Malgache halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
The Malagasy Audio Drama New Testament (DPV) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the N ...
 
Loading …
show series
 
1 - Fahatsaran'Andriamanitra 2 - Fandovana, fizarana fahaha telo 3 - Sambofiara 4 - Fitaratra fandinihin-tena 5 - Kristy tao anaty memy, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Maniry hanova ny toetra ratsinao 2 - Manampy ny finoana 3 - Ilay vohitry ny fanantenana 4 - Fomba atao ahitana fahombiazana 03 5 - Ilay Andriamanitra voahombo tamin'ny hazofijalianaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mahasambatra ny manome 2 - Ny fahaketrahana ara-tsaina na depression fizarana faha roa 3 - Miomana ho any an-danitra 01 ( Tsy ny maty no makany an-danitra 01) 4 - Ny fanambadiana 01 5 - Jesosy tao GetsemaneAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Mandraisa lesona amin'ny zavatra rehetra 2- Tokantrano 3- Tendrena, antsoina, hamarinina 4- Fiompiana akoho gasy nohatsaraina Fizarana01 5- Jesosy Ilay natao tsinontsinona sy nolavin'ny olonaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Andriamanitra no tsy miova 2- Mofo katsaka sy mangahazo 3- Fiaraha-monina amin'ny Fanahy 4- Mampionona & Ramangalahy & Edouard (Tombontsoa avy amin'ny fihainoana AWR) 5- Ireo andro voalohany niainan'i JesosyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Aza mba manamboaboan-tena 2 - Fandovana fizarana faha roa 3 - Tadiavo 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy fizarana faha roa 5 - Maty tahaka ny voa, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Aoka hazava hianareo 2 - Ady amin'ny haombary sevalahy 3 - Mbola hiarihary ny zavatra ataontsika 4 - Ny siramamay, fizarana faha roa 5 - Tompon'andraikitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mpankatoa 2 - Ny tsiny sy ny tody 3 - Tsy mba manavakavaka Jesosy 4 - Tombotsoa entin'ny compost 5 - Mandalo fahafatesana aloah vao mahalala ny sitrapon'AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Tsy nety hianao 2- Soja miaraka amin'ny voanjo 3- Takelaby 4- Mampionona & Ramangalahy & Edouard (Tombontsoa avy amin'ny fihainoana AWR) 5- Milefitra ho amin'ny fanompoanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Manaova ny marina 2 - Ny fandovana, fizarana voalohany 3 - Mampatahotra ve ny maty 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy? 5 - Miandry am-paharetana ao anatin'ny memy, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Fanilo manazava 2 - Fanafodin'ny Omby tratry ny hazatra 3 - Satana sy ny hevi -petsiny amin'ny alalan'ny angatra 4 - Sakafo sy fahasalamana 02( Dr Harizava) 5 - >Mifaly ao @ Jehovah eo am-piandrasana valim-bavakaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mahatoky 2 - Manao ankiafina ny fiainanao ve ianao 3 - Aza ianteherana amin'ny hafa ny fahombiazanao na tsia 4 - ELIA, MAIKA HANAO ZAVATRA TSY AMIM-PIHEVERANAAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ny tena fitiavana marina 2 - Fisorohana ny Alzheimer 3 - Elimeleka 02 4 - FIFANAJANA 04 5 - I DAVIDA LESONA AZO TSAPAIN-TANANA NY AMIN’NY FIANDRASANAAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Fomba hahazoana fifaliana sy fiadanana 2- Manoloana ny sakana aza kivy 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy (Fiz 02) 4- Fomba fambolena voankazo anaty gony (Fiz 2) 5- Amin'ny fotoana voatendrin'AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Mahaiza mamela heloka 2- Fanamboarana jus voatango 3- Miara-monina amin'ny maha olona 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR) 5- Andriamanitry ny faharetanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha efatra 3 - Mijery ny lafitsarany 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Fahalemem_panahy ao anaty fitsapana, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Anao ny safidy 2 - Fanafody Omby mahia 3 - Ekeo ilay Jesosin'ny Baiboly fa aza manaiky jesosy hafa 4 - Sakafo sy fahasalamana 01( Dr Harizava) 5 - Jehovah ilay vatolampy sy aro ho antsikaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mahay ny zavatra rehetra