Download the App!

show episodes
 
Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir:2. kısımda; Îmân, Akl, Kaza-Kader, Tefsîr ve Hadîs kitâbları, Hadîs âlimleri, Allahü teâlânın ismleri, Mezheb, Fıkh, İmâm-ı A’zam hazretleri, Vehhâbîlere Ehl-i Sünnetin cevâbı, Evliyâ rûhlarından faydalanma, Bozuk dinler, hurûfîlik, Sosyalizm ve Sosyâl adâlet, İslâmiyyetde nikâh, Talâk, Süt kardeşlik, Nafaka, Komşu hakkı, Halâl ve Harâmlar, İsrâf ve Fâiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannî, Cin hakkında bilgi, Bir Müs ...
 
Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir:3. kısımda, İslâmiyyetde kesb ve ticâret, Bey’ ve Şirâ’, Alış-verişde muhayyerlik, Bâtıl, Fâsid ve Mekrûh Satışlar, Ticârette adâlet ve ihtikâr, dinini kayırmak, ihsân, Banka ve Fâiz, Şirketler, Cezâlar, Ölüm ve Ölüme Hâzırlık, Meyyite Hizmetler, Ferâiz, Meyyit için İskât ... gibi konular yer almakdadır.yrıca konular arasında, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve oğlu Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (MEKTÛBÂT) kitâblarından çeşitli ...
 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye / Hakikat Kitabevi Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: 1. kısımda; İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikâdı, İslâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur'ân-ı kerîm ve tefsîrler, kur'ân-ı kerîmdeki ilmlerin sınıflandırılması, Nemâzın ehemmiyyeti, farzları, abdest, gusl, nemâz ile ilgili bütün husûslar, kaza nemâzları, Cum’a ve bayram nemâzları, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac ...
 
Loading …
show series
 
M. Fethullah Gülen - 18 Kasım 1977 / İzmir Bornova Camii𝗢̈𝗹𝘂̈𝗺 𝗢̈𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗛𝗮𝘆𝗮𝘁 𝗛𝘂𝘁𝗯𝗲 #𝟮 (𝗦𝗮𝗮𝗱𝗲𝘁 𝗬𝘂𝗿𝗱𝘂𝗻𝗮 𝗛𝗮𝘇ı𝗿𝗹ı𝗸) 𝐎̈𝐳𝐞𝐭:- Bir kere geldiğimiz dünyada tükeninceye kadar hak yolunda vazife yapmalıyız.- Burada çekilen her meşakkatin karşılığı ve semeresi öbür alemde verilecektir.- Peygamberimizin Medine’ye gelince Ebâ Eyyûb el-Ensarî’nin evinde kalması.-…
 
Ölüm Ötesi Hayat Vaaz Serisi - #2𝗛𝗔𝗬𝗔𝗧𝗜 𝗧𝗔𝗡𝗭𝗜̇𝗠 𝗘𝗧𝗠𝗘 𝗩𝗘 𝗛𝗔𝗦̧𝗥𝗜̇𝗡 𝗜̇𝗦𝗣𝗔𝗧𝗜18 Kasım 1977 / İzmir Bornova Camii𝐎̈𝐙𝐄𝐓 - Haşir inancının uhrevî saadetin temel taşı, dünyevî nizamın da önemli bir rüknü olduğu... - “İnsan ölüm kadar şiddetli bir şeyle karşı karşıya gelmemiştir...” hadisinin izahı... - “İnsanlar kıyamet gününde üç hal üzere haşrolurlar...” …
 
M. Fethullah Gülen - 11 Kasım 1977 / İzmir Bornova Camii𝗢̈𝗹𝘂̈𝗺 𝗢̈𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗛𝗮𝘆𝗮𝘁 𝗛𝘂𝘁𝗯𝗲 #𝟭 (𝗦̧𝗲𝗵𝗮𝗱𝗲𝘁 𝗔𝗿𝘇𝘂𝘀𝘂) 𝐎̈𝐳𝐞𝐭:- Allah yolunda şehit olanların ölmediğinin Kur’an’da bildirilmesi.- Şehid kime denir?- Yaşlı ve aksak Amr İbn-i Cemuh'un şehadet kovalaması ve şehit olması..Çınar Medya tarafından oluşturuldu
 
