Kritik Hastada Entübasyon Komplikasyonları-2

8:54
 
Paylaş
 

Manage episode 282976403 series 1729509
Acilci.Net Podcast tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
Herkese merhaba, bir önceki yazımızda kritik hastada entübasyon komplikasyonlarından hemodinamik değişiklerden (hipotansiyon, bradikardi, disritmi, kardiyak arrest) bahsetmiştik. Bu yazımızda da hava yolu komplikasyonlarından bahsedeceğim. İyi okumalar. Hava Yolu Komplikasyonları Acil durumda hava yolu ile ilgili komplikasyonlar çeşitlilik açısından benzerdir ancak, büyüklük oluşum ve sonuç bakımından elektif olanları kolayca geride bırakır. Aşırı salgı, ödemli hava yolu dokusu, enstrümantasyondan kaynaklanan hava yolunda kanama ve ödem eğiliminin artması yapılan müdahaleleri zorlaştırabilir. Hava yolu ile ilgili komplikasyonların çoğunun sonucunda hipoksemi vardır. Özefagus entübasyonu, regürjitasyon ve aspirasyon, çoklu entübasyon girişimleri ve ana bronş entübasyonu gibi komplikasyonların her biri tek başına veya kombinasyon halinde desatürasyona yol açabilir. Entübasyon işlemi sırasında desatürasyonu engellemek veya sınırlamak amacıyla yeterli oksijen rezervi sağlanmaya çalışılmalıdır. Buna rağmen, hipoksemi şiddetlenebilir. Hipoksemi Acil hava yolu yönetimi sırasında hipoksemi insidansı üzerinde yaşın etkisine baktığımızda, diğer faktörlerden bağımsız olarak, yaşla beraber (<30 yaş %14, ≥80 yaş %22) hipoksemi insidansında artma görülmüştür. Ayrıca; hipertansiyon, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı gibi önceden var olan komorbiditelerin hipoksemi riskini komorbidite başına yaklaşık %7 artırdığı görülmüştür. Bol sekresyonlarla komplike olan primer pulmoner patolojisi olan hastalarda bu oran %65'e kadar çıkmaktayken, daha az sekresyonlu pulmoner patolojilerde, çok daha az görülmüştür (KOAH %21, aspirasyon pnömoniti %25, bakteriyel/viral pnömoni %23 ve pnömosepsis %17). Diğer spesifik gruplar arasında inme/intraserebral kanama %15, akut miyokardiyal enfarktüs %13, konjestif kalp yetmezliği %16, kardiyojenik şok %15, üst gastrointestinal kanama %28 ve travma hastalarında %30 oranında görülmüştür. Vücut kitle indeksine baktığımızda normal VKI sahip hastalarda (VKI <25) ve aşırı kilolu hastalarda (VKI: 25-30) hipoksemi oranı %17 iken, obezlerde %23 (VKI: 30-35), morbid obezlerde %31 (VKI: 35-50), süper morbid obezlerde %34 (VKI> 50) oranında hipoksemi ortaya çıkmaktadır. Hastanın oksijen rezervleri, obezite ile ilgili pulmoner sınırlamalar ve obez hastanın hava yolunu yönetirken karşılaşılan zorluk hipoksemi insidansını etkileyebilir. ​1​ Özefagial Entübasyon Özefagus entübasyonu ve daha önemlisi fark edilmemesi, önde gelen bir komplikasyon olarak tanımlanmıştır. İnsidansı acil durumlarda %2 ila %9 arasında değişmektedir. Yanlış yerleştirilmiş endotrakeal tüpten gastroözefagial geçiş; regürjitasyon ve aspirasyon riskini artırır. Kritik hastalarda yapılan özefagial entübasyonlarda; bradikardi, disritmi, hipoksemi ve kardiyak arrest riski oldukça fazladır. Mort ve arkadaşlarının birinci seviye travma merkezinde yaptıkları bir çalışmada; özefagus entübasyonu görülen hastalarda, diğerlerinin aksine, önemli oranda hipoksi (%64,7'ye karşı %13,1; P <.001) ve şiddetli hipoksi saptanmıştır (Spo2 <%70) (%25'e karşı %4,4; P <.001 ). Aynı hasta grubunda regürjitasyon oranı (%24,7'ye karşı %2,4) ve aspirasyon oranında da (%12,8'e karşı %0,8) önemli ölçüde farklılıklar görülmüştür (P<.001). Bradikardi oranında 14 kat artış, yeni başlayan kardiyak disritmi oranında 6 kat artış, kardiyak arrest oranında 14 kat artış görülmüştür (P <.001).​2​ Bu nedenle, hızlı ve güvenilir bir teknikle endotrakeal tüp yerleştirmesinin doğrulanması, acil hava yolu yönetiminin rutinidir. Doğrulama yöntemlerinden biri olan endtidal karbondioksit (EtCO2) ölçümü için Emre Kudu'nun yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Regürjitasyon ve Aspirasyon Mide içeriğinin trakeobronşiyal aspirasyonu, elektif entübasyonda nadir görülen bir durumdur. Yetişkinlerde ve pediatrik hastalarda perioperatif pulmoner aspirasyon sıklığı yaklaşık 1: 2600'dür.

412 bölüm