Malgache halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
The Malagasy Audio Drama New Testament (DPV) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the N ...
 
Loading …
show series
 
1--Ho avy tsy ho ela 2-Angivy atao salade 3- Faminaniana aloha sy aoriana 4- Kira Armand - Marolambo - Ny soa azo tamin'ny fihainona AWR 5- Fivavahana mifona zava-miafinaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Miara_miasa ahasoa anao ireny 2 - Ny fanasan'ny lanitra ho anao ( tafio ny fitafian'i akristy, toetra madio... 3 - Famitahana amin'ny andro faranyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Tsy mba diso Andriamanitra mahasoa izay ataony 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra fiz II 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 02 (Sabata) 4 - Ny ankohonana dia noforonin'Andriamanitra 5 - Ny lelafon’ny helo, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mitia sy mikolokolo no fanafody tsara indrindra 2 - Amanin'omby ady @ bibikely 3 - Getsemane 4 - Style de vie torimaso fiz 4 5 - Ny fahafatesana sy ny planin'Andriamitra hanavotana antsikaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ny olona mijery ny miseo ivela fa Jehovahmijery ny fo 2 - Mahay manisa Jesosy 3 - MAHAFANTATRA NY ZAVA-MIAFINA-3 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - PARADISA FENO FANAHY TSY MANANA VATANAAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ny tena fitiavana 2 - Ady amin'ny fiahiahiana 3 - Miomana ho any an-danitra 11 - (Manetry tena) 4 - Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana 01 5 - Any amin'ny afo fandiovana tokoa ve ireo olo-masinaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Manajà ny Ray aman-Dreny 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ireo andalan-teny mifanohitra, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - mihaino aho 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Meteza atao Batisa 4 - Style de vie torimaso IV 5 - ireo fanahy teo ambanin'ny alitaraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Tsy misy takona izay tsy aseho 2 - Sambatra ianareo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina-2 4 - Avotra 5 - Mitoriteny amin'ireo fanahy ao an-tranomaizinaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Fitiavana - fahombiazana - Harena 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 10 - (Minia tsy handoto ny tena) 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 2 5 - Hiala ka ho ao amin'i KristyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Mahasoa ny ady sarotra 2- Fomba famboly fifandraisana 3- Ny marina @ finoana no ho velona 4- Teknika fambolena petsay I 5- Anio no hionanao Amiko any am-paradisaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ny boky sarobidy indrindra 2- Sakafo Bolety mangahazo 3- Marina momba ny famonjena 4- Maminiaina - Amparafaravola- Fiangonana vokatry ny fihainona AWR 5- Ilay lehilahy mpanakarena sy LazarosyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Miainà ampifaliana 2 - Mariage III 3 - Famonjena amin'ny rano 4 - Mifehy ny fironan'ny saina 5 - fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'y maty ao amin'ny testamenta vaovao, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mivavaha ho an'zay manisy ratsy anareo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Aza misalasalasa , ekeo Jesosy 4 - Style de vie torimaso fizarana faharoa 5 - fiarahana mandrakizayAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Hanara-dia an'iza 2 - Ireo lalànan'ny sakafo tsara 3 - Miomana ho any an-danitra 09 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 01 5 - Izaho hanangana azyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ora volamena 2- Soso-kevitra ho fanatsarana ny fifandraisana 3- Mazoto araka an'Andriamanitra saingy 4- Fanafody sy zezika ny Kaonsoda 5- Ho avy indray AhoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Vavaka tsotra nefa mahery indrindra 2- Desert manga 3- Fandrombaham-bolamena 4- Maminiaina - Amparafaravola- Fiangonana vokatry ny fihainona AWR 5- Fanantenana any ambadik'ity fiainana ityAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Miharia harena any an-danitra 2 - Fanombohana vaovao ( aleveno ny lasa ratsy rehetra @ alalan.ny batisa) 3 - fanantenan'ny fitsanganana amin'ny maty ao @ testamenta vaovaoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Fo madio no tian'Andriamanitra 2 - Retsim-pandre 3 - Finoana ao amin'ny Genesisy 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Ny nandresen'i Jesosy ny