ZAKİRİN-3 (Seher Duaları,Sabah Duaları-1-53 dk)

1:33:54
 
Paylaş
 

Manage episode 312952142 series 3226945
Zakirin tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.

Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılâp başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsânât-ı külliye-i İlahiyenin birer mâkesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelâl’e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir."
Îşâ -yatsi- vakti , âlem-i zulümât, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefât etmiş insanın bakıye-i âsârı dahi vefât edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dâr-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile, Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli tasarrufâtını ilân eder." (1
Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem âlem-i berzahı ifham ile ruh-u beşer rahmet-i Rahman’a ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır.

Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün’im-i Hakiki’nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ü senaya müstahak olduğunu ilan eder.
Hak dostunun tenbihatıyla; Gecelerini teheccüd feneriyle gündüz gibi aydınlatmış olanların berzah hayatları da ışıl ışıl olacaktır. Teheccüd, berzah karanlığına karşı bir zırh, bir silah, bir meş’ale ve kişiyi berzah azabından koruyan bir emniyet yamacıdır.
-Kur’ân’da Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e teheccüd emir buyurulduğu gibi, mu minler de bir nevi miraç yolculuğu yapma ufkuna teşvik edilmiş ve teheccüd namazına devam edenler takdirle anılmıştır:
Gecenin hiç olmazsa son sülüsünde -üçte birinde; altı saatlik gece varsa, son iki saatinde- kalkıp başımizi yere koyarak.. kilabildigimiz kadar- tavsiye edilen- sekiz rekat teheccüd namazı kılabiliriz.. vitr-i vâcib bu âna bırakılmışsa, vitri de eda ettikten sonra ellerimizi açip ; Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in hacet adına okuduğu dualarla O’na yakaralim.

Üstad Hazretlerinin; Gece ibadeti, teheccüd namazı ve mutlaka seher vaktinde uyanık ve tesbihatta ve duada olması daimî idi. Gece evrad okuduktan sonraki dua zamanı çok ehemmiyetli idi. Herhalde o zamanda bir vakti vardı ki, külliyet kesbedip bütün zerrat-ı kâinat namına tesbih ve tahmid ederdi. Seher vaktinden çok evvel kalkar, evradını okurdu, sabah namazından evvel veya sonraya kadar. .
Gece erken kalkar, teheccüd namazını kılardı. Evradlarını, bütün dualarını sabah namazına bir saat kala bitirirdi. Ellerini dergâh-ı İlahiyeye açar, uzun uzun dua ederdi. Bu dua bir saat devam ederdi. O anda bizler huzuruna giremezdik. Ancak dua bittikten sonra girebildik yanına. Hatta bir defasında; “Benim bir dua vaktim var, o anda melaike de gelse kabul etmem.” demişti. “Hem istikbaldeki Nur Talebelerine dua ediyorum.

Nabi'nin beyitleri;

Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne
Selamımı arz eyle Rasülus-sekaleyne
Bu günahkar gidişin son demi bilmem n’olacak
Gelecek bir gün ecel kase-i ömrün dolacak
Yevme la yenfe’i de her kişi rahın bulacak
Aman ey kân-ı Kerem yok elimden tutacak
Essalatu vesselamu Aleyke yaa resulallaah
Essalatu vessalamu Aleyke yaş Habiballah.... Devami ve tamamı okumalarda mevcuttur.

Bu programda okumalarımızın akışı aşağıdaki gibidir.

ZAKİRİN-3 (Seher Duaları,Sabah Duaları-1-53 dk)

ZAKİRİN-3(1-Seher-Sabah Duaları,Ustad Seher Okumaları-16 dk)

ZAKİRİN-3(2-Sabah Duaları,Bad-ı Saba ilahi-14 dk)

ZAKİRİN-3(3-Sabah Duaları,Salat-u Selamlar-13 dk)

51 bölüm