Dusunce Seyahati

Paylaş
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on August 15, 2020 23:07 (4M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage series 1613107
Muhammed Said Cakir and Muhammed Said tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.
Sonra, seyahat-i fikriyede bulunan o merakl? ve terakki ile zevki ve ?evki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste-i marifet ve iman al?p gelirken, hayvanat ve tuyûr âleminin kap?s?, hakikat-bîn olan akl?na ve marifet-â?inâ olan fikrine aç?ld?. Yüz bin ayr? ayr? seslerle ve çe?it çe?it dillerle onu içeriye ça??rd?lar, "Buyurun" dediler. O da girdi ve gördü ki: Bütün hayvanat ve ku?lar?n bütün nevileri ve taifeleri ve milletleri, bil'ittifak, lisan-? kàl ve lisan-? halleriyle Lâ ilâhe illâ Hû deyip, zemin yüzünü bir zikirhane ve muazzam bir meclis-i tehlil suretine çevirmi?ler; herbiri bizzat birer kaside-i Rabbânî, birer kelime-i Sübhânî ve mânidar birer harf-i Rahmânî hükmünde Sânilerini tavsif edip hamd ü senâ ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya o hayvanlar?n ve ku?lar?n duygular? ve kuvâlar? ve cihazlar? ve âzâlar? ve âletleri, manzum ve mevzun kelimelerdir ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. Onlar, bunlarla Hallâk ve Rezzaklar?na ?ükür ve vahdâniyetine ?ehadet getirdiklerine kat'î delâlet eden üç muazzam ve muhit hakikatleri mü?ahede etti.

Bir bölüm