fahafatesana, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Izay sitrapon'Andriamanitra atao fa aza miraharaha izay lazain'ny olona 2 - Trondro ara-teknika tanimbary 3 - Inona no tokony atao? (Pilato) 4 - Style de vie torimaso 5 - Santatr'izay efa nody mandryAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mitsikia 2 - Ataovy manatombo kely 3 - Fikasihana fanindroany 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Vavolombelon'i Kristy nitsangana taminny matyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Te hanova ny fontsika izy vao manome valim_bavaka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 08 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 05 5 - Maro no nitsangana Niaraka taminyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona 2- Fisorohana ny fisaraham-panambadiana 3- Ny toetra maha izy ny olona 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy VI 5- Nitsangana tamin'ny maty KristyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Miara-miasa hahasoa 2- Fangaro tsaramaso amin'ny sosety 3- Jesosy Mpanome fiainana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR 5- Ny fandresen'i Kristy ny FahafatesanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Atenda ny aiko 2 - Ny Sokatra 3 - Sambofiara tandindonin'ny sarin'ny famonjena 4 - Mianatra mifanerasera 5 - Maty ho antsika Jesosy Kisty, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Aza matahotra fa eo aho 2 - Ny ananambo 05 3 - Inona no tokony hatao amin'i Jesosy Kristy? 4 - Ny Fampiasam-batana 03 5 - Ny hevitry ny hazofijalianaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Maneke hiova fa aza mijanonana amin'izao 2 - Ny fahasalaman'ny ati-vava 2 (Dr Harizava Colgate) 3 - Miomana ho any an-danitra 07 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 04 5 - VitaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ataovy izay tsara indrindra azonao atao 2- Fidiran'ny tapaka sy namana belotra II 3- Mahatoky an'I Jesosy 4- Tombotsoa entin'ny compost 5- Fampidirana mahakasika ny hazofijalianaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ataovy amin'ny hafa izay tianao atao amin'ny tenanao 2- Fanamboarana biscuit 3- Fepetra fihariana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWRAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Avelao hiasa ao am-ponao ny fanahy masina 2 - Mariage II 3 - Andriamanitra no Mpamorona 4 - Fanolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady,2 5 - ny fitsanganana amin'ny maty talohan'ny hazofijaliana,Adventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Aza sodokan'ny teny, ny voany no hahafantaranareo azy 2 - Ny ananambo fiz 4 3 - Forohana nosarihana tamin'ny afo 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarozy tamin'ny matyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ampianaro tsara ny zanakao 2 - Ny atidoha 3 - Miomana ho any an-danitra 06 (Tandremo ny fitaky Satana ) 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 03 5 - Ny zanakalahin'ilay mpitondra tena tao NainaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Miankina aminao ny fahombiazanao 2- Manatratra ny idealy 3- Fanamarinana amin'ny Finoana II 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy V 5- Tranga roa ao amin'ny Testamenta talohaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Tandremo fa mandratra ny teny 2 - Mariage II 3 - Hery manova ny Tenin'Andriamanitra 4 - Mifandray am-pahasoavana 5 - Mahatakatra ny toetoetry ny olombelona, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Aza mivesatra ny lasa fa mandraisa lesona 2- Tokantrano , Fidiran'ny tapaka sy namana belotra 3- Fanamarinana amin'ny Finoana 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy IV 5- 3- Lsn -4 - Alatsinainy - Vonjena amin'ny herin'ny fiainan-tsi-hitaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Apetrao Aminy ny fanahianareo rehetra 2 - Aza tia izao tontolo izao-I 3 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 4 - Ny maty kosa tsy mahalala na Inona na inonaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Aza manaiky ho resy 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 04 4 - Mpivady tsy mitovy hevitra @ fanabeazana 5 - Ilay fanahy hiverina amin'AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Sambatra izay sakaizan'Andriamanitra 2- Fanamboarana mofo ovy 3- Didim-pitiavana 4- Mme Elisoa - Tsididy - Ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany) + fanavazana ny YESHUA - Elian 5- Ny olombelonaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login