show episodes
 
Artwork

1
Namaz Kitabı

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.
  continue reading
 
Her gün 14:00-24:00 saatleri arasında canlı yayında her saat başı bir ders yapıyoruz. (10 ders) • Risale-i Nur Dersleri • Açık Oturum • Müzakereli Dersler • Kur'an-ı Kerim • Dua • Cevşen • Celcelütiye • Sokak Röportajları • • • risaleinurtv.com • 0850 303 3399 • Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/risaleinurtv/support
  continue reading
 
Bu PodCast arşivimi paylaşmamı isteyen abilerim için oluşturuldu,belki başka hizmet insanları da istifade eder düşüncesiyle mevcut haline dönüştürüldü. Allah'a saymaya gücümün yetmediği sayısız nimetlerinin yanında,zerre liyakatim olmadığı halde,en günahkarı olsam bile,beni bu hizmete dahil ettiği için sonsuz şükürler olsun. Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) sonsuz salat ve selam olsun. Allah,büyüğümüz muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye sağlık,afiyet versin,beni,ailemi ve tüm hizmet ins ...
  continue reading
 
Sesli Risale-i Nur Albümü. Yaralara binaen dertlere deva olarak seslendirilmiş Kur'ân dersleridir. "Ulûm-u imaniye, hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur’an-ı Hakîm’in esrarından manevî ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse; elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye, ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellâl ne halde bulunursa bulunsun; âdi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahi ...
  continue reading
 
Kalpler ancak ALLAH'ı (cc) zikretmekle felah ve ferah bulur. (Münhasıran , meşguliyetler esnasında veya seyahatlerde vakti değerlendirmek için Peygamberimizin(SAS), Hulefa-i Raşidin ve Mübarek Meşayihin, Evliyanın (RA) Kulubud Daria da kayıtlı mevsuk-muteber-meşhur duaları,zikirleri,virdleri,beyitleri ve Kurân da ki bir kısım sureler açıklamalarıyla birlikte Anchor Platformundaki FM kanallarından istifadenize sunulmuştur.) Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurur: 'Kur'ân okuyan için bir s ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Şems Suresi (Arapça: سورة الشمس), Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 91. iniş sırasına göre ise 26. suresidir. Bu sureye, Şems’e (güneşe) yemin edilerek başlandığından dolayı Şems Suresi adı verilmiştir.Şems Suresi (Arapça: سورة الشمس), Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup…
  continue reading
 
Beled Suresi (Arapça: سورة البلد), Beled Suresi, Kur'an-ı Kerim'in otuzuncu bölümünde yer alan 90-cı suredir ve Mekki surelerinden biridir. Bu sure, Mekke diyarına işaret eden Beled'e yapılan yeminle başlar; Bu yüzden ona Beled denir. Allah Beled Suresi'nde, dünyadaki insan hayatının sürekli olarak acılara karıştığını anlatmakta, bir başka bölümde …
  continue reading
 
Fecr Suresi (Arapça: سورة الفجر), Fecr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in otuzuncu bölümünde yer alan seksen dokuzuncu suredir ve Mekki surelerinden biridir.Fecr, surenin ilk ayetinde Allah'ın yemin ettiği şafak anlamına gelir.Ad Kavmi'nin, Semud ve Firavun kavminin tarihine, onların bozgunculuk ve isyanlarına değinmekte ve insanların ilahi bir imtihandan g…
  continue reading
 
Nazi'at Suresi (Arapça: سورة النازعات), ilk ayette Allah-u Teâlâ’nın naziata (Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara) yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır. Bu sure lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir. Yeminle başlayan surelerin on üçüncüsü olan Naziat Suresi'nde, beş yemin…
  continue reading
 
Meali ŞerifiNeden soruşturuyorlar? O büyük nübüvvet haberinde 1 Ki onlar onda ıhtilâfa düşüyorlar 2 Hayır ileride bilecekler 3 Hayır, hayır ileride bilecekler 4 Değilmi ki biz arzı bir döşek yaptık 5 Ve dağları birer kazık 6 Ve sizleri çift çift yarattık 7 Ve uykunuzu bir sübat yaptık 8 Ve geceyi bir libas yaptık 9 Ve gündüzü bir meaş yaptık 10 Ve …
  continue reading
 
Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerindendir. Mushaf’taki sırasına göre 88. ve iniş sırasına göre ise, 68. suredir; 26 ayetten ibarettir.Gaşiye SuresiDosya:Gaşiye Suresi.pngAnlamıHer şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan (kıyamet günü)Başka İsmi-SınıfıMekkiNüzul Sırası68Sure Numarası88Cüz30Sayısal BilgilerAyet Sayısı26Kelime Sayısı…
  continue reading
 
From the Risale-i Nur Collection THE WORDSOn the Nature and Purposes of Man, Life, and All Things by Bediuzzaman Said Nursi •••IN THE NAME OF GOD, THE MERCIFUL, THE COMPASSIONATE And from Him do we seek help. All praise be to God, the Sustainer of All the Worlds, and blessings and peace be upon our master Muhammad, and on all his Family and Compani…
  continue reading
 
A’la Suresi (Arapça: سورة الأعلى), Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibariyle 87. ve iniş sırasına göre ise, 8. suresidir. Bu sure, yüce Allah'ı tesbih etme emriyle başladığından dolayı bu adı almıştır.İbn-i Mesud’un rivayeti esasınca A’la Suresi'nin ilk ayetinde, rükû ve secde zikrinin tesbih olduğ…
  continue reading
 
Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki tarık kelimesinde alır. Ric'ili semadan sad' (fay) lı arzdan bahseder. Zelzeleler fay hareketleri, fay kırılması değil fay çatlaması olduğundan sad' kelimesin çatlak olmasına da dikkat edilmesi gerekir. Sad'ı Ekber en büyük fay hattı Atlas okyanusu kıyılarında olup Halka-i nar yani …
  continue reading
 
Buruc Suresi yada Burçlar suresi (Arapça: سورة البروج), burçları olan gökyüzüne “Buruc”a yeminle başladığından, bu adı almıştır. Bu sure boyut ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, yeminle başlayan yirmi üç surenin on dördüncüsüdür.Buruc Suresi, burçları olan gökyüzüne “Buruc”a yemin ederek başladığından, bu adı almıştır. Ayetlerinin sayı…
  continue reading
 
İnşikak Suresi (Arapça: سورة الإنشقاق), birinci ayetin başında kıyametin vuku bulması ve göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır. Bu sure lafız ve hacim bakımından "Mufassal" ve “İza” ile başlayan “Zamaniye” surelerindendir. Kelime Sayısı 108 Harf Sayısı 444İnşikak Suresibirinci ayette kıyametin vuku bulması ve göğün yarılmasından söz e…
  continue reading
 
Mutaffifin Suresi (Arapça: سورة المطففين), "Mutaffifin" kelimesiyle başlamasından dolayı bu adla adlandırılmıştır. Lafız ve hacim bakımından Kur’an’ı Kerim’in “Mufassal” surelerindendir. Mutaffifin Suresi'nin ilk ayetinden üçüncü ayetine kadarki bölümünde, ölçü ve tartıda başkalarının hakkının eksik verilmesinin haram ve büyük günahlardan sayıldığı…
  continue reading
 
İnfitar Suresi (Arapça: سورة الإنفطار), birinci ayetinde göğün yarılması manasına gelen “infitar”dan bahsettiği için bu isimle anılmıştır. Bu sure lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani Kur’an’ı Kerim’in kısa surelerinden olup, “İza” ile başlayan “Zamaniye Surelerinin” dördüncüsüdür. Mekke döneminde Nâziât sûresinden sonra nâzil olmu…
  continue reading
 
81. Tekvir Suresi (Arapça: سورة التكوير), Kur’an-ı Kerim’in Mekki surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 81. iniş sırasına göre ise Kur’an’ın 7. suresidir. Bu sureye, ilk ayetinde Tekvir’den (güneşin kararması-dürülmesi) bahsedildiği için Tekvir Suresi adı verilmiştir.Tekvir SuresiKüçük resim oluşturmada hata: Dosya eksikAnlamı Dürm…
  continue reading
 
