Malgache halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
1 - Tena mpiaramiasa amin39;Andriamanitra ve aho? 2 - Isaia toko faha sivy ambin39;ny folo 3 - Famonjena azo avy amin39;ny fitandremana ny lalàna sa fahasoavana 4 - Atao ahoana ny fianatra ny bbly 2 5 - mandray lesona avy amin39;ny lasaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mitondra anao mankaiza ny zavatra hankafizinao 2 - Hitovizan39;ny Baiboly sy ny coran 3 - Fanampiana ireo mamoy fo 4 - Fahaiza-mihaino 8 5 - Ho tahiana anie izay avy amin39;ny anaran39;i Jehovah, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Anao ny safidy 2 - Ady @ fositra fotsy 3 - Izaho sy ny batisa 01 4 - Style de vie torimaso 04 5 - Mpisorona mandrakizay araka ny fanaon39;i MelkizedekaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mahonona tena miambena fa miremby ny devoly 2 - Inona ny famantarana ny fiavianao 3 - Fiomanana fanadinana 01 4 - Mpanjaka mandrakizay manana fahefana tsy misy toa AzyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Aza miankina amin39;ny fahalalanao 2 - Fomba fanatsarana fitadidiana 3 3 - Famoronana 04 4 - Ny fihavanana 01 5 - Mahatoky mandrakizay amin39;ny fanekeny AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- ny olona mora tezitra manetsika dy ary ny olona masika be fahadisoana 2- Ny tahotra - Fizarana Voalohany 3- Miandrandra hoy Jesosy aminao Fizarana faharoa 4- Fikojakojana ny voly papay Fizarana faharoa 5- Ilay Mesia niaritra fahorianaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Efa nentin39;i Jesosy izay nentinao, azonao ny fandresena 2- Papay amin39;ny voanjo 3- Noho ny teninao 4- Tmg Ferdinand Jamba Fizarana faharoa 5- Mpiandry ondry mahafoy tenaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Andriamanitra no mpahary antsika 2 - Isaia toko faha valo ambin39;ny folo 3 - Finoana tsy manafoana ny didy 4 - Atao ahoana ny fianatra ny Baiboly I 5 - Ho tahiana anie izay avy amin39;ny anaran39;i JehovahAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy 2 - Fifandraisan39;ny Silamo sy ny Kristianina 3 - Ny mpisikidy sy ny mpisandoka 4 - Fahaiza-mihaino VII 5 - Fahendrena ho enti-miaina am-pahamarinana, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mivavaha ka aza mitsahatra 2 - Fiompiana tantely II 3 - Aza manameloka ny namanao 4 - Style de vie torimaso III 5 - Fitahiana avy amin39;ny fiainam-pahamainanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Aoka ho mahatoky hatramin39;ny kely indrindra 2- Ny didy folon39;ny fanabeazana 3- Miandrandra hoy Jesosy aminao Fizarana voalohany 4- Fambolena Papay Fizarana voalohany 5- Mampianara anay hanisa ny andronayAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Aza manaiky ho resin39;ny fahalemena 2- Vary sy trondro 3- Maraina vao 4- Pst LOVA Ambijanandriana ( Antsirabe )- Ny Anjelin39;i Jehovah miaro ny olony 5-Ao am-poko no iraketako ny teninaoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Ny tena sakaiza 2 - Isaia toko faha fito ambin39;ny folo 3 - Didy vaovao no omeko anareo 4 - Ny Soratra Masina II 5 - Fahendrena ho enti-miaina am-pahamarinanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra 2 - Ny maha Andriamanitra an39;i Kristy 3 - Aza mamaly ratsy 4 - Fahaiza-mihaino VI 5 - Mihatra amin39;ny lanitra ny famindram-ponao, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Manàna fikirizana fa aza mora kivy 2 - Fiompiana tantely I 3 - Izaho sy ny didin39;Andriamanitra 4 - Fahamainan39;ny maso( Dr Solofo G) 5 - Aza misy adinoinao ny fitahiany rehetraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mba mahay manetry tena sy mahay mitia ve hianao 2 - Mbola hisy ve ny fanenjehana 3 - Aza ianteherana amin'ny hafa ny fahombiazanao na tsia 4 - Dera ho an'ilay Andriamanitra avo sy mpamindra foAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Raiso ho anatra ny zavatra rehetra 2 - Fomba fanatsarana fitadidina 1 3 - Famoronana 02 4 - Fifanajana 03 5 - Raha mandinika heloka ianao Jahovah oAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Manaova ezaka vaovao hatrany rehefa tsy mahomby 2- Ny fitiavan39;i Jesosy sy ny fanatrehany no tena zava-dehibe 3- Tombotsoa azo amin39;ny fampiasana Compost 4- Amorony fo madio aho Andriamanitra ôAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Miara-miasa hahasoa 2- Mofomamy amin39;ny paoma 3- Fanatitra eken39;Andriamanitra 4- Tmg Pst Lova - Ambijanandriana ( Antsirabe )- Ny Anjelin'i Jehovah miaro ny olony 5- Fa mandrakizay ny famindram-ponyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Finoana havitan-javatra na mafy aza ny manao izany 2 - Mikaroka fahamarinana 3 - Mihira ny Soratra Masina 4 - Mihiratra amin39;ny lanitra ny famindram-ponaoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Ny lanjan39;ny fiainana 2 - Famporisihana ny olona hamboatra sy hampiasa lava-piringa 3 - Fo sy vovoka 4 - Mandrapahoviana no hitsarana ireo tsy marinaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Ny vokatry ny fiavonavonana 2 - Isaia toko faha dimy ambin39;ny folo 3 - Mamaly ireo fanontaniana mahakasika ny Baiboly 4 - Ny soratra Masina 5 - Hitsangana ahoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Aza mandàny ny fiainana @ fiainan39;ny hafa 2 - Tsy miova ny tenin39;Andriamanitra II 3 - Lesona raisina amin39;ny fifanasan-tongotra 4 - Fahaiza-mihaino V 5 - Mihira ny fihiran39;i Jehovah any an-tany fivahiniana, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mahaiza mihaino 2 - Zezika biolojika ranony IV 3 - Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra 4 - Style de vie torimaso II 5 - Fa ndrao ny marina alaim-panahyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Fantaro aloha ny antony vao mitsara 2 - Araho ny toro-marika 1 3 - Ataovy tahaka ny ho an39;ny Tompo 4 - Ny fangatahan39;andro 5 - Tsy ho tanteraka mihitsy ve ny teny fikasa39;AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Andraso minoa fa ho azonao izay tena mahasoa 2- Ny fahasambaran39;ireo manana firaisana amin39;i Jesosy 3- Fambolena tsaramaso fizarana fahatelo 4- Manakaiky ny fahafatesanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Tsy mahalala ny ampitso ianao fa ataovy izay tsara indrindra 2- Fihaviana roa 3- Tmg Francia - Ihosy (vita batisa AWR) & Jean Noel Besalampy (Sabata) 4- Ny andron39;ny faharatsianaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Araky ny safidinao omaly no manorina ny ankehitriny 2 - Isaia toko faha efatra ambin39;ny folo 3 - Fitahiana entin39;ny Sabata 4 - Ny Baiboly 5 - Mihira ny fihiran39;i Jehovah any an--tany hivahinianaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Ny hendry dia mahataona namana 2 - Tsy miova ny tenin39;Andriamanitra 3 - Varavaram-panantenana 4 - Fahaiza-mihaino IV 5 - Mihaino Jehovah ka mamonjy, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Aoka hifaly amin39;ny fo 2 - Fisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin39;ny vehivavy bevohoka 3 - Mifarana ny ady 4 - Fifanajana 01 5 - Aro ho antsika ao anatin39;ny andro sarotraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Aza malaky mitsara ny miseho ivelany fotsiny 2- Ny fanambonian-tena 3- Efa namela anao sahady Jesosy 4- Fambolena tsaramaso Fizarana faharoa 5- Azo antoka ny fiahian39;AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1- Aza mijanona noho ny tsikera fa mandrosoa hatrany 2- Saonjo ato salady 3- Ampandrosoy Izy 4- Tmg Francia - Ihosy (vita batisa AWR) & Jean Noel Besalampy (Sabata) 5- 02 - Tsy miafina amin39;Andriamanitra ny tenantsikaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Harena miafina ho anao 2 - Isaia toko faha telo ambin39;ny folo 3 - Jehovah manamasina 4 - Ny Fiangonan39;Andriamanitra 5 - Mihaino Jehovah ka mamonjyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mahaiza misaotra 2 - Zezika biolojika ranony II 3 - Tontolo iainana 29 ( An39;Andriamanitra ny famaliana fa manana 4 - Cataracte 02(Dr Solofo G) 5 - Marina indrindra ny teny vavolombelon39;AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mivavaha ka aza mitsahatra, fa izay mitady no hahita 2 - Zaza maha te ho tia 3 - Tandremo ny fo fiz 2 4 - Misy valiny ny zavatra rehetra 5 - Mahatsiaro mandrakariva ny fanekena nataony AndrimanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Manaova soa 2 - Ny kisary momba ny tena 3 - Mamolavola ny toetranao sy manomana ny hoavinao Andriamanitra 4 - Fambolena tsaramaso 5 - Jehovah no mpanjakaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Mangataha famelan-keloka, ary mamela heloka 2 - Bonbon vita avy @ voana mahabibo 3 - Fanamafisam-peo 4 - Pst Sitraka Dstrika - Fenoarivo be - Vokatry ny Alasaron39;ny faminanian39;ny Baiboly 5 - Jehovah no nanao antsikaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Aza reraka mitady vahaolana 2 - Baiboly fototry ny fahalalana 3 - Mialoka amin39;i Jehovah 4 - Fahaiza-mihaino I 5 - Ny fomba famakiana ny Bokin39;ny Salamo, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - Tsy ny mofo ihany fa ny tenin39;Andriamanitra ihany koa 2 - Asan39;ny vovom-boandelaka 3 - Aoka hanolo-tena 4 - ampihenana lanja (Dr Mahay Tia) 5 - Ny tontolon39;ny SalamoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
1 - efa nentin39;i Jesosy izay entinao 2 - Ny fahendren39;i Tom 3 - Aza manahy II 4 - Mitovy ve ny fitiavana sy ny firaisana ara-nofo 2 5 - Omena hery ho tonga zanak39;AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi