Ebediyet Arayışı | Süleymaniye 14 | 16 Haziran 1991 | Fethullah Gülen Hocaefendi

1:48:12
 
Paylaş
 

Manage episode 303207149 series 2825459
Hizmetten tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
Bu videoda Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 16 Haziran 1991 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camii’nde verdiği “Ebediyet arayışı” konulu vaazı seyredeceksiniz... • İnsanların “arayış mülahazası”yla dünyaya geldikleri.. İdeal insanların hep bir arayış peşinde oldukları • Nice insanlar vardır ki, ebede namzet olduklarının şuurundadırlar ve şu fani dünya onları tatmin etmez.. Yüksek ufka sahip bu insanlar, Cemalullah peşindedir ve milletini, devletler arası muvazenede şanlı, şerefli mevkiine oturtma mefkûresi içindedirler. • “Büyük dava” ve “pahalı metâ” uğruna Peygamberlerin (aleyhimüsselâm) katlandıkları çileler.. Tufan Peygamberi Hz. Nuh’un (a.s.) büyük dava uğrunda kavminden gördüğü eziyetlere katlanması • Hz. İbrahim’in (a.s.) büyük dava uğrunda ateşe atılmayı büyük bir metanetle göğüslemesi • Hz. Ebû Bekir’in (r.a.), Hz. İbrahim’in (a.s.) ateşe atılmasına atıfta bulunduğu şiiri: “Allahım! Sermayesi çok az olan Ebû Kuhâfe’nin oğluna ihsanda bulun! ” • “Pahalı metâ” için Hz. Musa’nın (a.s.) katlandığı zorluklar • “Büyük dava” uğrunda Hz. Zekeriya (a.s.) ve oğlu Hz. Yahya’nın (a.s.) katlandığı çile ve ızdıraplar.. Hz. Yahya’nın (a.s.), Allah korkusundan dağlara çıkması • Allah Teâlâ’nın (c.c.), müşriklerin Resûlullah’ı (s.a.s.) yakalayıp öldürme planlarını tersyüz ettiği.. Konuyla ilgili “Bir vakit de o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye birtakım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kuradursunlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” (Enfâl sûresi, 8/30) âyeti • Hz. Lût’un (a.s.), kavminin ahlaksızları karşısında zor durumda kalışı ve Allah’tan niyazı • Hz. Zübeyir İbn Avvâm’ın (r.a.) Resûlullah’a (s.a.s.) sahip çıkışı ve buna karşılık Resûlullah’ın (s.a.s.) havarisi olma pâyesine nâil olması • Hz. Âişe’nin (r.anhâ), namusuna atılan çirkin iftira karşısında kendisinin ve Resûlullah’ın (s.a.s.) yaşadığı sıkıntılar • İman sermayesiyle yola çıkanların, Allah’a tam bir teslimiyet, tevekkül ve itimat içinde oldukları, Allah’ın da onları yarı yolda bırakmadığı • Kur’ân’ın uzun yıllar sonra kendisine sahip çıkacak bir cemaate sahip olduğu.. ve bu Kur’ân cemaatinin, Kur’ân’dan uzak kalmış milletlere O’nun hakikatlerini götüreceği • Firavun’un sihirbazlarının, Hz. Musa’nın (a.s.) mucizesi karşısında iman etmeleri.. bunun üzerine Firavun’un yaptığı zulümlere rağmen sihirbazların Allah’a imandan vazgeçmemeleri • Hz. Ömer’in (r.a.) fütursuzca Mekke’den Medine’ye hicreti • Yıllarca Resûlullah’a (s.a.s.) karşı savaşan İkrime’nin (r.a.) nihayet Mekke Fethi’nde İslâm’a girişi ve Yermük Savaşı’nda da oğluyla birlikte şehit oluşu • Tarık İbn Ziyâd’ın beş bin kişilik ordusuyla doksan bin kişilik düşman ordusunu hezimete uğratması

940 bölüm