aho 2 - Fanafodin'ny fahaverezan'ny fitadididana 3 - Elimeleka 01 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 14 5 - Ahoana ny fomba itiavana ireo izay nandratra anaoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Vonona ve hianao raha ho avy izy 2- Aza manao tsinontsinona ny hafa 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy 4- Fomba fambolena voankazo anaty gony 5- Manalalana mba hahazoam-pamindrampoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Fihaonana mahafinaritra 2- Sakafo Lasaosy amin'ny anana 3- Fitafiana mahavonjy 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR)5- Mofo torotoro sy divay rarakaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Miaria harena any an-danitra 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha telo 3 - Miresaka amin'Andriamanitra 4 - Mianatra mifanerasera 5 - fiainam-piderana, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Vavolombelon'i Kristy 2 - Resy ny biby kely 3 - Vita batisa ihany na dia nosakan'ny devoly aza 4 - Siramamy, fizarana voalohany 5 - Fiadiana mitondra fandresenaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Perle 2- Mamboly sy mikolo ny toetra ho tsara 3- Fintina ny amin'ny fanehoam-pitiavana 4- Famindrana zanak'anana Fizarana faharoa 5- Fivavahana teo amin'ny mandaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Izay mihomehy ny malahelo dia manala baraka ny mpanao Azy 2- Katsaka amin'ny petit poid 3- Hody any amin'ny tany vaovao 4- Rakotondrazafy Norbet Ankobakobaka Andramasina (Fahatokiana an'Andriamanitra) 5- Fiainam-pideranaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ingahy Clough nanolo-tena ho misionera 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha roa 3 - Fahendrena 4 - Ireo antony mahatonga ny sersera tsy mahomby, fizarana voalohany 5 - Mahita izay tsy hita, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ilay Zanak'Ondry be voninahitra 2 - Odikankan'akoho 3 - Tendremo ny kely fahalalana fa arapaky ny Devoly 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha efatra 5 - Mahatoky atrany na dia tsy mahita an'AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Andrao diso aoriana loatra 2 - ASA FAMONJENA 3 - Solomona 2 4 - Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora 5 - Mametraka Aminy ny fanahiantsika rehetraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mahatoky @ kely indrindra 2 - Fitondrana vohoka, fizarana voalohany 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 4 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 12 5 - Ny herin'ny fitsanganana amin'ny matyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Aza mitondra fofon-dratsy ho an'ny fiainana 2- Lasaosy legume 3- Mahitsy sy marina 4- Rakotondrazafy Norbet Ankobakobaka Andramasina (Fahatokiana an'Andriamanitra) 5- Mahita izay tsy hitaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ny voany no ahafantarana azy 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy 3 - Varavaram-panantenana 4 - Rahoviana vao tokony hianatra ny zanakao 5 - Fanantenana tsy mety rava, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Hiainga aho 2 - Ady @ Bibikely voly an-tanety 3 - Aza ho mpihinana ambolony fa adihadio tsara 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha telo 5 - ny fitsipi-pifehezan'ny RaintsikaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mangatàha famelan-keloka de mamelà heloka 2 - Ny tena fitiavana marina 3 - Solomona f 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - Ny drafitr'ilay Ray manoloana ny memy mahazo antsikaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ho avy Dada 2- Mifanampy amin'ny fizahan-toetra 3- Fahasoavana sy famindrampo no hanaraka anao 4- Natumad - Ady amin'ny aretina mpahazo ny voly 5- Iza moa io Raintsika ioAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Anarana mitovy 2- Akondro karepoka 3- Ho any Aminy 4- Jean Jacques Maroantsetra & Lalaina -Irene - Onja Andranomalaza - Niova vokatry ny tenin'Andriamanitra 5- Mahita ny toe-javatra iray manontoloAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login