MEVLÎD-İ ŞERÎF OKUTMANIN VE DİNLEMENİN FAZÎLETİ - 8 EKİM 2021 MEVLANA TAKVİMİ

2:26
 
Paylaş
 

Manage episode 304184633 series 2542707
Mevlana Takvimi tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.

Rebiülevvel ayı “Mevlîd” ayıdır. Bu ayda mevlîd-i şerîf okutmak veya dinlemek pek faziletlidir. Bazı büyüklerin beyanları şöyledir: Hz. Ali (k.v.) buyuruyor ki: “Her kim Resâlullah (s.a.v.)’in Mevlîd-i Şerîfini hürmetle, tazimle okunulmasına sebep olsa o kimse dünyadan imân ile çıkar ve hesap görmeden cennete girer.” Hz. Cüneydi Bağdadî (k.s.) Hazretleri buyuruyor ki: “Her kim Mevlîd-i Nebî (s.a.v.) de hazır bulunsa yani Mevlîd-i Şerîf okunurken hazır bulunsa, hürmetle, tazimle, büyüklüğünü takdir ederek otursa, dinlese o kimse imanını kurtarır.” Kendi asrında bir tek olan İmâm-ı Fahrettîn-i Râzi Hazretleri buyuruyor ki: “Bir kimse Mevlîd-i Nebî (s.a.v.)’i tuza veyahut başka bir yenecek şeye okusa, onu başka yeneceklerin içine katsa o yeneceklerde bereket zahir olur.

Her ne şeylere ki bu katılırsa hiç sıkıntı ve zahmet olmaz. Allâhü Te‘âlâ onlardan yiyenleri af ve mağfiret eder. Mevlîd-i Şerîfi suya okuyup içenlerin kalblerine bin nûr ve bin rahmet girer ve bin de kötü şeyler de kalbinden çıkar. Kalblerin öldüğü günde o adamın kalbi ölmez. Her kim Mevlid-i Şerifi sikkeli bir para (zamanının bastırılmış geçerli parası) üzerine okusa, başka paralara katsa, ya altın, ya gümüş ona bereket olur. Sahibi fakir olmaz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in bereketi hiç kesilmez.” İmam-ı Şâfi (r.âleyh) Hazretleri buyurmuştur ki: “Mevlid-i Nebiyi okutmak için bir kimse ihvânları toplasa, yemek yedirse, yerleri düzlese, güzel hizmet etse, okunmasına sebep olsa, Allâhü Te‘âlâ o kimseyi kıyâmet gününde sıddıklar, şehidler ve salihlerle haşreder ve cenneti Naim’de onlarla beraber olur.” (Muhammed Alevî el-Mâliki, Havle’l-İhtifal Bi-Zikra’l-Mevlid’in-Nebeviyyi’ş-Şerif)

791 bölüm