Geloofstoerusting halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Het Nieuwe Testament geeft opvallend veel aandacht aan de structuur van de christelijke gemeente. het is een gemeenschap van heiligen, die onderling met elkaar verbonden zijn omdat zij met Christus verbonden zijn. Macht, geld, nationaliteit, taal of rijkdom doet niet mee. Maar wat nu als jouw gemeente deze structuur niet heeft? Dr. Gert van den Bri…
  continue reading
 
Elk mens is sterfelijk, en ons levenseinde is beslissend voor de eeuwige toekomst. Kan ik mij op het sterven voorbereiden? Hoe kan ik zonder doodsangst heengaan? Sinds de middeleeuwen bestaan er boekjes die de stervenskunst beschrijven. Ook Luther heeft zo’n boekje (een ars moriendi) geschreven over de voorbereiding op het sterven. Dr. G.A. (Gert) …
  continue reading
 
In Exodus maakt God Zichzelf bekend. Hij is Jahwe en komt middels Mozes en Aäron om het volk Isräel te bevrijden van de slavernij. Farao vraagt zich af: ‘Wie is God en waarom zou ik naar Hem luisteren?’ Maar God maakt door de exodus duidelijk dat Hij God is en zowel Israël als Egypte zullen weten dat Hij de Heere is. Geen familie is veilig als God …
  continue reading
 
In de tweede lezing over bevinding geeft dr. Van den Brink antwoord op een praktische vraag: hoe kom ik aan bevinding? In de eerste lezing heeft hij verhelderd wat bevinding is. Nu legt hij de verbanden met beloften, geloof, aanvechting en ervaring. Luister deze lezing, en word bemoedigd door Gods betrouwbaarheid in Zijn beloften. Deze lezing werd …
  continue reading
 
Vaak hoor je over het belang van bevinding. Maar, wat is bevinding eigenlijk? Wat bedoelt de Bijbel ermee? In twee lezingen licht dr. Van den Brink toe wat bevinding wel is en wat niet. Gravend in de Schrift komt hij tot rijke ontdekkingen, die je zullen doen verlangen naar Bijbelse bevinding. Deze lezing werd gehouden tijdens een toerustingsavond …
  continue reading
 
Wie Gods liefde aanvaardt, kan er ook van uitdelen. Wie in het eeuwige leven gelooft, maakt namelijk deelt uit van de gemeenschap der heiligen. Het blijft iets kwetsbaars. Dat God Zijn liefde laat wonen in mensen! Daarmee laat Hij Zich aan iedereen kennen. Kan dat wel goed gaan? Toch schrijft de apostel Johannes: ‘Niemand heeft ooit God gezien, als…
  continue reading
 
Het zou geen vraag meer moeten zijn voor een doorgewinterd Bijbellezer. Toch zijn er veel christenen die met deze vraag lopen. Over de oorzaak hiervan gaat het in deze lezing. De meeste christenen ontkennen de liefde van God niet. Het staat immers zwart op wit in de Bijbel. Maar om die liefde persoonlijk te aanvaarden blijken er bij veel mensen nog…
  continue reading
 
Moet de wet nog worden gepreekt nu het evangelie er is? Sommige mensen zijn zo bang voor een goedkoop evangelie, dat zij alle nadruk leggen op de wet. Volgens hen begint het geestelijke leven met de wet, niet met het evangelie. Zij denken: waarom zou je het evangelie preken als het toch met de wet begint? Dr. Gert van den Brink weerspreekt vanuit d…
  continue reading
 
Dankzij de Reformatie is de tweeslag “wet en evangelie” beroemd geworden. Maar waar ligt het onderscheid? Wat is er wet, wat is er evangelie? Dr. Gert van den Brink geeft door wat hij van Luther heeft geleerd. Het evangelie is de belangrijkste van de twee, want alleen dankzij het evangelie leren wij God kennen in het aangezicht van Jezus Christus (…
  continue reading
 
Op een jongerenavond van Geloofstoerusting in Katwijk aan Zee sprak dominee Den Ouden over het thema ‘Heb je de Heilige Geest?’ Naar aanleiding van Lukas 11 werd deze vraag uitgewerkt en geeft hij handvatten hoe je deze vraag kunt beantwoorden. LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/heb-je-de-heilige-geest/…
  continue reading
 
