26 Aralık 2018 STEM Öğretmenleri

45:30
 
Paylaş
 

Manage episode 224094179 series 2104257
STEM Öğretmenleri ve Araştırmacıları and STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
Program?n ilk 20 dakikas? teknik sorunlar dolay?s?yla kaydedilememi?tir. Bu kaydedilememi? bölümde öncelikle kat?l?mc?lar kendilerini tan?tm??lar, sonras?nda Aç?k Bilim, Yalansavar ve Bilim ileti?imi konusunda konu?ulmu?tur. Konu: Bilimin de?i?imi, hesaplamal? bilimler ve dü?ünme, veri analizi, NetLogo ve di?er çok ajanl? modellemeler Tart???lan Hedef Kazan?mlar: Fen Bilimleri: Fizik 10.2.1.2. Ak??kanlarda ak?? sürati ile ak??kan bas?nc? aras?nda ili?ki kurar. Biyoloji 12.3.2.1. Köklerde su ve mineral emilimini aç?klar. Teknoloji: Bilgisayar Bilimi 1.3.3.6. Tan?mlad??? dizi tipindeki veriye ait temel fonksiyonlar?n yer ald??? programlar? geli?tirir. 1.3.3.7. Farkl? veri yap?lar?n? (listeler, sözlükler vb.) kullanarak programlar geli?tirir. Mühendislik: TT. 7. C. 2. 7. Bir tasar?m için gerekli yap?sal özellikleri aç?klar. TT. 7. C. 2. 8. Yap?sal özellikleri dikkate alarak bir tasar?m yapar. Matematik: TD.12.2.1.1. Gerçek hayat durumlar?yla ilgili istatistik problemleri çözer. Ö?retmenler: Dr Kaan Ozturk (Bo?aziçi Üniversitesi), Senem Süral (U?ur Okullar?), Asiye Karademir (U?ur Okullar?) ve Ba?ak Helvac? (University of Calgary).

39 bölüm