കോവിഡിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചതല്ല. കോവിഡ് കാലം നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ കാലം പോലെ - Mar Raphael Thattil

39:40
 
Paylaş
 

Manage episode 293532827 series 2319855
Ravin Abraham tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
കോവിഡിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചതല്ല. കോവിഡ് കാലം നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ കാലം പോലെ - Mar Raphael Thattil

305 bölüm