Op een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen sprak dominee Van Campen over het thema ‘Een geopende evangeliedeur’. In deze eerste lezing geeft hij vanuit het Oude Testament voorbeelden hoe de deur bij God open staat. LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/welkom-bij-god/Geloofstoerusting tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
We kunnen de Tien Geboden niet negeren. Het is belangrijk dat we ze bestuderen en begrijpen. Maar het is natuurlijk nog belangrijker dat we ze gehoorzamen. God raakt niet onder de indruk van een zorgvuldige analyse met ons verstand die de decaloog in het middelpunt van het christelijke discipelschap plaatst. Hij verwacht van Zijn leerlingen dat zij…
  continue reading
 
Als God gaat voor aanbidding van Zijn naam, dan kun je je afvragen: waaruit bestaat dan die aanbidding? Waarom aanbidden mensen de grote, eeuwige God? In deze lezing legt Leander Janse uit dat aanbidding van God alles te maken heeft met de vreugde in Hem. God wordt het meest verheerlijkt als wij het meest tevreden zijn in Hem. Het wonderlijke is da…
  continue reading
 
Wat is het doel van zending? Waarom verkondigen we het evangelie? Om mensen te redden van de ondergang? Of slechts uit gehoorzaamheid aan God? Leander Janse behandelt in deze lezing het ultieme motief voor zending: de eer van God. Dat doet hij op basis van het boek van John Piper, Laat de volken U loven. De hoofdgedachte van dit boek is: Zending be…
  continue reading
 
'Ja, ik weet het zeker. Ik ben tóch gered!' Maar waar haal je de moed, de wijsheid en de kracht vandaan om dat te kunnen zeggen? Het begint misschien wel bij het in kaart brengen waar je twijfels en onzekerheid vandaan komt. En wat werkelijk jouw vaste hoop in leven en in sterven is. Tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Ermelo spra…
  continue reading
 
Er is een strijd gaande in deze wereld. Een strijd tussen licht en duisternis, tussen leven en dood. Te midden van die strijd kun je het gevoel hebben: ‘Help, ik zink! God is nergens te vinden, God laat mij in de steek.’ Wat dan? Bekijk de lezing: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/help-ik-zink-weg/…
  continue reading
 
Niet wat ik ervaar of beleef is de inhoud van het geloof, maar de belofte van God! Niets dan Gods spreken en Zijn trouw is het vaste fundament van onze hoop. In deze tweede lezing werkt ds. Krijn Hak uit hoe die zekerheid in Gods beloften uitmondt in de genadejubel van Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze …
  continue reading
 
Er zijn zovele jongeren die worstelen met de vraag: ‘Mag ik tot Christus gaan? Moet er niet eerst van alles gebeuren, ervaren worden en gekend zijn, voordat ik mag gaan?’ Vanuit Johannes 3 blijkt dat het antwoord heel eenvoudig is. Er is niets wat jou het eeuwige leven geeft dan geloof in Christus alleen. Op een jongerenavond van Geloofstoerusting …
  continue reading
 
De boodschap van de Bijbel is glashelder: ‘Je moet gered worden.’ Romeinen 3 laat zien hoe dramatisch onze situatie is. We liggen midden in de zonde. Tegelijkertijd klinkt het evangelie: ‘Je kunt gered worden.’ Dit is mogelijk doormiddel van de redding die je in het evangelie wordt aangeboden door het geloof in Jezus Christus. Ds. Krijn Hak sprak o…
  continue reading
 
Jezus’ lijden en sterven had niet alleen kostenposten. Er waren ook geweldig grote winstposten. De vreugde die Hem in het vooruitzicht gesteld was, gaf Jezus moed. Over het kruis en over het graf heen zag Hij de geweldige buit die Hij zou verkrijgen: vele volken als Zijn erfdeel. Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/jezus-krijgt…
  continue reading
 
Wie heeft Jezus Christus gedood? In eerste instantie zijn we geneigd mensen aan te wijzen, maar de vraag is of dat terecht is. Wat maakte Jezus daar door? Wat waren de kosten van Zijn lijden? Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/wie-is-de-grootste-crimineel/Geloofstoerusting tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Waarom is Golgotha het grote scharnierpunt in de tijd? Is het lijden van Jezus slechts een noodzakelijk kwaad? Wat betekent het dat God vreugde vindt in het verbrijzelen van Zijn Zoon? In drie overdenkingen bespreekt Leander Janse de ‘verbrijzeling van Christus’. Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/de-grand-finale-van-golgotha/…
  continue reading
 
