മതജീവിതം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ | Fr. Zachariah Ninan Chirathalattu

28:55
 
Paylaş
 

Manage episode 293161138 series 2319855
Ravin Abraham tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
മതജീവിതം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ | Fr. Zachariah Ninan Chirathalattu

333 bölüm