Download the App!

show episodes
 
Bu kitap, ilahi bir ihsand?r. Bütün kelimeleri kalbime Hak taraf?ndan gelmi?tir. Sözlerde benim hiçbir hakk?m yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve Hadis-i ?eriflerin kayna??ndan akm??t?r... Bu sohbetler, konu?malar yaln?z hak ve hakikat? arayanlar içindir. Bunlardan gereken fayday? ancak Hak yolcular? alabilir... - Abdulkadir Geylani Hazretleri, Futuhul Gayb
 
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin akaid ve tasavvufla ilgili telif eseridir. Eserde konular önce bablar halinde işlenir. Bablar kitaplara, kitaplar da fasıllara ayrılmıştır. Toplam olarak 10 bab, 6 kitap ve 309 fasıldan oluşur. Eserde fıkhi konular Hanbeli mezhebine göre açıklanır. Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, FaziletliAmeller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor. Her bir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Abdulkadir Geylani Hazretlerinin or ...
 
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sırrul Esrar adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir: Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır. İlahi hikmetler ve sırlarla dolu olan eserde ele alınan konular, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle desteklenmektedir. Allah'ı tanımada insana rehberlik edecek olan Mari ...
 
Bu sohbetler; sultânü'l evliyâ, gavs-ı âzam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretlerinin El-Fethu'r Rabbânî vel Feyzu'r Rahmânî isimli eserindeki konuşmalardır. Sohbetler, Geylani Hazretlerinin, devrinde kendi idaresinde bulunan medresesi ve dergâhında yaptığı konuşmalardan meydana gelmiştir. Onun, zamanının Bağdat halkına, misafir ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hitaben yaptığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dünyaca da meşhurdur. Hicri 545-546 (milâdî: 1150-1152) yıllarında yap ...
 
Eserin tam adı Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize, Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı şeklinde çevirmek mümkündür. Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden ...
 
“Bir Küsûf Daha Sona Ererken” diye başlıyor o, fer bekleyen yüreklere su serpme adına. Dahası, orta sayfasına otağını kurmuş sürpriz bir misafiri var, Çağlayan’ın; içi boşaltılarak yozlaştırılmak istenen dini değerler adına peygamberâne duruşu seslendiriyor, “Dar Bir Açıdan Ahlâk”. Yitirilen değerlerimizin insanlık çapında yeniden vücud bulabilmesi adına merkezi bir yerde duran ahlâk-ı âliyenin, Kalbin Zümrüt Tepeleri gibi bir tatlı su kaynağına dönüşeceğinin muştusu var, gönüllere dokunan ş ...
 
Dört halîfenin ve Eshâbın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de bastırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. 1. bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü teâlâ anh” 66 menkıbesi vardır. 2. bâb’ta, ikinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anh” 81 menkıbesi vardır. 3. bâb’ta, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fâr ...
 
Loading …
show series
 
Bu videomuzda zamanın büyük Allah (cc) dostlarından Emir Sultan Hazretlerinin hayatını ve nasihatlerini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ruh dünyamızı anlatması hayatımıza ışık ve yol gösterici olması duasıyla. Emir sultan Hz. Bursa’nın en önemli manevi öncülerindendir. Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, II. Murat devrinin önemli şahsiyetl…
 
Yaradılış ve yaşayışda deccal hayatımızın neresinde? Deccalizm nedir? Bize ne söyleniyor, arka planda neler oluyor? Bir satranç oyunu gibi bir kaç hamle sonrasını hesaplayarak deccalizm yada diğer adı küresel güç dünyaya nasıl bir oyun oynuyor? Gelin bu soruların cevaplarına kulak verelim. #synergykendiyas #yaradılış #deccal #deccalsistemi #yaradıl…
 
Cinlerin atası iblis midir? Cinler şeytana mı hizmet ederler? İnsanlar cinlerden neden korkar? İnsanlara musallat olduğu söylenen şeyler nelerdir? Cinler insanlara dokunabilir mi? Cinler insanı çarpabilir mi? İfrit nedir? İfritlerin özellikleri nelerdir? İfritler insanlara neden musallat olurlar? Cinler insanlara neden musallat olurlar? Musallattan…
 
HENDEK-ULU DERE | SELMAN DEDE HZ | 2.BÖLÜM | Synergy Kendiyas | Hendek sohbetimize hastalıklar üzerinden devam ediyoruz. Bu bölümde; ➡️Pay edilmeyen miras sebepli hastalıklar nasıl oluşuyor? ➡️Ölmeden önce mirası hak sahiplerine paylaştırmanın önemi nedir? ➡️"Çocuklarınızı putlaştırmayın, onların hastalıklarına davetiye çıkartmayın. Rabbimizi gücen…
 
İNŞAALLAH EMNİYET İÇİNDE BULUNAN KİMSELER OLARAK BAŞLARINIZI TRAŞ ETMİŞ VE KISALTMIŞ OLDUĞUNUZ HALDE KORKMAZSINIZ MUTLAKA MESCİD-İ HARAM'A GİRECEKSİNİZ. #synergykendiyas #traş #hac #ihram #mescidiharam Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4…
 
Hem hastalık hem mücadele, cihatla, Rabbül Alemin’in yoluna kendimizi kurban eyledik. Kabul olmuş olanlardan olduk. Ümmet-i Muhammed rahat etsin, alemlerde huzura ersin diye, zaman zaman Fatiha suresinden görev de verilir. İki genç çocuk var idi; bundan iki ay kadar önce gece durdular, çok hüzünlü idiler. Biz, onlara çok dua ettik. Kabul olan duala…
 
“Biz” dedi, “ateş taşırız” dedi. “Nasıl hocam” dedim, “anlamadım”. “Bu alimler var ya alimler” dedi, “bu alimlerin” dedi, “dünyaya gider ateşini alır, bu tarafa getiririm” dedi. “Benim işim o” dedi. Dedim “hocam bizim ateşimiz var mı?” Hani bir an sordum. Baktı şöyle doğru; geride yanmış, bitmiş, küllenmiş külleri gösterdi. #synergykendiyas #ateş #…
 
“‘Razı olsun’ dersiniz de razı olmak için razı olması için rıza göstermeniz gerek. Siz neye rıza gösterdiniz? Biz, her cefaya rıza gösterdik, kabul ettik. İşte gördüğün o at gibi, o halde dolaştık. Razı olması için biz rıza gösterdik, gayret ettik. O da Rabbil Alemin’dendir de siz boş boş niye ‘razı ol’ diye dua edersiniz? Elbette ki istemek gereki…
 
"Düşünmeden gel evladım, düşünmeden”. “Cihat dediğinde düşünmeden gel, namaz dediğinde düşünmeden gel, oruç dediğinde düşünmeden gel. Allah'ın emirlerini duyduğunuz an, bir an bile düşünmeyin. Düşünerek yapan; iman zayıflığı belirtisidir, bunu bilsin. Allah'ın emirlerini düşünmeden, duyduğu an yapan, yapmaya çalışan; işte odur hakiki olan. Düşünmed…
 
Helallikle ile ilgili başına gelenler! #synergykendiyas #hakhelalliği #helallik #kalben Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikTok: https://www.tiktok.com/@synergykendys Yaay: https://yaay.com.tr/SynergyKendiyas Twitter:…
 
ÜZERİMİZDE HAK HELALLİĞİ OLAN KİŞİYE ULAŞAMIYORSAK NE YAPMALIYIZ? 1- Sürekli herkese haklarımızı helal etmekten bahsediyoruz. Peki üzerimizde hakkı olan kişiye ulaşamıyorsak ne yapalım ? 2- Her şey ve herkes Rabbimize bağlı, değil mi? Eğer kişilere ulaşamıyorsak, merkeze yöneleceğiz. O kul hakkı sahibi olan kulun da sahibi Allah’u Teâlâ değil mi? O…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek insan hikayeleriyle ışık tutuyoruz. Hayal ve gerçeğin sınırlarını daha net çizebilmek ve mucizelerin gerçekliğe ne kadar yakın olduğuna şahit olabilmek için takipte kalın. Allah…
 
Hastalıklar kaça ayrılır ? Bunlar nelerdir ? Soy dizilimi, Diş fırçalamak ve diş macununun hangi organa etkisi var ? Negatif enerji, bilinçaltı temizliği gibi konularla ilgili sohbetimizle sizlerleyiz. İyi seyirler diliyoruz. Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine …
 
Synergy Kendiyas seride merak edilen pek çok sorunun cevabını bulacağınızı umuyoruz. İlimle tanışma , hastalıklar ve sebepleri gibi daha pek çok konu. İyi seyirler diliyoruz. Synergy Kendiyas kanalında; pozitif bilimlerin, tıbbın ve diğer çözüm yollarının derman bulamadığı hastalıkların tedavisine ve anlam verilemeyen olayların hakikatine gerçek in…
 
Mimar Sinan Veli miydi? Diye soru geldi Gelin bu sorunun cevabını öğrenelim. #synergykendiyas #mimarsinan #veli #velilik Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9dWA96fQ TikTok: https://www.tiktok.com/@synergykendys Yaay: https://yaa…
 
Bizim amacımız doğru kul olmak, yoksa başka bir amacımız yok. “Doğruyu anlamayı, uygulamayı” yaşamayı yani “ve anlatmayı nasip eyle”. #synergykendiyas #nefs #nefis #doğruanlamak #doğruyaşamak Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagram.com/synergykendiyas Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_xe-4OhrGjeQkX9…
 
“Şeyh ‘dur’ der, kalbi durmaz. Şeyh gitmek istemez, kalbi gider. Şeyh sevmek istemez, kalbi sever. Şeyh kendine göre hesap eder, kalbi hesapsız eder. İşte budur hali ahval. Kalp bizi hep götürdü; biz de kalbimizin peşinden gittik, kalbimize uyduk. Bu size ikramım olsun”. #synergykendiyas #kalp #nasihat #türbe Facebook: https://www.facebook.com/Syne…
 
“İlme hizmet edin, her şeyi ilim çerçevesinde görün. Biz savaşları da kazansak da ilim teknoloji, bilim teknoloji, işin uzmanı bilenler ve içinden iyi analizi yapanlar, mahareti olanlar, becerikli olanları ayırdık. Ayırdıklarımızla birlikte hizmet ettik. Her ne yapıyorsanız bilim ve teknoloji, buna da ulaşmak için ilim. İlim sahibi olan bilimi veya…
 
Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ve Sellem şu an tam olarak şu an nerede? Kabir alemi de var ve kıyamet kopmadığı için cennet yaratılmış olmasına rağmen Efendimiz nerede? Bu sohbetimizde bu sorunun cevabını anlatalım. #synergykendiyas #peygamberefendimizsav #peygamber #efendim Facebook: https://www.facebook.com/SynergyKendiyas İnstagram: https://instagr…
 
“Şeytana karşı uyanık olmayı, şeytanın hilelerini bilmeyi, buna göre tedbir almayı, uygulamayı; diğer kullara da kardeşlerimize de anlatmayı”. “Şeytan” dedi, “pehlivandır, Aleyhisselam da Sultandır” dedi. Efendimiz Aleyhisselam. “Alemlerin sultanı da bilir ümmetini ne yapacak diye de bekler” dedi. “İşte” dedi, “şeytanın” dedi, “hilelerine karşı” de…
 
Alemin içinde perişan olan biz kulları affeyle Allah’ım”. “Azim-ül Şam'dan bize inen duaları reddederek, karşı gelerek, istifade etmeyen biz kulları affeyle, merhamet eyle Allah’ım”. “Yüksek yüksek dağlarda gölgelenirken, ağaçların altında serinlerken, bu nimetin kadir ve kıymetini bilmezken; Sen bize alemlerin sultanının yüzü suyu hürmetine af ve …
 
Nefis ruhtan ayrıdır. Ayrı bir bedendir, bazen ruha uyulur. Ruh Allah’u Teala'ya götürmek ister. Ruh, eğer bilgilenirse ilim sahibi olursa nefis ruha beden de ruha uyar. Allah’u Teala’ya giderler. Yok eğer bilim yeterli ve doğru değilse, nefis ruhu susturursa ruha hükmetmeye başlarsa, ruh ve beden nefsi takip eder. Ancak beden ikisinden birini terc…
 
Sizler bir amel işleyeceğiniz zaman Allah rızası için niyet edin. Allah rızası için niyet ettiğinizde Allah’u Teâlâ kabul etmeyecekse ya da kusur varsa ya da eksiklik varsa ya da kabul etmemesine bir neden varsa, yine sizin Allah'ın rızası üzerine niyet ediyor olmanız, yüzü suyu hürmetine birtakım aksilikler, zorluklar ve yahut ta kolaylıklar verir…
 
Aile çok önemlidir. İmanın temel direği ailedir. Ailenin dertlerini bilin, aile ile bağları kesmeyin. Ailenin değerlerine göre değer verin. Ailenin içindeki düzene ayak uydurun. Ailenin kıymetlerini, kıymetlilerini kıymet ve kıymetliliğini bildirin, nizamı bozmayın, düzende sabit kalın, huzur içinde daima uyanık olun. Bu aile İslam ailesidir, İman …
 
Biz çok dolaştık, İlim öğrendik, öğrendikçe daha da öğrenmek istedik. Duyduğumuzu zannettiğimiz de yeni öğrendiklerimizle ne kadar bilmediğimizi ve aç olduğumuzu öğrendik ve böyle ömrü geçirdik. Her öğrendiğinizde açlığınızı bileceksiniz, öğreneceksiniz, zaten onu yaşayacaksınız. #synergykendiyas #ilim #öğrenmek Facebook: https://www.facebook.com/S…
 
“İlim buğday gibidir. İlim bire yüz verir; bire bin verir. Bire dünyaları verir. Amellerin en üstünü ilimdir. İlmin bükemeyeceği bilek, yenemeyeceği düşman yoktur. Kendini bilen, ilmin bir ucundan tutar. İlim mi onu taşır, o mu ilimi taşır? İlimsiz insan cahildir. İlim, yaratanı da bilmek, yaratılanı da bilmektir. İlim, alemlerin sahibinden hükmü a…
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login