show episodes
 
Kızımla okula arabayla giderken spontane olarak anlattığım hikayelerdir. Sistem şöyle işliyor...önce kızıma soruyorum hikaye ne hakkında olsun, kızım da "içinde şu olsun bu olsun" diye anlatıyor. Ben de sorumlu bir baba olarak anında bir hikaye uyduruyorum. Ses kaydı arabada olduğu için haliyle yolu sesi bazen de korna sesi duyabilirsiniz. okulyoluhikayeleri@gmail.com
 
Çocuk Eğitimi : Ey faziletli baba! Ve ey merhametli anne! Size Allah’ın çocuklarınızı salih bir terbiye ile terbiye etmede ve bu yüce dine hizmet için onları hazırlamada muvaffak kılması için; duayı sonra yine duayı tavsiye ederim. Çocukların salahı ve istikametinde duanın büyük bir ehemmiyeti vardır. Nice dualar vardır ki icabet saatine tevafuk eder ve çocukların iki cihanda saadetlerine bir sebep olur. Nice dualar da vardır ki çocukları yoldan saptırır ve onları sapıkların yoluna iletir. S ...
 
(İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır. II. kısım; (Cennet Yolu İlmihâli)dir. Muhammed bin Kutbüddîn İznîkinin (Mızraklı İlmihâl) kitâbı esâ ...
 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye / Hakikat Kitabevi Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: 1. kısımda; İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikâdı, İslâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur'ân-ı kerîm ve tefsîrler, kur'ân-ı kerîmdeki ilmlerin sınıflandırılması, Nemâzın ehemmiyyeti, farzları, abdest, gusl, nemâz ile ilgili bütün husûslar, kaza nemâzları, Cum’a ve bayram nemâzları, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac ...
 
Loading …
show series
 
Enes b. Mâlik (r.a.) anlatıyor: “Alkâme adında, çok gayretli biri vardı. Hastalığa tutuldu, yatağa düştü. Hanımını Resûlullâh (s.a.v.)’a yolladı. “Kocam son nefesini vermek üzere.” Resûlullâh (s.a.v.) Bilâl, Ali, Selman ve Ammar (r.a.e.)’e: “Alkâme’ye gidin, bakın; durumu nasıldır?” diye emretti. Yanına varınca şöyle dediler: “Lâ İlâhe İllallâh” sö…
 
Ebû Hureyre (r.a.)’den: Peygamberimiz (s.a.v.)’e bir adam gelerek içinin sıkıldığından şikâyet edince, Resûlullâh (s.a.v.) ona: “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur!..” buyurdu. Ebu’d-Derdâ (r.a.) anlatıyor: Bir adam, Resûlullâh (s.a.v.)’e gelerek ruhunun sıkıldığından bahsetti. Peygamber (s.a.v.)’de ona: “İçinin ferâhlamasını ve ihtiyacının temin o…
 
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni fazlarını ve 2025'e kadar olan projelerini açıklayan Disney, hayatımızından uzun bir süre çıkmayacağını bir kez daha gösterdi. Biz de bu yeni projelerden beklentilerimizi, Marvel sinematik ve televizyon evreninin geleceğini ve Ms. Marvel dizisini değerlendirdik. Keyifli dinlemeler...…
 
1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece onuncu günü oruç tutulmaz. (9.-10. veya 10.-11.günleri.) Hz. Sâmî (k.s.) (9.-10.-11.) günleri tutmanın, en fazîletlisi olduğunu beyân buyurmuşlardır. 2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunur. 3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâ…
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere vasiyetlerinden biri de, gerek sözle ve gerekse davranışlarımızla yalan söylemememiz hakkındadır. Bazıları kendisinin Allâh (c.c.)’a yakın olduğunu, ilâhî sırlara vâkıf bulunduğunu, çağdaşlarına Kıyâmet gününde şefaât edeceğini söyler. Gerçekte ne keşif sahibidir, ne de Allâh (c.c.) onu bu dediklerini yapacağına muttal…
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Selvi Kılıçdaroğlu. Siyasetle ezelden beri ilgilendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yine de eşinin siyasete girmesini başta pek olumlu karşılamadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ile aslında teyze çocukları olduklarını ama hiç birbirlerini görmediklerini anlatan Selvi Hanım, evlenince üniversiteyi yarıda bıraktığın…
 
Gör Beni'de bu hafta konuğumuz Karsu Dönmez. Her sene daha iyi bir muzisyen olmayı hedefi haline getirdiğini söyleyen Karsu, Bülent Ersoy'un sesi ve müziğine hayran olduğunu itiraf etti. Armağan Çağlayan'ın Karsu'yu Bulent Ersoy ile tanıştırma sözümün ardından Karsu Donmez'in heyecanı gözlerinden okundu…
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Arto. Kameralar açıldığında içine şeytan girdiğini söyleyen Arto, ne dedin sen tokadının aslında kendisine atılacağını söyledi. Kompleksleri olduğunu ve bu yüzden hiç âşık olmadığını itiraf eden Arto, asla kin tutamadığını ekledi.Podfresh: Armağan Çağlayan tarafından oluşturuldu
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Didem Soydan. Dik başlılığını annesinden aldığını söyleyen Soydan, New York'a taşınma kararını bile bir anda verdiğini anlattı. Lisedeyken bile siyasetle ilgilendiğini belirten Soydan, Twitter'ı silmenin onu çok rahatlattığını söyledi.Podfresh: Armağan Çağlayan tarafından oluşturuldu
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Kerimcan Durmaz. Onu en çok üzen olayın uçaktaki olay ve devamında yaşananlar olduğunu söyleyen Durmaz, annesinin yorumlara ondan daha çok üzüldüğünü anlattı. Artık hedefinin dünya çapında bir şarkıcı olmak olduğunu belirten Durmaz, şarkısına ve klibine ödül verilmeme sebebini çok saçma bulduğunu itiraf etti.…
 
Ramazân ayının, Allâh (c.c.)’un kelâmı ile özel bir münasebeti vardır. Allâhü Teâlâ’nın bütün kitapları genellikle bu ayda inmiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına ve oradan duruma göre azar azar yirmi üç senede dünyaya inmiştir. Bundan başka Hz. İbrahim (a.s)’a inen sahifeler bu ayın birinde veya üçünde verilmişt…
 
Kadınları güçlendirmek adına en çok yapılan vaat, “iş yerlerinde kadın istihdamının artması” oluyor. “Kadın ancak para kazanırsa güçlenir.” gibi bilinçaltı mesajları sürekli kadınlara veriliyor. Kadın istihdamını artıran iş yerleri, şirketler, patronlar memleket kurtarmış gibi haber oluyor. “İş yerimizin yüzde yetmiş beşi kadın” diye övünüyor patro…
 
Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Sizi ilk önce çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını hüküm ve takdir kılan O’dur. Bir de yanında, ecel-i müsemma (Âhiret eceli) vardır. Sonra da (gerçek böyle iken ba’s hakkında) hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (En’âm s. 2) Rivâyet edilir ki: Cenâb-ı Hâkk, Âdem (a.s.)’ı halketmek istediği vakit, Cebrâil (a.s.)’a yerden bir …
 
Enes bin Malik (r.a.) demişdir ki: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, benim süt teyzem olan Melîha kızı Ümm-i Harâm (r.anhâ)’yı Küba’da ziyarete geldi. Çünkü Ümm-i Haram, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’in dedesi Abdûlmuttalib’in anası “Selma” tarafından akrabası ve süt cihetinden de mahremi idi. Ümm-i Haram Peygamberimiz (s.a.v.)’e yemek verdi. S…
 
İran, Zerdüşt’ü millî “peygamber” kabul eden Perslerin hüküm sürdüğü topraklardır. Ardından Sasaniler hüküm sürmeye başlar. Sonra Hz Ömer (r.a.)’in fethi ile İslâm’la tanışırlar. Bölgeye Müslüman Araplardan sonra ise Türkler gelirler. Ardından da Moğollar... 15. asrın sonlarında, bugünkü İran topraklarında Safevi İshak Erdebilî adlı bir kişi Sünni …
 
Allâh Resûlü (s.a.v.), Kureyşlilerin baskılarının artması üzerine bütün Ashâbı (r.a.e.)’i Medîne’ye gönderdi. Kendisi de Hâkk Teâlâ’nın emrini bekliyordu. Ebû Cehil başkanlığında Kureyşli kâfirler bu durumu sezip bir toplantı düzenlediler. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Medîne’ye hicret etmesinin sonra başlarına çok büyük felâketler açabileceğinde hemfi…
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasîyetlerinden biri de, namâzın ilk vakti girmeden temizlik ve abdest hazırlığımızı yapmamız husûsundadır. Zira bu hazırlığı yapmayıp geç kalanlar çok defa cemaatle namâz kılma fazîletini kaçırırlar. Bir hadîs-i şerîfte; Abdullah ibn Mes’ud (r.a.) Hazretleri, Efendimiz (s.a.v.)’e, “Ey Allâh’ın Resûlü (s.a…
 
“Osmanlı Imparatorluğu’nun sarayları ve şaşaası üzerine çok söz söylenir. Geçmişi karalamak isteyenlerin saray müsrifliği ve harem masallarını dillendirmeleri abartılmış yaklaşımlardır. Okul kitaplarında “Maliyenin iflâsı ve saraylar” gibi anlatımlar ne kadar geçerlidir. Yurttaşlarımız, son on yılda Avrupa’nın ve Rusya’nın başkentlerini gezmeye baş…
 
Peygamberimiz (s.a.v.); abdest ve gusülde, ayakkabısını giymekte ve taranmakta, mümkün oldukça, hep sağdan başlamayı sever, bir şey alacağı zaman, sağ eli ile alır, bir şey vereceği zaman, sağ eli ile verir ve başlayacağı her şeye sağdan başlardı; “Sizden biriniz, ayakkabısını giyeceği zaman, giymeğe sağdan başlasın! Ayakkabısını çıkaracağı zaman d…
 
Âlimlerimiz buyurmuşlardır ki, mal mü’minin yardımcısıdır. Çalışınız, helâl kazanınız! Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, dîninizi verip, alırsınız. Dînini verip de yememek için, el emeği, alın teri ile yemelidir. Hadîs-i şerîfte: “Elinin emeği, alnının teri ile ye, dînini satıp yeme!” buyuruldu. İrşâd-ı Kalâsî’de yazıyor. Peygamber (s.a.v.) Efend…
 
Kadın erkek ilişkileri konusunda insanın mutluluğunu getiren tek sistem İslâm’dır. Çünkü onun hükümlerini, insanın ve âlemlerin Yüce Yaratıcısı olan Allâh (c.c.) koymuştur. Bu ilâhî ahkâmı Peygamber (s.a.v.) hadîsleriyle açıklamış; Peygamber (s.a.v.)’in vârisleri olan İslâm bilginleri de her devirde insanlığa teblîğ etmişlerdir. Yaratılanlar hakkın…
 
Abdullah ibn-i Ömer (r.a.) diyor ki: “Ben pederim Ömeru’l-Faruk’un sağlığında evlendim. Ve Sünnet-i Muhammediyye (s.a.v.)’in icrası için düğün sofrası yaptım. Ashâb-ı Kiram (r.a.e.)’i ve bu meyânda Mihmandar-ı Resûl-i Kibriyâ Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.)’i de davet ettim. Lâkin düğün evinde mâl-i ganimetden elimizde bir yeşil perde vardı ki, kadınlar…
 
Kaynaklar İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’in kendisinden her isteyeni ve ihtiyaç sahiplerini boş çevirmeyecek şekilde cömert olduğunu ittifâkla kaydederler. Nitekim onun cömertliğini Süfyan b. Uyeyne (r.âleyh) şöyle anlatır: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.) çok sadaka verir, istifâde ettiği her şeyden başkalarına da pay ayırırdı. Bir defa gönderdiği hed…
 
Süfyân-ı Sevrî (r.âleyh), Kûfe’de doğdu. Basra’da vefât etti. Tebe-i Tâbiîn’in büyüklerindendir. Zamânındaki büyük âlimlerden ilim ve edeb öğrendi. Hadîs ve fıkıh ilminde müctehîd oldu. Meşhûr âlim ve velîlerden Cüneyd-i Bağdâdî, Hamdun Kassâr bunun mezhebinde idiler. Mezhebi zamanla unutuldu. Süfyân-ı Sevri (r.âleyh)’in gözleri daima yaşlı idi. “G…
 
Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: “Allâh (c. c.)’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzûrunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!” (Meryem s. 85-86) “Hesap gününün sıkıntıları daha Kıyâmet’in kopuş anından itibaren başlar. O anın dehşetiyle gençlerin simsiyah …
 
Muhakkak bilmen gerekir ki yaptığın her hareketinden dolayı kalbinde, seninle öbür dünyaya giden, senin benzerin bir sıfat meydana gelir. Bu sıfata ahlâk denir. Eğer şehvet domuzunun emrine girersen sende çirkeflik, murdarlık, utanmazlık, hırsızlık, iki yüzlülük, harislik, kıskançlık, başkasının üzüntü ve sıkıntı çekmesine memnun olma ve bunlar gib…
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Danilo Zanna. Türkiye'ye nasıl yerleştiğini anlatan Zanna, pandemi sırasında babasını kaybettiği için İtalya'ya annesinin yanına taşınmayı düşündüğünü söyledi. Oğlunun ana dilinin Türkçe olduğunu ve bundan gocunmadığını belirten Zanna, onun özellikle gençlik döneminde İtalya'da yaşamasını çok istediğini söyledi…
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Tunç Soyer. Oldukça dolu bir hayat yaşamış olan Soyer, 8 yaşında radyo yapmaya başlamış, üniversitede hukuk okumuş, tiyatro yapmış, İsviçre'de master eğitimini tamamlamış, ardından bir otel işletmiş ve 50 yaşında siyasete atılmış. Aslında ortaokuldan itibaren siyasetçi olmayı hayal ettiğini söyleyen Soyer, siya…
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Baran Yüksel. Babasıyla ilişkisinin hiçbir zaman iyi olmadığını söyleyen Yüksel bunun intikamını erkek kardeşinden çıkarttığını itiraf etti. Drag queen olduktan sonra rahatladığını anlatan Yüksel, artık başka alandan işlere yönelmek istediğini ekledi.Podfresh: Armağan Çağlayan tarafından oluşturuldu
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Bayhan Gürhan. Popstar yarışmasına katılma hikâyesini anlatan Bayhan, hiçbir jüri üyesine kızgın olmadığını söyledi. Kariyer yönetimi konusunda yanlış kararlar aldığını söyleyen Bayhan, yine de yarışmaya katıldığına pişman olmadığını belirtti.Podfresh: Armağan Çağlayan tarafından oluşturuldu
 
Gör Beni serisinde bu hafta konuğumuz Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş. İlkokula kadar orada büyümüş olsa da onu babasından ayırdığı için Almanya'yı sevmediğini söyleyen Baş, ailesindeki devrimcileri ilk kez tutuklandıktan sonra öğrendiğini söyledi. Popüler kültürü takip etmeye çalışan Erkan Baş, gençliğinde dünya sağa doğru koşarken so…
 
Allâhü Teâlâ buyurdu: “Ribayı (faizi) öyle kat kat artırılmış olarak yemeyin, Allâh (c.c.)’dan korkun, ta ki muradınıza eresiniz.” (Âl-i İmran s. 130) “Bir toplumda faiz yaygınlaşırsa muhakkak içlerinde delilik çoğalır, bir millette zina zuhur ederse içlerinde öletlik (farkedilir derecede çok ölüm) belirir. Bir kavim, tartı ve ölçüde hile yaparsa A…
 
15 Temmuz darbesi, kuklaları yok ettiği gibi yüz yıldır kukla oynatanları da açığa çıkardı. Bu itibarla devletimiz yeniden güçlü günlere yelken açabilecektir. Bunun için milletimizin birlik ve dirliği, istikâmeti için önemli adımlar atılmalı; maşa, kukla ve hain üreten bataklıklar kurutulmalıdır. Bu da en mühim olarak eğitimden geçmektedir. Bu mill…
 
Ebrehe’nin oğlu, babası helâk olduktan sonra tekrar Beytullah’ı yıkmak için Mekke’ye geldi. Resûlullâh (s.a.v.) o zaman henüz çocuk yaştaydı ve ordunun gelip Mekke dışında konakladığını duyunca hemen dedesine gitti. Abdülmuttalib’e: “Dedem İsmail’in okunu da yayını da bana ver ve beni şu atın üstüne bindir” dedi. Abdülmuttalib aynen öyle yaptı ve A…
 
Mezar kimin olursa olsun, ziyareti sünnettir. Çünkü mezarları ziyaret etmek, ahireti hatırlatır ve dünya nimetlerini unutturur. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Ben mezarları ziyaâret etmenizi yasaklamıştım, artık ziyâret edin. Çünkü bu ziyâret ahireti hatırlatır” buyurmuşlardır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, İslâm’ın ilk dönemlerinde, müslümanların …
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere vasiyetlerinden biri de, herhangi bir şahsa, Resûlullâh (s.a.v.)’ın belirlediği ölçüler dışında saygı göstermememiz hakkındadır. Halkı eğitirken hocalarına ne türlü saygı ve tazimde bulunacaklarını ve yapacakları tazimde gösterecekleri saygıyı rububiyyet (ilâhlık) derecesine vardırmadan davranmalarını öğretmeliyiz. Son…
 
Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Ey Âdemoğulları! Biz, sizin için çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise, bir de zînet elbisesi (mefharet kisvesi, yâhûd servet ve refâh) indirdik. Takvâ elbisesi (îmân, Allâh (c.c.) korkusu, tevazu, iffet, haya ve tâat) ise daha hayırlıdır. Bu elbiselerin indirilmesi Allâhü Teâlâ’nın fazl-u rahmetine delâlet eder, ây…
 
Akrabaya sıla etmek vâcibdir. Ömrün bereketli olmasına sebeptir. Çok büyük sevâbdır. Sıla demek, unutmayıp yakınlık göstermektir. Ziyaret ile hediye göndermekle, eliyle veya diliyle yardım etmekle olur. En aşağı derecesi selâm vermek veya selâm göndermek ile olur. Sıla için muayyen bir zaman yoktur. Müslümanlar ne kadar zamanda sıla etmeyi âdet etm…
 
Ebû Hüreyre (r.a.)’den nakledilen haberde Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Arefe günü öğle ile ikindi arasında dört rek’at namaz kılsa, her rek’atinde bir kere Fâtihâ ve elli kere İhlâs sûrelerini okusa, Allâhü Teâlâ ona bin kere bin sevâb yazar. Kur’ân-ı Kerîm’den okuduğu her harf için cennette ona bir yüksek derece verilir. Her derece arası beş yü…
 
Kurbân Bayramı’nın ârefe gününün sabah namâzından itibâren bayramın dördüncü gününün ikindi namâzına kadar yirmi üç vakit farz namâzlardan sonra bir def‘a: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâilâhe illâ’llâhu va’llâhu ekber, Allâhü ekber ve li’llâhi’l hamd” diye tekbîr alınır ki, buna (teşrîk tekbîri) denir. Teşrîk tekbîrleri, âlimlerin birçoğuna göre v…
 
Hz. Ebû Zer (r.a.) , Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ben sana Allâh (c. c.)’dan korkmanı tavsiye ediyorum, çünkü Allâh (c.c.) korkusu her işin başıdır. Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya ve Allâh (c.c.)’u zikretmeye devam et. Bu, senin göklerde anılmana sebep ve yeryüzünde senin için bir nurdur. Çoğu zaman sükût et, iyilikten başka bir …
 
Tabip Ali b. Cehm (r.âleyh) demiştir ki: “Abbasî Halifelerinden el-Mütevekkil Alallâh, beni yanına çağırarak: “Gözümü tedavi etmek için çok gayret gösterdin, buna rağmen ancak gözün iltihâbını artırdın! Alimlere sor, bu konuda Peygamber (s.a.v.)’den bir hadis biliyorlar mı?” dedi. Ben de Ahmed b. Hanbel (r.a.)’in yanına vardım ve sordum. Şöyle dedi…
 
İkrime (r.a.) vasıtasıyla Abdullah b. Abbâs (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v), Abbâs b. Abdulmuttalib (r.a.)’e şöyle buyurmuşlardır: “Ey Abbâs, ey amcam! Sana bir iyilikte bulunup sana faydalı şeyler söyleyeyim mi? Sana iyilikte bulunup da işlediğin günâhının ilkini de sonuncusunu da, eskisini de yenisini de, bilerek yapılanı da…
 
Bir hadîs-i şerîfte: “Allâhü Teâlâ katında en büyük gün kurban bayramı günleridir” buyuruldu. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, kızı Fâtıma (r.anhâ)’ya: “Ey Fâtıma! Kurban kes. Kesilirken yanında bulun ve onu gör. Çünkü o kurbanın kanından yere damlayan ilk damla ile senin bütün günâhların afv ve mağfiret olunur” buyurdu. Yine bir hadîs-i şerîfte: “Dâv…
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login