.a.v.)’den bildirdikleri hadîs-i şerîfte: “Şa’banayının onbeşinci gecesi gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.” buyruldu. Allâhü Te‘âlâ, bu gecede mü’min kullarına kurtuluş berâti yazdırır. Hadîs-i şerîfte:“Ber’ât gecesi kâhinler, büyücüler, içkiye devam e…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere emir ve vasiyetlerinden biri, kusur ve kabahâtler yaptıkça tevbe veistiğfar namazı kılmamız hakkındadır.Şâyet bu kabahât ve kusurlar, günde yetmiş kez veyadaha fazla tekrarlanırsa, yine o nisbette namaz kılmalıyız. Zira namazdan önce abdest almak şart olduğu gibi,günâhlardan sıyrılmak da bütün tâatlardan önde…
  continue reading
 
Hz. Hasan (r.a.)’den naklen Resûlullâh (s.a.v.)’in şöylebuyurduğu anlatıldı. “İçten kin besleyip haset etmek,iyiliği yer bitirir. Tıpkı, ateşin odunu yakıp kül ettiğigibi.”Ebû Hüreyre (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’inşöyle buyurduğunu anlatıyor. ”Birbirinize öfkelenmeyin. Hasetleşmeyin. Zoraki artırmaya girmeyin. Alışverişi, muvazaalı olarak…
  continue reading
 
Cabir bin Abdullah (r.a.)’in Hendek savaşı sırasında başından geçen bir olayı şöyle anlatır: “Hendek günü yeri kazârkensert bir taşa rastladık, durumu Resûlullâh (s.a.v.)’e bildirdik.Resûlullâh (s.a.v.): “İnip onu ben kıracağım” buyurdu. Taşı kırmak için doğrulduğu zaman, karnına bir taş bağlamış olduğunugördük. Üç gün olmuştu ki, hiçbir şey yememi…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Şüphesiz, insanların önünde beş tehlikeli geçit vardırki amelen zayıf ve çelimsiz olanlar bu geçitleri aşamazlar.” Hz. Ebûbekir (r.a.): “Beş tehlikeli geçit nedir, yâResûlallâh?” diye sordu. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Ölüm ve ölümün ızdırâbı, kabir ve onunkorkutan yalnızlığı ve d…
  continue reading
 
Biz müslümanların bizleri doğru yoldan saptırmayaçalışanların aldatmacalarına kanmaması için İslâminanç ve itikâdını silsile hâlinde Resûlullâh (s.a.v.)’ebağlayan kişilerin arkasından gitmesi gerekir. Buzevât da Ehl-i Sünnet âlimlerimizdir. Türkiye’de milletimiz ağırlıklı olarak Hanefi mezhebine bağlıdır. Dolayısıyla İmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.a.) h…
  continue reading
 
Gönüller sultânı Hazret-i Sâmî (k.s.), kalbin Kur’ân-ıKerîm’de beş sınıf olarak beyân edildiğini anlatırlardı. Ezcümle: 1. Ölü kalb, 2. Hastalıklı kalb, 3. Gâfil kalb, 4. Zâkirkalb, 5. Ma‘nen diri (hayy) kalb.Kalbimizi her türlü hastalık ve tehlikelerden koruyacak birinci şartın zikru’llâha devâm olduğunu her defasında tekrârtekrâr beyân buyururlar…
  continue reading
 
Bütün hayatı manevî kerâmet (ya‘ni istikâmet) olan Efendimiz Hazretleri, kendilerinden sâdır olan kerâmetleri böylece saklamamızı bize öğretmiş oluyorlardı. Böylece kerâmetinmatlûb olmadığını, zuhûrunun o kişilere Allâh (c.c.)’ün rahmeti olduğunu anlatmış oluyorlardı. Buna da hâmdetmeklâzımdı ve hemen takılmadan istikâmet üzere Hâkk yoladevâmı öğre…
  continue reading
 
Bu sünnete uygun hayat günümüz insanlarının ancak örneklerini kitâblarda görebildiği bir şekilde tam 96 yıl devâmetmiştir. Doğumlarından dâr-ı bekâya intikâllerine kadar gecesiyle, gündüzüyle, harekâtı ve sekenâtı ile günün 24 saatindesünnet-i seniyyeye; Hazret-i Abdullâh ibn-i Ömer radıyallâhuanhümânın dediği gibi ve Pîr Efendimiz Hazretlerinin de…
  continue reading
 
Kuran'da muhkem (manası açık) ayetlerin yanında müteşabih (manası kapalı) ayetler de var. Ali İmran suresinde kalplerinde eğrilik olanların bu müteşabih ayetleri fitne çıkarmak için yahut kendi hesaplarına kullandıkları bahsediliyor. Peki müteşabih (manası açık olmayan) ayetler niçin var? Anlaşılsın diye, açık bir dille indirilen bir kitapta, niçin…
  continue reading
 
Doğumundan i‘tibâren bütün hayatı boyunca bu müjdeninşanlı izlerini taşıyan bu zâta, “Âlî makâm sâhibi” ma‘nâsına gelen Sâmî ismi konur. Her hâlleri büyük, yüksek makâm sâhibioluşlarının dışarıya tezâhürüdür.Hâkk idâresinin kaldırılıp, halk idâresinin müslümânlara dasevdirilmeğe çalışıldığı şu cehâlet asrında; ekseriyetin İslâmdışı davranışlarına;“…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi