Spontan İntraserebral Hemoraji Kılavuzu 2022 – Bölüm 3

15:46
 
Paylaş
 

Manage episode 331152623 series 1729509
Acilci.Net - Ses ve Video Tüm Bölümler, Acilci.Net - Ses, and Video Tüm Bölümler tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
Merhabalar. Bu yazımızda Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan İnme Derneği tarafından hazırlanan 2022 Spontan İntraserebral Hemoroji (ISH) Olan Hastaların Yönetimine İlişkin Kılavuzun​1​ 6. ve 7. bölümlerinden özet olarak bahsedeceğiz. İyi okumalar diliyorum. Kısaltmalar CLEAR III Pıhtı Lizizi: İntraventriküler Kanama Faz III'ün Hızlandırılmış Çözünürlüğünün DeğerlendirilmesiEVD: Extraventriküler drenajDNAR: Canlandırma girişiminde bulunulmazGCS: Glasgow Koma SkalasıICH-İSK: intraserebral kanamaICP: kafa içi basıncıIVH: intraventriküler kanamaIVT: intraventriküler trombolizLOE: Kanıt DüzeyiMIS: minimal invaziv stratejiMISTIE III: Minimal İnvaziv Cerrahi Artı İntraserebral için rt-PARCT: randomize kontrollü çalışmaSTICH: İntraserebral Kanamada Cerrahi Denemesi 6. Cerrahi Müdahaleler 6.1. Hematom Tahliyesi 6.1.1. İSK'nın Minimal İnvaziv Cerrahi ile Tahliyesi Supratentoryal İSK için MIS, hematom hacmini rahatlatma, perihematomal ödemi azaltma ve geleneksel kraniyotomi ile karşılaştırıldığında sağlıklı beyin dokusunun bozulmasını en aza indirme şansına sahiptir. Bu nedenle, akut faz sırasında orta ila büyük İSK'leri tedavi etmek için MIS teknikleri ilgi görmektedir. Bununla birlikte, büyük randomize klinik çalışmaların sonuçları kesin değildir.Birinci öneri, trombolitik kullanımı olsun veya olmasın endoskopik veya stereotaktik aspirasyon ile minimal invaziv hematom tahliyesi güvenlidir ve mortaliteyi azaltmak için faydalı olabilir. Fonksiyonel sonuçları iyileştirebilse de, bunun için kanıt düzeyi düşüktür. Kraniyotomi ile karşılaştırıldığında, MIS'in mortalite yararı belirsizdir, ancak literatür MIS'in geleneksel kraniyotomi ile karşılaştırıldığında fonksiyonel sonuçları iyileştirdiği düşünülebileceğini desteklemesine rağmen MIS müdahaleleri, bu tavsiyelerin temeli olarak cerrah ve merkezin beceri ve deneyimini gerektirir. 6.1.2. İSK'nın Minimal İnvaziv Cerrahi ile Tahliyesi İSK'nın intraventriküler yayılımı, hastaların %30 ila %50'sinde meydana gelir ve hastaların yaklaşık yarısında hidrosefali gelişimine yatkınlık oluşturur. IVH, artan IVH hacmine ve inflamatuar menenjit ve hidrosefaliyi destekleyen kan yıkım ürünlerine ikincil olarak daha kötü bir prognoz öngörür. Kafa içi hipertansiyonu tedavi etmek ve kan ürünlerini çıkarmak için bir EVD'nin yerleştirilmesi sağ kalımı iyileştirir. Alteplaz veya ürokinaz ile trombolitik irrigasyonun eklenmesi, intraventriküler pıhtı çıkarılmasını hızlandırır ve mortalitenin azalmasını sağlar. Mevcut öneriler (Şekil 1'te gösterilmiştir) -Birinci öneri, intraventriküler trombolizli EVD güvenlidir ve klinik hidrosefalisi olan ve bilinç düzeyi düşük hastalarda tek başına EVD'ye (veya salin irrigasyona) kıyasla sağ kalımı artırır. -Bununla birlikte, EVH'nin fonksiyonel sonuçları iyileştirmedeki yararı belirsizdir. -Büyük hacimli İSK'yı çıkarmak ve kalıcı şant bağımlılığını azaltmak için çalışılan diğer müdahaleler arasında, IVT ile birlikte kontrollü lomber drenaj ve hedeflenen intraventriküler nöroendoskopi yer alır. Şekil-1: IVH'nin cerrahi tedavisi mevcut öneriler 6.1.3. Supratentoryal Kanama için Kraniyotomi Çoğu hasta için, spontan İSK için kraniyotomi, tek başına tıbbi tedaviyle karşılaştırıldığında belirsiz bir yarar sağlar. Sınırlı veriler, durumu kötüleşen hastalarda kraniyotominin hayat kurtarıcı bir prosedür olarak kabul edilmesinin makul olduğunu düşündürmektedir. 6.1.4. Posterior Fossa Kanaması İçin Kraniyotomi Spontan serebellar kanama sıklıkla hidrosefali, beyin sapı kompresyonu ve posterior fossanın sınırlı alanında herniasyon ile ilişkilidir. Bu nedenle, randomize kanıt olmamasına rağmen sıklıkla hematom tahliyesi önerilir. Mevcut kılavuz öncelikle eğilim skoru eşleştirmesi, sistematik inceleme ve birkaç geriye dönük çalışma ile büyük bir bireysel hasta verisi meta-analizinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Birinci öneri, nörolojik olarak kötüleşen,

650 bölüm