Mor İdrar Torbası Sendromu

3:22
 
Paylaş
 

Manage episode 268995865 series 1729509
Acilci.Net Podcast tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
Mor idrar torbası sendromu (MİTS), kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu ve eş zamanlı olarak mesane kateteri olan yaşlı kadınlarda tipik olarak görülen idrarın mor renkte değişikliği olarak tanımlanır. Bu durum genellikle idrar yolu enfeksiyonu ile ilişkilidir. İdrar torbasının renk değişim nedeni ise; mesane kateteri ve idrar torbasındaki sentetik materyal çökelekleriyle reaksiyona giren indigo (mavi) ve indiburin (kırmızı) pigmentlerinden kaynaklanır. İlk olarak 1978 yılında Barlow tarafından tanımlanan bu sendrom hastaları genellikle yaşlı, kadın, immobil, kabızlık, kronik mesane kateterizasyon, alkali idrar, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği gibi risk faktörleri ile ilişkilidir.​1​ MİTS hastalarında yaygın olarak izole edilmiş bakteriler aşağıda listelenmiştir.​2​ MİTS hastalarında yaygın olarak izole edilmiş bakterilerPseudomonas aeruginosa,Proteus mirabilis, Providencia spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Morganelli morganii, Citrobacter spp., metisiline dirençli Staphylococcus aureus,grup B streptokoklar ve Enterococcus spp Patogenezinde kabızlığın önemli bir rolü vardır. Kabızlık nedeniyle bağırsak geçişi uzar, triptofan bağırsak florasındaki bakteriler tarafından indole deamine olur. İndol karaciğerde konjugasyonla indoksil sülfata çevrilir. İdrara sekrete edilen indoksil sülfat, mesane kateterinde kolonize bakteriler tarafından sültafaz ve fosfataz enzimleri sayesinde indoksile dönüştürülür. İndoksilin oksidasyonu sonucu indigo (mavi) ve indivurin (kırmızı) pigmentleri meydana gelir. Bu pigmentler plastik idrar torbası ile temas ettikten sonra meydana gelen reaksion sonucunda idrar torbasında mor bir renk oluşur. Mor idrar Torbası Sendromu’nda metabolik yollar “+” ile patogeneze katkıda bulunan faktörler belirtilmiştir Hastanın altta yatan risk faktörlerini kontrol altına almak, mesane kateterinin değişimi, uygun üriner antisepsisi ve etkene uygun antibiyoterapi MİTS tedavisinde yapılması gerekenler arasındadır.​3​MİTS görünüm itibariyle hastaları, hastaya bakan aile üyelerini, arkadaşlarını ve bakıcılarını endişe verici bir tabloya sokan bir durum olsa da prognozu görünümü kadar kötü değildir. ​4​ Geriatrik popülasyonun her yıl daha belirgin hale geldiği, opioid tedavilere bağlı kabızlığın arttığı immobil hastalarda, altta yatan patolojik faktörler, idrar sondalarının yanlış bakımı ve uygun olmayan temizliği nedeniyle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmasından dolayı akılda tutulması gereken bir klinik tablodur. Sonuç olarak; MİTS, kabızlık ve kronik kateterizasyon öyküsü olan yaşlılarda idrar yolu enfeksiyonunun nadir görülen bir prezentasyonudur. Patofizyolojisi net değildir; ama kostipasyona sekonder artan bakteriyel büyüme ve triptofanın karmaşık bir dizi reaksiyonu sonucunda idrar pigmentlerinin dönüşümü ile karakterize bir tablo diyebiliriz. Tedavi, uygun mikroflorayı ve varsa foley kateter değişimini kapsayan antibiyoterapi. Teşekkürler 1. Al Montasir A, Al Mustaque A. Purple urine bag syndrome. J Fam Med Primary Care. Published online 2013:104. doi:10.4103/2249-4863.109970 2. Dealler SF, Hawkey PM, Millar MR. Enzymatic degradation of urinary indoxyl sulfate by Providencia stuartii and Klebsiella pneumoniae causes the purple urine bag syndrome. Journal of Clinical Microbiology. Published online 1988:2152-2156. doi:10.1128/jcm.26.10.2152-2156.1988 3. Worku DA. Purple urine bag syndrome: An unusual but important manifestation of urinary tract infection. Case report and literature review. SAGE Open Medical Case Reports. Published online January 2019:2050313X1882310. doi:10.1177/2050313x18823105 4. Su Y-J, Yang H-W. Risk factors of mortality in patients with purple urine bag syndrome. Journal of Drug Assessment. Published online January 1, 2019:21-24. doi:10.1080/21556660.2019.1579727

163 bölüm