Abese Suresi (Arapça: سورة عبس), Kuran’ı Kerim’in Mekki surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 80. iniş sırasına göre ise 24. suresidir. Abese kelimesiyle başlamasından dolayı Abese Suresi adını almıştır. Abese Suresi'ne, Abese kelimesiyle başlamasından dolayı bu ad verilmiştir; “Abese ve tevella.” ( Surat astı ve yüz çevirdi.) Bu s…
  continue reading
 
Nazi'at Suresi (Arapça: سورة النازعات), ilk ayette Allah-u Teâlâ’nın naziata (Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara) yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır. Bu sure lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir. Yeminle başlayan surelerin on üçüncüsü olan Naziat Suresi'nde, beş yemin…
  continue reading
 
Nebe' Suresi (Arapça: سورة النبأ), adını ikinci ayette geçen “Nebei’l Azîm” kelimesinden almıştır. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani kısa surelerden olup, Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde (30. cüzünde) yer almaktadır. İşte bundan dolayı bu cüz bu surenin ismiyle (amme cüzü) meşhur olmuşturNebe Suresi, ikinci ayette geçen “Nebei’l A…
  continue reading
 
Bak, şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengârenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et! Göreceksin ki her biri üstünde Şems-i Ezelî'nin taklit kabul etmez turraları vardır. Sözler s: 316--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/ludeveloper/message…
  continue reading
 
Mürselat Suresi (Arapça: سورة المرسلات), “Mürselat” kelimesiyle başlamasından dolayı bu adı almıştır. Bu surenin en belirgin özelliklerinden birisi, bir ayetinin (O gün, yalanlamakta olanların vay haline!) sure genelinde tam 10 kez tekrarlanmasıdır.Mürselat SuresiKüçük resim oluşturmada hata: Dosya eksikAnlamıGönderilenlerBaşka İsmi"Uref"SınıfıMekk…
  continue reading
 
İnsan Suresi (Arapça: سورة الإنسان), Kur’an-ı Kerim’in Medine’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 76. iniş sırasına göre ise Kur’an’ın 96. suresidir. Bu sureye, birinci ve ikinci ayette “insan” kelimesinin kullanılmasından dolayı İnsan Suresi adı verilmiştir.İnsan SuresiAnlamı-Başka İsmi"Hel Eta", "Dehr" (zaman), "E…
  continue reading
 
Kıyamet Suresi (Arapça: سورة القيامة), Allah Teâlâ’nın kıyamet gününe yemin etmesiyle başlamasından dolayı bu adı almıştır. İki yeminle başlayan Aksam surelerinin on birincisidir. Lafız ve hacim olarak da “Mufassal” surelerdendir.Kıyamet SuresiKüçük resim oluşturmada hata: Dosya eksikAnlamıKıyametBaşka İsmi"La Uksimu"SınıfıMekkiNüzul Sırası31Sure N…
  continue reading
 
Müddessir Suresi (Arapça: سورة المدثر), Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 74. ve iniş sırasına göre ise, Kur’an’ın 14. suresidir. Bu sureye, Allah Resulüne (s.a.a) hitapla “Ya eyyuhe’l Muddessir” kelimesiyle başladığından dolayı “Müddesir” adı verilmiştir.Müddessir SuresiKüçük resim oluştur…
  continue reading
 
Müzzemmil Suresi (Arapça: سورة المزمل), birinci ayetinin “Ya eyyuhe’l Muzzemmil” kelimesiyle başlamasından dolayı bu adı almıştır. Bu surenin 1 ila 8. ayetinde gece namazının hem Allah Resulü (s.a.a) ve hem de sahabeye farz olduğu hükmü belirtilmektedir. Daha sonra Allah-u Teâla bu surenin son ayetinde gece namazının farz oluş hükmünü Hz. Peygamber…
  continue reading
 
Fransız işgali, Alman işgali, İtalyan işgali ve Yunan işgalini anlatıyor. Kailar bir dönem Manastıra, bir dönem Serfiçeye, bir dönem de Selanike bağlı Kayılar kazası muhacirlerinden Fatime Yukarıkayalar'ın aksansız konuşması. Balkanlarda İstanbul Türkçesiyle konuşan tek bölge ahalisindendir.
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi