Antidotlara Hızlı Bakış : Metilen Mavisi

 
Paylaş
 

Manage episode 268575827 series 1729509
Acilci.Net Podcast tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
Metilen mavisi, ilaçların indüklediği semptomatik methemoglobinemi (göğüs ağrısı, nefes darlığı veya konfüzyon gibi hipoksi bulguları) veya MetHb düzeyleri>%20 olan asemptomatik hastalarda ilk seçenek tedavidir. Methemoglobinemi Özet Methemoglobinemi, kanda aşırı methemoglobin bulunması durumudur.Methemoglobinemi, ferröz (Fe++) hem iyonlarının ferrik (Fe+++) duruma oksitlendiği ve hemoglobinin O2 bağlayamamasına yol açan bir durumdur.Normal düzeyi <%1.5’dur. Nedenler Konjenital Sitokrom b5 redüktaz eksikliği Hemoglobin M hastalığı Edinilmiş Anilin boyaları Benzen deriveleri Klorokin Dapson Prilokain Metoklopramid Nitritler (nitrogliserin, NO, sodyum nitroprussid) Sulfonamidler Klinik Özellikler SiyanozAzalmış oksijen dağıtımı semptom ve bulguları. Ör. göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç değişikliği, end-organ hasarı.SpO2 %85-90 civarındadır.Kan numuneleri tipik olarak çikolata rengi tondadır.PaO2 normal sınırlardadır. Tetkik Arter kan gazı ile konfirmasyon (oksimetre ile uyumlu +/- spesifik tahlil + maruziyet öyküsü)Yüksek “metHb” Yönetim Resüsitasyon Yüksek akım O2 (HFO2) (Mevcut hemoglobinin doygunluğunu sağlamak için) Duruma özel tedavi Konjenital - Sebep olan etkenlerden kaçınmak Sebep olan etkenlerin kesilmesi Metilen mavisi (1-2 mg/kg 5 dakika içerisinde) MetHb’in NADPH bağımlı yolak ile indirgenmesini kolaylaştırmak için yapay elektron alıcısı oluşturur. Şu durumlarda verilir: - Semptomatik hasta - Asemptomatik ve MetHb>%20, veya anemi veya iskemik kalp hastalığı gibi risk faktörleri varlığında MetHb >%10 ise. Uygun yanıt alınamadıysa 30-60 dakikada metilen mavisi tekrarlanır.Metilen mavisine alternatif : - Askorbik asit (metilen mavisi kontrendikeyse, ör. G6PD eksikliği) - Exchange transfüzyon - Hiperbarik oksijen Destek tedavisi ve monitorizasyon Metilen Mavisi ile sonuç alınamama nedenleri Metilen mavisi ile MetHb düzeyleri düşmüyorsa aşağıdaki durumlar göz önünde buludurulmalıdır : Oksidan ajana devam eden masif maruziyetSulfohemoglobinemi (ör. dapson, sulfonamidler)G6PD eksikliğiMethemoglobin redüktaz eksikliğiHemoglobin anormallikleriAşırı metilen mavisi verilmesi (yüksek dozlarda paradoksal etki) Metilen Mavisi Sınıf Heterosiklik aromatik molekül Etki mekanizması Hemoglobin üzerine iki zıt etki Düşük konsantrasyonda : metilen mavisi -> NADPH bağımlı olarak lökometilen mavisine indirgenme (methemoglobin redüktaz etkisiyle) -> methemoglobini indirger -> hemoglobinYüksek konsantrasyonda : metilen mavisi -> indirgenmiş hemogobindeki ferröz demiri ferrik demire çevirir -> methemoglobin oluşur. Guanilat siklazı inhibe ederek (Guanilat siklaz, NO ve diğer mediatörler tarafından stimule edilir) C-GMP ve vasküler düz kas hücre gevşemesini azaltır. MAO inhibisyonu Farmasötik %1MaviOda sıcaklığında muhafaza edilir. Doz Methemoglobinemi: 1-2 mg/kg IV 5 dakika içerisinde; takiben salin flaş, MetHb düzeyleri düşmüyorsa 30-60 dakikada bir tekrarlanır.MetHb yüksekliği günlerce sürüyorsa (ör. dapson toksisitesi) her 6-8 saatte bir doz tekrarlanır. Vazopleji 1.5-2 mg/kg IV 30-60 dakikada. Uygulama 1-2 mg/kg (%1’lik solüsyondan 0.1-0.2 ml/kg) yavaşça IV 5 dakika içerisinde; takiben salin flaş, MetHb düzeyleri düşmüyorsa 30-60 dakikada bir tekrarlanır.Genellikle ilk doz sonrası bir miktar klinik iyileşme görülür; eğer görülmüyor veya çok az ise, 30-60 dakika sonra doz tekrarlanabilir.Dapson ile zehirlenme gibi, methemoglobin oluşumunun günlerce devam edebileceği nadir durumlarda, birkaç gün süresince her 6-8 saatte bir doz tekrarı gerekebilir.Tüm tedaviler süresince MetHb düzeyleri istikrarlı bir düşüş kaydedilene kadar saatlik olarak ölçülmeli.

159 bölüm