Het evangelie van Jezus Christus is de deur tot het koninkrijk van God. Toch is de vraag 'hoe kom ik in het koninkrijk?' niet de centrale vraag in de Galaten-brief. De vraag is veel meer: 'Wat als ik tot geloof gekomen ben ... wat dan?' Het gevaar was er niet alleen vroeger, maar is ook nu groot dat je, nadat je tot geloof gekomen bent, al snel de …
  continue reading
 
Het is dynamiet! Een explosie van blijde en bevrijdend nieuws van Gods genade in Christus Jezus. In de Galaten-brief proef je de vurigheid van Paulus om het evangelie onvervalst te verkondigen. Haal er niets van af en voeg er niets aan toe, het is Jezus alleen! Deze eerste lezing van ds. J.J. (Jan) Mulder werd gehouden op een toerustingsavond van G…
  continue reading
 
Op een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Woudenberg (februari 2023) sprak prof.dr. W. van Vlastuin over het bestaan en het werk van de engelen. Waarom zijn engelen geschapen? Op welke manier worden ze door God ingezet om Zijn plannen in de wereld uit te rollen? Wat merk jij van engelen? Dit is de tweede lezing. De eerste lezing is getiteld:…
  continue reading
 
In twee lezingen zet dr. Van Vlastuin het bestaan en het werk van de engelen uiteen. Wie of wat zijn engelen precies en op welke manier worden ze door God ingeschakeld in Zijn plan? In onze cultuur zijn de dingen die je kunt meten en vastpakken de dingen die er toe doen. Bezig zijn met onzichtbare dingen en ongrijpbare dingen, voor velen is dat nie…
  continue reading
 
Te midden van het leven is God nabij. Hij zorgt voor je. Hoe weet je dat? En wat merk je daarvan? David zingt er een lied over in Psalm 23. Tijdens de jongerenavond op van Geloofstoerusting 16 maart 2023 in Barendrecht sprak ds. F. (Floris) van Binsbergen over het thema ‘God met mij! – hoe dan?’ Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/vid…
  continue reading
 
We kunnen het in de kerk over van alles hebben, maar van je de portemonnee blijf je af. Waarom spreekt Paulus over hebzucht en geldzucht in de navolging achter Christus aan? Je zou denken dat een beetje christen dat snel ontgroeit is. Toch niet! Als Paulus schrijft: ‘Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook…
  continue reading
 
Er is een geestelijke strijd gaande om jouw ziel. Als christen blijf je niet staande in eigen kracht. In Efeze 6 spreekt Paulus over de geestelijke wapenrusting. Blijf daarom staande te midden van verdrukking in de kracht en macht die God je geeft! Dr. Paul Visser sprak donderdag 9 maart 2023 in Ermelo op een toerustingsavond van Geloofstoerusting …
  continue reading
 
Het hele Oude Testament ziet reikhalzend uit naar het ultieme Lam van God dat daadwerkelijk de zonden wegdraagt. Het ware Lam van God dat veel meer is dan een schaduw of plaatje, maar daadwerkelijk verzoening betekent tussen God en mens. Johannes zag Hem staan en riep het uit: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Op de jonger…
  continue reading
 
Als politiecommandant stapte hij het politiebureau binnen en hoorde ds. J.C. de Groot een vloek. "Ik vond het vreselijk. Ik kromp in elkaar en was er kapot van." Op zijn kantoor droeg hij de jongens op niet meer te vloeken. "Ik zei: doe het voor mij." Tijdens zijn werk las de predikant een boekje van Spurgeon. "Die nacht ontving ik vergeving van zo…
  continue reading
 
In deze tweede lezing gaat dr. Gert van den Brink in op Efeze 2:8 en op praktische vragen die daarbij horen. Hoe weet ik of God mij het geloof heeft gegeven: moet ik ervaren dat Hij mij inwendig iets geschonken heeft, of richt ik mij op de vraag ‘Gelooft u dat?’ Aandacht voor het geloof als ding leidt af van Christus, belemmert in ons de zekerheid …
  continue reading
 
Efeze 2:8 zegt dat het geloof Gods gave is. Maar wat betekent dat? Staat ‘het geloof’ hier voor iets, een ding, dat je in je binnenste ontvangt? Of gaat het om het metterdaad geloven? Dit is een nogal abstracte vraag uiteraard, maar de gevolgen zijn merkbaar in de praktijk. In het ene geval moet je op zoek naar ‘het geloof’ in je innerlijk; in het …
  continue reading
 
Waar sta jij ten opzichte van de Bijbel? De meesten van ons hebben meer dan een Bijbel in huis liggen. Maar hoe sta jij ten opzichte van dit Boek? Dichtbij? Ver weg? Of halverwege? De gereformeerde theoloog Bavinck noemt de Bijbel het boek van de ontmoetingen. In deze lezing van Maartje Kok gaat ze in op wat dat inhoudt: de Bijbel lezen en daarin G…
  continue reading
 
Wat betekent het om Christus te volgen? Ds. Middelkoop bespreekt dit thema aan de hand van 1 Petrus 5 waarin de jongere wordt opgeroepen om nederig te zijn ten opzichte van ouderen en tegelijkertijd weerstand te bieden tegen de boze. Hoe ziet jouw navolging van Christus er concreet uit? Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/chris…
  continue reading
 
In Johannes 5 ontmoet Jezus een man die al 38 jaar ziek is. Hij stelt hem een eenvoudige vraag: ‘Wilt u gezond worden?’ De man is van slag door de directe vraag en antwoordt niet. Hoewel hij genezen wordt, ontvangt hij een indringende waarschuwing: ‘Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomt!’ Dr. Van den Brink bespreekt deze gebeurtenis in…
  continue reading
 
Veel kerkmensen wachten. Op bekering, op zondekennis, op bevinding. Telkens weer horen zij: ‘Bid en u zal gegeven, worden; zoek en u zult vinden, klop en u zal opengedaan worden.’ Maar er verandert niets. Hoelang moet je wachten op Gods genade? Bekijk video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/waar-wacht-ik-op/…
  continue reading
 
Zonder Schriftgezag geen christendom, zo maakte dr. Van den Brink duidelijk in de eerste lezing. Maar voor welke terreinen en onderwerpen claimt de bijbel gezag? Kunnen en mogen christenen hierover van mening verschillen? Hoe erken ik gelovig het gezag van de bijbel, zonder in biblicisme te vervallen? De tweede lezing schetst hoe je in praktische z…
  continue reading
 
Deze lezing is een zorgvuldige dieptepeiling, zodat duidelijk wordt wat gezag is en ook helder wordt wat Schrift gezag is. Een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in discussies over de betekenis van de bijbel voor het geloofsleven! Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/gezaag-aan-gezag/…
  continue reading
 
Deze lezing is gehouden op een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen. Deze video voegt twee lezingen samen: ‘Gods rechtvaardigheid’ en ‘Uw zonden zijn u vergeven’ naar aanleiding van Romeinen 1, Romeinen 3 en Mattheüs 9. Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-worden-mijn-zonden-vergeven/…
  continue reading
 
Deze periode van het jaar staat vol van verwachting: Advent. Is dat ook wat jouw hart typeert? Verwacht je het van Hem óf wacht je het af? Dat is een wereld van verschil! Bekijk ook de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/afwachten-of-verwachten/Geloofstoerusting tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Jezus zien in de Evangeliën is niet zo moeilijk. Maar hoe zie je Christus in het Oude Testament? Ds. M.M. (Ruud) van Campen liet op de jongerenavond van Geloofstoerusting in Barendrecht zien dat je Jezus kunt zien in het Oude Testament. Hij loopt Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium langs en laat voorbeelden zien hoe de Heere Jezus o…
  continue reading
 
Iedere vrome route die wij ondernemen om God tevreden te stemmen is zinloos. Daar zit de zaligheid niet in. De redding komt werkelijk van de andere kant en word je in de schoot geworpen … dan hoef je ook werkelijk niets meer te doen; alles is volbracht door het Kind in de kribbe. LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-word-ik-met-god-ver…
  continue reading
 
Zodra je enig besef hebt van je slechte verhouding tot God probeer je al snel een route naar de hemel te zoeken. Hoe kan ik het weer goedmaken? Die zoektocht van beneden naar boven is onderdeel van ons probleem. Omdat we echt nog denken dat God wel blij zal zijn dat we zo serieus Hem zoeken, dat ons bidden, kerkgang en bijbellezen ons meer kans op …
  continue reading
 
Als je bidt, wat bidt je dan? Er zijn allerlei aspecten die je een plaats kunt geven in jouw gebeden? De lofprijzing, dank, schuldbelijdenis, voorbede en gebed. Ze worden omkaderd door de aanhef van het gebed en de afsluiting. Wat doe je als je bidt ‘in Jezus’ naam’? Wat doet onze gebedshouding ertoe? Hoe belangrijk is gezamenlijk gebed? Wat is het…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi