Nötropenik Ateş PCT vs MASCC skoru

4:37
 
Paylaş
 

Manage episode 302027611 series 1729509
Acilci.Net - Ses ve Video Tüm Bölümler, Acilci.Net - Ses, and Video Tüm Bölümler tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
*PCT: Prokalsitonin; MASCC: Multinational Association of Supportive Care in Cancer Nötropenik ateş, hematopoetik kanserler veya kanser için kemoterapötik rejimler alan hastalar ile ilişkili en yaygın ve ciddi komplikasyondur. Nötropenik ateş, nötropenik bir hasta bulaşıcı bir patojenle karşılaştığında ortaya çıkar. Bu bağışıklığı baskılanmış durumda, hastalar enfeksiyonlardan korunmak için gereken bağışıklıklarını kaybederler veya hastaların bağışıklıkları zayıflar. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gören hastaların yaklaşık %1'i bu komplikasyonu yaşar.​1​ Nötropenik ateşin epidemiyolojisi, tanısı, tedavisi için Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan Hocamızın editörlüğünde, Doç. Dr. Elif Yaka Hocamız tarafından yazılmış olan Nötropenik Ateş yazısını okumanızı tavsiye ederim. Tanım Nötropenik ateş tanımı, mutlak nötrofil sayısının 500’ün altında olduğu veya 48 saat içinde <500 /mm3 olacağı öngörülen nötropeni ile birlikte; tek bir oral ölçümde ateşin 38.3 °C saptanması veya bir saat süreyle 38 °C ve üzerinde bulunduğunun tespit edilmesi olarak tanımlanır. Nötropenik ateşin potansiyel komplikasyonlarından düşük riskli olan hastaları belirlemek, hastaneye yatış yükünü azaltacak ve hastaların hastane enfeksiyonlarına maruz kalma riskini ortadan kaldıracaktır. S.Yadav ve arkadaşlarının​2​ MASCC skoru ve sonraki PCT seviyeleri kullanılarak 30 günlük mortaliteyi belirlemek için yapmış oldukları prospektif, gözlemsel çalışmaya 100 hasta dahil edilmiş. Bu 100 hastanın 92'sinde hematolojik malignite ve 8'inde solid tümör varmış. Tüm hastalarda ANC (Mutlak nötrofil sayımı) <1000 ve >38 °C ateş tespit edilmiş. Hastaların acil servis değerlendirilmeleri sırasında, her hastanın MASCC skorları ve PCT değerleri tespit edilmiş (Antibiyogram başlanmadan ve kan kültürleri alınmadan önce). Bu 100 hastanın 54'ü MASCC skoruna göre (≥21) düşük riskli olarak sınıflandırılmış. Düşük riskli kabul edilen hastalarda (MASCC ≥ 21) PCT'nin medyan değeri 0.735 ng/mL, yüksek riskli kabul edilen (MASCC skorları <21 olan hastalarda) PCT’nin medyan değeri 1.48 olarak tespit edilmiş (düşük MASCC skorları daha yüksek risk anlamına gelir).Düşük riskli hasta grubunun (N=54) PCT seviyelerine bakıldığında, PCT seviyesi 1,42’nin üzerinde tespit edilen 19 hastanın 9’u 30 gün içinde ölmüş. Bu sonuca göre PCT’nin, mortalite ve bakteriyemi için MASCC skorlarından daha yüksek hassasiyet, özgüllük, PPV ve NPV gösterdiği gözlenmiş (tabloyu inceleyiniz). DeğişkenSensitive, %Spesifite, %PPV, %NPV, %Mortalite PCT MASCC 64.7 (46.5-79.6) 52.9 (35.3-69.8) 65.1 (52.3- 76.1) 57.5 (44.8-69.4) 48.8 (33.9-64.0) 39.1 (25.4-54.6) 78.1 (64.6-87.7) 70.3 (56.2-81.6)BakteriyemiPCT MASCC 71.4 830.2-94.8) 57.1 (20.2-88.1) 56.9 (46.3-67.0) 54.8 (44.2-65.1) 11.1 (4.1-24.8) 8.6 (2.8-21.6) 96.2 (86.3-99.3) 94.4 (83.6-985)Febril Nötropeni Olan Hastalarda Bakteriyemi ve Septik Şoku Tanımlamada MASCC Risk İndeksi Skoru ve Serum Prokalsitonin Konsantrasyonunun Test Doğruluğu PCT: Prokalsitonin; PPV: Positive predictive value; NPV: Negative predictive value; MASCC: Multinational Association of Supportive Care in Cancer.Parantez içindeki değerler %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Yapılan çalışma acil serviste taburculukta PCT’nin MASCC skoruna nazaran daha objektif bir veri olduğunu gösterse de, çalışma popülasyonunun nispeten genç (ortalama yaş 30,2), ağırlıklı olarak erkek (%70) ve hematolojik malignitelere (%92) eğilimli olması hastaların taburculuğunda PCT’ nin “ evet hasta taburcu olabilir” dedirttirecek kadar güvenilir olmadığını düşündürüyor. Bunun için daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerekiyor. Teşekkürler... Kaynaklar 1. Klastersky J, de Naurois J, Rolston K, et al. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology. Published online September 2016:v111-v118. doi:10.1093/annonc/mdw325 2. Yadav S, Mathew R, Sahu AK, et al. Prognostic Value of Serum Procalcitonin Levels in Patients With F...

532 bölüm