Ölüm Ötesi Hayat Vaaz Serisi - #1 𝗛𝗨𝗭𝗨𝗥𝗨𝗡 𝗞𝗔𝗬𝗡𝗔𝗚̆𝗜: 𝗔𝗛𝗜̇𝗥𝗘𝗧 𝗜̇𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜11 Kasım 1977 / İzmir Bornova Camii𝐎̈𝐙𝐄𝐓 - Öldükten sonra dirilmeye inanma, imanın dört rüknünden birisidir... - Hesap düşüncesiyle yaşanan bir hayatın düzgün ve huzurlu olacağı... - Fertten aileye, aileden topluma kadar her seviyedeki huzurun kaynağının öldükten sonra dirilmeye ina…
 
Aç herkese, açabildiğin kadar sineni; ummanlar gibi olsun! İnançla geril ve insana sevgi duy; kalmasın alâka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül!.. (𝐎̈𝐥𝐜̧𝐮̈ 𝐯𝐞 𝐘𝐨𝐥𝐝𝐚𝐤𝐢 𝐈𝐬̧ı𝐤𝐥𝐚𝐫 / 𝐇𝐚𝐳𝐢𝐫𝐚𝐧 𝟏𝟗𝟖𝟓)Çınar Medya tarafından oluşturuldu
 
Yoldaki Işıklar #19 Şu her şeyin yıkıldığı, bütün değer hükümlerinin ve kıymetlerin alt üst olduğu, gelecek nesillerin iman ve Kur'an adına bizden çok şey istediği şu dönemde, Müslümanlar pek çok şeye katlanmak mecburiyetindedirler. Sohbetin yazılı haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:https://rebrand.ly/yoldakisklar19…
 
Yoldaki Işıklar #18 Vicdan bu derece yumuşayınca, içtima-i yapımız ve heyet-i maneviye bu hale gelince, bu cemaatin tabanı da tavanı da sağlam ve sıhhatli olacaktır. Böyle bir cemaatin ne tabanında ne de tavanında arıza olmayacaktır. Binaenaleyh tavana çivi çakmak isteyenler veya tabanda bir kısım şeylerle kendilerini avutanlar, asıl yapmaları gere…
 
Yoldaki Işıklar #17 Musibetler tıpkı sıkışan hava gibidir. İnsanları adeta ezen hava gibidir. Hava ne kadar şiddetlenirse arkadan yağmurun, rahmetin akıp gelmesi gibi havalar böyle şiddetlenince arkadan rahmet gelir daima Allah'ın inayetiyle. Sohbetin yazılı haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:https://rebrand.ly/yoldakisklar17𝙔𝘼𝙔𝙄𝙉𝙇𝘼𝙍𝙄𝙈𝙄𝙕𝘼 𝘿𝙀𝙎…
 
𝟏 𝐒𝐎𝐑𝐔 - 𝟏 𝐂𝐄𝐕𝐀𝐏Soru #8: Hidayet veya dalalet yolunu kendi irademiz ile mi tercih ediyoruz? Yoksa... 14 Ekim 1977 İzmir/Bornova𝗦𝗼𝗿𝘂: 𝗖𝗲𝗻𝗮̂𝗯-ı 𝗛𝗮𝗸𝗸, “𝗕𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗹𝗮̂𝗹𝗲𝘁𝗶𝗺𝗶 𝗸𝗶𝗺𝗲 𝗺𝘂𝗿𝗮𝗱 𝗲𝗱𝗲𝗿𝘀𝗲𝗺 𝗱𝗲𝗹𝗮𝗹𝗲𝘁𝗶𝗺𝗱𝗲𝗻 𝗮𝘆𝗿ı𝗹𝗺𝗮𝘇. 𝗞𝗶𝗺𝗲 𝗵𝗶𝗱𝗮𝘆𝗲𝘁𝗶𝗺𝗶 𝗺𝘂𝗿𝗮𝗱 𝗲𝗱𝗲𝗿𝘀𝗲𝗺, 𝗵𝗶𝗱𝗮𝘆𝗲𝘁𝗶𝗺𝗱𝗲𝗻 𝗮𝘆𝗿ı𝗹𝗺𝗮𝘇.” 𝗱𝗶𝘆𝗼𝗿. 𝗛𝗮𝗹 𝗯𝗼̈𝘆𝗹𝗲 𝗶𝗸𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗿 𝘆𝗲𝗿𝗱𝗲, “𝗯𝘂 𝗶𝗻𝘀𝗮𝗻𝗼𝗴̆𝗹𝘂𝗻𝗮 𝗮𝗸ı𝗹 𝘃𝗲 𝗳𝗶𝗸𝗶𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶𝗺, 𝗶𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗻𝗶 𝗸𝗲𝗻𝗱𝗶…
 
