"Kalmomin Rayuwa", "Bishara", "Waƙoƙin Linjila" - A Najeriya, Waɗannan Mutanen sun gaskata da Kabilanci ko Musulunci Addinin (Lamba 1 zuwa 30) / "Words of Life","Gospel","Gospel Songs"-In Nigeria, People Believe in Ethnic or Islam Religion (No. 1 to 30)

Paylaş
 

Manage series 3337521
Federal Republic of Nigeria Words of Life No.2 tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
====="Kalmomin Rai", "Bishara", "Waƙoƙin Bishara" - Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba 1 zuwa Na 30) ===== (Hausa, Afizere(Izere), Ake (Akye), Arigidi Gasi(Akoko), Alago, Amap(Amo), Ambandi(Piya-Kwonci), Ambo(Abe), Arabic Syrian, Arabic Lebanon, Arabic Damascus, Arabic Beiruti, Auna-Agaraiwa Kambari(Tsikimba), Avadi(Tsivadi), Awak, Ayu, Baganci, Bade, Baggara(Arabic Chadian), Bambuka(Kyak), Banga(C'lela), Bareshe(Reshe), Barke, Burkanawa(Mburka), Baguirmi, Basa, Bate (Becama Bata), Batonu(Baruba), Batu, Batu, Bauchi(Madaka), Begbere(Koro Wachi), Bekworra Yakoro(Bekwarrah), Bile(Billanchi), Bokobaru, Boko) ===== "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - in Nigeria, These People Has Ethnic or Islam as their Major Religion(No.1 to No.30)=====

110 bölüm