Muhacir halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
Bu PodCast arşivimi paylaşmamı isteyen abilerim için oluşturuldu,belki başka hizmet insanları da istifade eder düşüncesiyle mevcut haline dönüştürüldü. Allah'a saymaya gücümün yetmediği sayısız nimetlerinin yanında,zerre liyakatim olmadığı halde,en günahkarı olsam bile,beni bu hizmete dahil ettiği için sonsuz şükürler olsun. Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) sonsuz salat ve selam olsun. Allah,büyüğümüz muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye sağlık,afiyet versin,beni,ailemi ve tüm hizmet ins ...
 
Loading …
show series
 
Bu bölümde Sn. Emine Eroğlu Hocamızın ¨Risale-i Nur’u okuma usulü¨ başlıklı iki adet sohbetine ilaveten konuyla münasebeti dolayısıyla muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ¨Risale-i Nurlar nasıl okunmalıdır?¨başlıklı sohbetini de istifadenize sunmanın uygun olacağı değerlendirildi.
 
On dört bölüm bir arada 1) Kader-cüz'i irade münasebetindeki ölçü - Cebriye ve Mutezile ekollerindeki uç noktalar | 26. Söz 2) Kader, kişiyi gururdan korur; insanın iradesi ise onu sorumsuzluktan kurtarmak içindir | 26. Söz 3) İnsan kötülüklerinden tamamen sorumludur, fakat iyilikleri ile övünmeye hakkı yoktur | 26. Söz 4) Şerlerin yaratılması deği…
 
Sekiz bölüm bir arada 1) Muhabbetin yüzü mecazî mahbuptan hakikî olana çevrilebilir | 32.Söz 3.Mevkıf 2.Mebhas Mühim Bir Sual 2) Anne-babaya karşı hürmet ve şefkatin beş mertebesi | 32.Söz, 3.Mevkıf, 2.Mebhas, Mühim Bir Sual 3) Eşler arasında hürmet, şefkat ve muhabbet olmalıdır | 32.Söz, 3.Mevkıf, 2.Mebhas, Mühim Bir Sual 4) Dost ve arkadaşları Al…
 
Üç bölüm bir arada 1) Allah’tan korkmak, O’nun rahmetine sığınmaktır; büyük lezzeti vardır | 24. Söz, 5. Dal, 1. Meyve 2) Aklın varsa bütün muhabbetleri Hakikî Sahibi’ne ver, belâlardan kurtul | 24. Söz 5. Dal 1. Meyve 3) Muhabbeti nefse sarfetmek yerine, Mahbûb-u Ezelî'yi sevmek lâzımdır | 24. Söz, 5. Dal, 1. Meyve 4) İnsan sınırsız muhabbetini ye…
 
Üç bölüm bir arada 1) Bülûğ çağı öncesinde vefat eden evlât, Cennette ebeden sevimli bir çocuk kalacaktır 2) Vefat eden çocuğu veren de onu Cennete alan da Allah’tır; ayrılık dahi geçicidir 3) Vefat eden çocuk Cennete gider, ebeveynine hem şefaatçi hem de ebedî bir evlât olur
 
On iki bölüm bir arada 1) Namazın mânâsı ve çekirdekleri: Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ve tâzim ve şükür 2) İbadetin mânâsı: Kulun kendi acz ve fakrını görüp Allah’a hayret ve muhabbetle secdesi 3) Namaz, tüm ibadet çeşitlerini içine alır ve bütün varlıkların ibadetlerine işaret eder 4) Doğrusal zaman ve helezonik zaman tasavvurları - Zamanın daireleri ve…
 
Yedi bölüm bir arada 1) Ölüm karşısındaki duruşu resmeden ve asırlardır birçok gelenekte yer alan bir hikâyecik 2) Seyahat eden iki kardeş ve yol ayrımında aldıkları nasihat sonrasındaki zıt tercihleri 3) 'Serbestliği' tercih ederek zahiren hafif, mânen ağır vaziyette giden adamın yolculuğu 4) Nizamı tercih eden güzel ahlâklı, akıllı kardeşin emniy…
 
Dokuz bölüm bir arada 1 - Nimetlere karşı iktisat kârlı bir hürmet, israf ise zararlı bir küçümsemedir 2 - İktisat sıhhate vesiledir; lezzetler insanı israfa değil, şükre yöneltmelidir 3 - İktisat bereket sebebi ve güzel geçim vesilesidir; zillet ve sefaletten korur 4 - İktisat, izzet ve kemal sebebidir, nimetlerden mânevî lezzetlere kapılar açar 5…
 
Beş bölüm bir arada 1 - Mâsivâ, ebed için yaratılan bir kalbin alâkasına medar olamaz 2 - Firak acısı yaşayan kalbe merhem: Allah bâki, O her şeye yeter 3 - Faniliğin eleminden Esmâ-i İlâhiye'ye yapışarak kurtulabiliriz 4 - Cisim, kalb ve ruh dairelerinde zaman - Fâni ömrün bâkileşmesi 5 - Bâkî’ye (c.c.) müteveccih olan şey, bekâ cilvesine mazhar o…
 
Sekiz bölüm bir arada 1 - Hz. Eyyûb aleyhisselâm'ın münâcâtına ondan daha fazla muhtacız 2 - Mâsiyetten sabır - İstiğfar ve tevbe ile günahlara engel olmak 3 - Musibetleri, şikayet yerine sabır ve kazâya rızayla karşılamak 4 - Küfür ve dalâlet dışında her türlü hal için Allah'a hamd etmek 5 - Sabır, evhamla dağıtılmazsa, her musibete karşı kâfi gel…
 
Beş bölüm bir arada 1 - Kur'an kıssalarına muhataplık üslubu, Hz. Yunus & Ninova halkı 2 - Hz. Yunus aleyhisselâm'ın münâcâtına ondan daha fazla muhtacız 3 - Sebepler ve neticeleri Allah'tandır - Dua, vâhidiyet, ehadiyet 4 - Kur'an-ı Kerim’deki peygamber duaları duanın edebini öğretiyor 5 - Dünyaya ve istikbale dair endişelere mukabil iç huzuruna e…
 
Beş bölüm bir arada 1 - Bismillah her hayrın başıdır - Besmele ve b harfi 2 - Acz ve Fakr kavramları 3 - Tüm eşya ve hâdiselerin Allah’a işâret edişi 4 - Allah namına hareket etmek - Zikir, fikir, şükür 5 - Birinci Söz'ün özeti: Besmele neler kazandırıyor?
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login