Yoldaki Işıklar #16 Şimdi hayat adına bir takvim yapılırken denecek ki, benim günlük hayatımda şu kadar Kur’an’ım var, şu kadar kitap okumam lazım, şu kadar evrâd-ü ezkârım var. Bir insan evrâd okumuyorsa, Allah’a karşı vefasız davranıyor demektir bu. Ve benim işimde hiçbir bereket olmaz. Sohbetin yazılı haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:htt…
 
𝟏 𝐒𝐎𝐑𝐔 - 𝟏 𝐂𝐄𝐕𝐀𝐏Soru #7: Günah işleyen bir kişi kendi iradesine uyarak mı günah işler?14 Ekim 1977 İzmir/Bornova𝗦𝗼𝗿𝘂: 𝗛𝗲𝗽𝗶𝗺𝗶𝘇𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗹𝘂̂𝗺𝘂 𝗼𝗹𝗱𝘂𝗴̆𝘂 𝘃𝗲𝗰𝗵𝗶 𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗿𝗮𝗱𝗲-𝗶 𝗸𝘂̈𝗹𝗹𝗶𝘆𝗲𝗻𝗶𝗻 𝘆𝗮𝗹𝗻ı𝘇 𝘃𝗲 𝘆𝗮𝗹𝗻ı𝘇 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵'ı𝗻 𝘇𝗮̂𝘁ı𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗵𝘀𝘂𝘀 𝗼𝗹𝗱𝘂𝗴̆𝘂, 𝗠𝘂𝗸𝗮𝗱𝗱𝗲𝘀 𝗞𝗶𝘁𝗮𝗯ı𝗺ı𝘇 𝗞𝘂𝗿'𝗮𝗻-ı 𝗔𝘇𝗶̂𝗺𝘂̈’𝘀̧-𝘀̧𝗮𝗻'𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘆𝗮𝗻 𝗼𝗹𝘂𝗻𝗺𝘂𝘀̧𝘁𝘂𝗿. 𝗕𝘂𝗻𝘂𝗻 𝘆𝗮𝗻ı 𝘀ı𝗿𝗮 𝗰𝘂̈𝘇'𝗶̂ 𝗺𝗶𝗸𝘁𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗶𝗿𝗮𝗱𝗲𝗻𝗶𝗻 𝗮𝗱𝗲𝗺𝗼𝗴̆𝗹𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗹𝗱…
 
Soru #6: Deniliyor ki, Allah bazılarını zengin, bazılarını fakir yaratmıştır. Bazılarını yetim, bazılarını anneli, babalı yaratmıştır. Bunu adaletsizlik sayanlara nasıl diyebiliriz? 12 Kasım 1976 İzmir/BornovaEvvelâ adaletin manasını anlamak lazım. Lügat itibariyle adalet, bir denge manasını ifade eder. Mesela –af buyurun- hayvanın üzerine koyduğun…
 
Türkçe Olimpiyatları - Faniyim Fani Olanı İstemem - Sema Sultanova𝗙𝗮𝗻𝗶𝘆𝗶𝗺 𝗙𝗮𝗻𝗶 𝗢𝗹𝗮𝗻ı 𝗜̇𝘀𝘁𝗲𝗺𝗲𝗺Fâniyim, fânî olanı istemem!Âcizim, âciz olanı istemem!Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim, gayr istemem!İsterim, fakat bir yâr-ı bâkî isterim.Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim.Hiç-ender hiçim, fakat bu mevcudâtı umûmen isterim. 𝐒𝐨̈𝐳𝐥𝐞𝐫, 𝟏𝟕. 𝐒𝐨̈𝐳 𝐬. 𝟐𝟑𝟓…
 
𝐊𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐒𝐨𝐡𝐛𝐞𝐭𝐢 𝟐. 𝐁𝐨̈𝐥𝐮̈𝐦 𝐈 𝟏𝟎 𝐇𝐚𝐳𝐢𝐫𝐚𝐧 𝟏𝟗𝟗𝟎 𝐒𝐚𝐫ı𝐲𝐞𝐫 M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 10 Haziran 1990 yılında 𝙆𝙪𝙧𝙗𝙖𝙣 𝙄̇𝙗𝙖𝙙𝙚𝙩𝙞 𝙫𝙚 𝙄̇𝙢𝙠𝙖𝙣𝙡𝙖𝙧ı𝙣 𝙑𝙚𝙧𝙞𝙢𝙡𝙞 𝘿𝙚𝙜̆𝙚𝙧𝙡𝙚𝙣𝙙𝙞𝙧𝙞𝙡𝙢𝙚𝙨𝙞 konulu yapmış olduğu sohbetin 2. bölümü.Çınar Medya tarafından oluşturuldu
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login