Evrensel halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Hayata tutunan, örgü örmeyi, yemek yapmayı, dikiş dikmeyi, dekorasyon yapmayı, doğa ve doğadaki hayvanları seven bir Ebru karşınızda sizinle düşünüyor ve konuşuyor! 💖 Hadi hepberaber evrensel bir yolculuğa çıkalım! Sorularınız veya podcastim ile ilgili arzularınız varsa, bana hem sesli cevap ile, hem yorum bölümünden, hemde İnstagram dan ulaşabilirsiniz ♡INSTAGRAM: https://instagram.com/ebrulita.oz?igshid=3ldurt8ybr4g ☆ SESLİ MESAJ: https://anchor.fm/ebrulitaveevreni/message ♤WEB SAYFAM: htt ...
  continue reading
 
Çeyrek asırdır hukukla meşgul iki hukukçuyuz. Hukuka dair 10’ar dakikalık sohbetlerimizi adalet evi çatısı altında sizlerle paylaşmak istedik. Amacımız ülkemizde hukuk ve adalet konularında farkındalığın artırılmasına katkı sağlayabilmek. Bizi dinlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Turkish Justice House, Ahmet Cevdet and Ahmet Refik talk about law under the roof of justice house. They invite you to join the conversation. Enjoy your time.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, belediyelerde taşeron olarak istihdam edilen işçilerin durumlarına dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, belediyelerin bünyesinde çalışan işçilerin istihdam edilme biçimlerine, belediyelerin asli işlerini yapan işçilerin kadrolu olmamasının yasal olup olmadığına ve taşeron olarak çal…
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Hatay Tabip Odası Üyesi Aile Hekimi Dr. Ali Kanatlı. Dr. Kanatlı, Hatay'daki ve deprem bölgesinde görevli aile hekimlerinin ücretlerinde neden kesinti yapıldığına, Sağlık Bakanlığının bu konuda uyguladığı kıstasların gerçek hayatta nasıl karşılıksız kaldığına, depremi yaşayan sağlık emekçilerinin ve yurttaşl…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri ve Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilik hakkına dair soruları cevapladı. Dr. Murat Özveri ve Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilik hakkının ne olduğu, sermaye iktidarlarının ve işçi sınıfının bu hakka nasıl baktığı, "emekliler faal çalışanlar üzerinde yük oluşturuyor" söyleminin doğru olup olmadığı, …
  continue reading
 
Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın konuğu Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan. Aslan, yerel seçim sürecine, Emek Partisinin seçim çalışmalarına ve emek-demokrasi güçlerinin yerel seçim tutumuna dair Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı.
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, işçinin iş yerinde beslenme ve yemek hakkına dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, iş yerinde yemek vermenin işverenin sorumluluğu olup olmadığı, işçiye verilen yemeğin sağlıksız ya da bozuk olması durumunda işverene hukuki yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ve yemek hakkının nasıl e…
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Onur Naci Karahancı. Dr. Karahancı, TBMM'de kabul edilen ve sağlık alanında değişiklikler içeren kanun teklifinin ne anlama geldiği, TTB'nin bu değişikliklere dair ne söylediği, toplum sağlığınının bu değişikliklerden nasıl etkileneceği ve hekimlerin acil …
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, MESEM ve çıraklığa dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, MESEM'in (Mesleki Eğitim Merkezleri) ne olduğu, hangi amaçla kurulduğu, MESEM'lerin çocuk işçiliğin istismarıyla bağlantısı ve çıraklık sistemine nasıl bir düzenleme getirilmesi gerektiği konularında Gözde Meydan'ın sorularını …
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Eskişehir-Bilecik Tabip Odasından Dr. Bülent Nazım Yılmaz. Dr. Yılmaz, sağlığın iyileştirilmesinde yerel yönetimlerin rolünün ne olduğu, afet dönemlerinde yerel yönetime hangi görevlerin düştüğü ve nasıl bir yerel yönetim anlayışının hakim kılınması gerektiği konularında Kübra Kırımlı'nın sorularını yanıtlad…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, iş kanununda yapılması muhtemel değişikliklere dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, tek bir "temel iş kanunu" oluşturmanın doğru bir uygulama olup olmadığı, iş kanununda yapılacak değişikliğin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği, mevcut iş kanununun handikaplarının neler olduğu, "esn…
  continue reading
 
6 Şubat depremlerinin ardından en çok tartışılan konulardan biri fay zonları üzerine kurulan kentler oldu. Özellikle Hatay, ve Maraş’ta yaşanan yıkım ve ölümlerle Jeoloji Mühendisleri Odasının depremden yıllar önce yayımladığı kent raporları yeniden gündeme geldi, raporlarda yapılan uyarıların neden deprem sürecine kadar dikkate alınmadığı tartışıl…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, "vergide adalet" talebine dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, "vergide adalet" ile kastedilenin ne olduğu, vergi çeşitlerinin neler olduğu, gelir vergisi sistemindeki "vergi dilimi" uygulamasının adaletli bir uygulama olup olmadığı ve Türkiye'de servet vergisi uygulamasının hayata …
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun. Dr. Mine Coşkun, şehir hastanelerinin körfez ülkelerine satılacağı yönünde çıkan haberlerin ardından bu hastanelerin durumunu değerlendirdi. Coşkunş, ehir hastanelerinin yurttaşlar ve sağlık emekçileri açısında ne tür problemler yarattığına, koruyucu …
  continue reading
 
Almanya'da bir grup Neonazinin bir otelde bir araya gelerek 20 milyondan fazla göçmeni sınır dışı etmeye dair planlar yaptığının açığa çıkmasından sonra antifaşist eylemler yapılıyor. Toplantıda neler konuşuldu? Eylemlerde öne çıkan talepler neler? Hükümetin aşırı sağcılara karşı tutumu nasıl? Eylemler nereye evrilir? Evrensel Gazetesi Almanya Tems…
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Üyesi Dr. Mehmet Zencir. Dr. Zencir, yetersiz beslenmenin çocukların okul sağlığını nasıl etkilediği, deprem bölgesindeki 0-5 yaş arası çocukların beslenme durumunun ne olduğu, okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesinin önemi ve çocukların yeterl…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, sendikalaşma hakkı ve bu hakkın engellenmesine dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, sendikalaşma ve sendikal faaliyetin tanımı, sendikalaşma hakkının yasada nasıl yer aldığı, hangi eylemlerin bu hakkı engellemeye dönük eylemler kapsamına girdiği ve bu hakkın engellenmesi karşısında …
  continue reading
 
Kurye Hakları Derneği 2023 MotoKurye Ölümleri Raporunu yayımladı. Rapora göre 2023 yılında 68 motokurye çalışırken hayatını kaybetti. Önerilerin de yer aldığı raporda motokuryeliğin çok tehlikeli meslekler arasına alınması vurgusu öne çıktı. Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, İş Güvenliği Uzmanı Deniz İpek ve iş cinayetinde hayatını kaybeden…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair soruları cevaplandırdı. Dr. Murat Özveri, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün ne olduğu ve hangi amaçla yürürlüğe konduğu, pratikte hangi sonuçları ortaya çıkardığı ve bu protokole tabi işyerlerindeki işçilerin ek zam taleple…
  continue reading
 
Gündem Özel'de kontrolsüz göçün sebeplerini ve yarattığı sorunları, nasıl bir dış politika ve göç politikası uygulanması gerektiğini ve Türkiyeli halklarla birlikte göçmelerin sömürüye karşı nasıl mücadele edebileceğini konuşuyoruz. Zeliş Irmak'ın konukları Göç Araştırmaları Derneğinden Dr. Deniz Sert, Emek Partisi (EMEP) Göç Bürosu Üyesi Neslihan …
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bitlis Şubesi Hukuk Sekreteri Muhammed Fatih Aydın. Muhammed Fatih Aydın, Bitlis'teki sağlık emekçilerinin ücretsiz ve sağlıklı yemek hakları için yaptıkları boykot eylemine, kentte sağlık emekçilerinin ve yurttaşların sağlık hizmetine dair yaşadıkları sorun…
  continue reading
 
Emek Partisi (EMEP) 24 Aralık’ta 10. Kongresini topluyor. “Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” şiarıyla toplanacak kongre öncesinde sorularımızı yanıtlayan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, emekçilere yönelik ekonomik ve siyasal saldırıların artacağına dikkat çekti. Gürkan, seçimler ve bireysel kurtuluş arayışlarının çözüm…
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Emel Eroğlu. Eroğlu, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşmakta karşılaşılan zorluklara, diş hekimlerinin sorunlarının ve taleplerinin neler olduğuna, aile diş hekimliği sisteminin ne olduğuna ve diş hekimlerinin bu sistemden beklentilerine dair Kübra Kırımlı'nın sor…
  continue reading
 
İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından dünyada başlayan Filistin'e destek eylemleri pek çok ülkede azaldı. Ancak İngiltere'de eylemlerin başladığı ilk günden itibaren eylem sayısı da eyleme katılanların sayısı da artarak devam ediyor. • Eylemleri kim örgütlüyor? • Eylemlerde hangi talepler öne çıkıyor? • Eylemlerin yaptırım gücü ne oluyor, bund…
  continue reading
 
Arjantin'de aşırı sağcı Javier Milei ikinci turda oyların yüzde 55.82’sini alarak devlet başkanı seçildi. Hareketleri ve radikal vaatleriyle adından söz ettiren Milei kimdir, nasıl politikalar uygulayacak, Arjantin'i ne bekliyor? Evrensel yazarı Ertan Erol Gündem Özel'de anlattı.
  continue reading
 
Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği "hak ihlali" kararına uymamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Yargıtay-AYM arasındaki krizin arka planında ekonomi mi yatıyor? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Birdal, Zeliş Irmak'ın sunumuyla Günd…
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu. Eylem Kaya Eroğlu, 2024 yılı için hazırlanan bütçede sağlığa ayrılan payın ne olduğuna ve halkın sağlıklı olma hakkının korunabilmesi için nasıl bir bütçe hazırlanması gerektiğine dair Kübra Kırımlı'nını sorularını yanıtladı.…
  continue reading
 
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu hamle aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk. Yargıtay ve AYM arasında bir çekişme mi var? Cumhur İttifakında çatlak mı var? Bu yaşananlar bir "klik" çatışması mı? İşçi ve emekçiler bu sürece müdahale edebilir mi? Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskend…
  continue reading
 
Cumhuriyetin 100'üncü yılının geride kalması vesilesiyle cumhuriyet tarihi boyunca eğitim, sermaye grupları, işçi sınıfının mücadelesi ve kültür alanlarına dair yaşananları konuklarımızla konuştuğumuz video-röportaj serimizin son konuğu Gazeteci-Yazar Aydın Çubukçu. Çubukçu, cumhuriyet tarihi boyunca kültür alanında yaşananlara ve iktidarda bulunan…
  continue reading
 
Cumhuriyetin 100'üncü yılının geride kalması vesilesiyle cumhuriyet tarihi boyunca eğitim, sermaye grupları, işçi sınıfının mücadelesi ve kültür alanlarına dair yaşananları konuklarımızla konuştuğumuz video-röportaj serimizin üçüncü konuğu Doç. Dr. Yusuf Doğan Çetinkaya. Doç. Dr. Çetinkaya, cumhuriyet tarihi boyunca işçi sınıfının verdiği mücadelel…
  continue reading
 
Cumhuriyetin 100'üncü yılının geride kalması vesilesiyle cumhuriyet tarihi boyunca eğitim, sermaye grupları, işçi sınıfının mücadelesi ve kültür alanlarına dair yaşananları konuklarımızla konuştuğumuz video-röportaj serimizin ikinci konuğu Özgür Öztürk. Öztürk, cumhuriyet tarihi ve sermaye grupları, 100 yıl içinde sermayeye aktarılan kaynaklar ve b…
  continue reading
 
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken tarihsel yanlışlar, çarpıtmalar da devam ediyor. Siyaset Bilimci Erhan Keleşoğlu, İsrail-Filistin meselesinin kuruluştan günümüze kadar olan tarihsel sürecini Gündem Özel'de anlattı.…
  continue reading
 
Cumhuriyetin 100'üncü yılının geride kalması vesilesiyle cumhuriyet tarihi boyunca eğitim, sermaye grupları, işçi sınıfının mücadelesi ve kültür alanlarına dair yaşananları konuklarımızla konuştuğumuz video-röportaj serimizin ilk konuğu, Evrensel Yazarı Prof. Dr. Adnan Gümüş. Prof. Dr. Gümüş, cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan eğitim politikaları …
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı. Prof. Dr. Fincancı, AKP iktidarının "sağlıkta dönüşüm" diyerek başklattığı sağlık politikalarında bugün açısından gelinen yere ve sağlıkta yaşanan şiddete, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında sağlığın geldiği noktaya ve sağ…
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Hatay Tabip Odası Üyesi Dr. Ali Kanatlı. Dr. Ali Kanatlı, 6 Şubat'ta Maraş merkezli yaşanan depremler sonucu en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden olan Hatay'da, depremin üzerinden geçen sekiz ayın sonunda nelerin değiştiğine, sağlık hizmetlerinin sorunsuz verilip verilemediğine, sağlık alanında hangi sorunl…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, toplu iş sözleşmesine dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, toplu iş sözleşmesinin (TİS) hukuki tanımının ne olduğu, TİS'in imzalanmasının ardından maddelerin hangi koşullarda değiştirilebileceği ve maddelerin işçi aleyhinde değiştirilip değiştirilemeyeceğine dair Gözde Meydan'ın sor…
  continue reading
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2'nci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten. Dr. Ali İhsan Ökten, Türkiye'deki okulların sağlık açısından ne durumda olduğu, çocuklara yönelik temel sağlık hizmetlerinin okullarda verilmesinin mümkün olup olmadığı, okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek talebi ile çoc…
  continue reading
 
Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın konuğu Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan. Gürkan, AKP hükümetinin açıkladığı "Orta Vadeli Program"ın emekçiler için ne ifade ettiğini, yükselen işçi eylemleri ve hak alma mücadelelerini, yeni eğitim-öğretim yılında süregelen sorunları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yeni anayasa" çıkışını ve Emek ve Özgürlük İtt…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Dr. Murat Özveri ve Gözde Meydan, iş kazalarına dair soruları cevapladı. Dr. Murat Özveri, son dönemde çok sık yaşanan ve işçilerin ellerini kaybetmesiyle sonuçlanan iş kazalarıyla gündeme gelen Antep Akınal Sentetik Tekstil'den işçilerin sorularını yanıtladı. Özveri, iş kazası davalarının neden uzun sürelerde sonuçlandığına ve…
  continue reading
 
Geniş Açı'da Zeliş Irmak'ın konuğu Siyaset Bilimci Ahmet Murat Aytaç. Aytaç, paternalizm kavramına, çalışma yaşamında paternalizmin ne ifade ettiğine ve Antep Şireci işçilerinin direnişinden yola çıkarak günümüzdeki örneklerine dair Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı.
  continue reading
 
İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden ulaşan mültecilerin yerleştirilmesi için Portland Limanı’nda hazırlanan Bibby Stockholm adlı gemi İngiltere'de nasıl tartışılıyor? Evrensel gazetesi Londra Temsilcisi Arif Bektaş, Geniş Açı'da anlattı.
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, ücretli öğretmenliğe dair soruları cevapladı. Dr. Murat Özveri, ücretli öğretmenliğin ne olduğu ve ücretli öğretmenlerin hangi statüde çalıştırıldığı, kadrolu öğretmenlerle ücretli öğretmenler arasındaki farkların neler olduğu ve ücretli öğretmenlerin sorunlarının çözülebilmesi için ne gi…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, sıcak havalarda işyerlerinde alınması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin neler olduğuna dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, sıcak havalarda hamile işçiler veya kronik rahatsızlığı olan işçiler için ne gibi önlemler alınması gerektiği, mesai saatlerinin kısaltılmasını…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, toplu iş sözleşmesine (TİS) dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri TİS'in ne olduğu, TİS'in geçerlilik süresinin en uzun ne kadar olabileceği, TİS komisyonunun ne olduğu ve bu komisyonda kimlerin yer alabileceği, TİS taslağı hazırlanırken işçilerin taleplerinin nasıl ve hangi yöntemler…
  continue reading
 
Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Çağın Erbek'in doktora tezi “Kapitalizmin Unutulan Bileşeni Malzeme, Pamuktan Polyestere Türkiye’de Tekstil Sektörü” Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) tarafından kitap olarak yayımlandı. Dr. Çağın Erbek, araştırma sonuçlarını Gündem Özel'de anlattı.
  continue reading
 
Ankara Baskısı'nda Birkan Bulut'un konuğu Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan. Gürkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri ve belirlelen asgari ücret tutarı, işçi sınıfının önündeki sendikal bürokrasi engelini nasıl aşacağı, EMEP'in seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiği, Emek ve Özgürlük İttifakının çalışmalarını nasıl sürdüre…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde bu hafta Emine Ceren Özveri adına kurulan Cerenler Vakfı'na dair konuşuyoruz. Vakfın yönetim kurulu üyeleri Av. Funda Özveri Erol ve Dr. Murat Özveri, Emine Ceren Özveri Eğitim ve Dayanışma Vakfının (Cerenler Vakfı) kuruluş öyküsünü, vakfın faaliyetleri ve hedeflerini anlattı. Vakıfla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve bağışta…
  continue reading
 
Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın konukları Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve Nar Bilim Kültür ve Sanat (Nar Sanat) Derneğinden Merve Karataş. Türkmen ve Karataş'la 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesi, BİRTEK-SEN ve Nar Sanat Derneğinin birlikte düzenlediği “Yoksulluk, Savaş ve Milliyetç…
  continue reading
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri ve Gözde Meydan, çalışma yaşamına dair soruları yanıtlıyor. Dr. Murat Özveri, hafta tatillerinin yıllık izin dahilinde kabul edilip edilemeyeceği, iş yerinde kreş olmadığı için işten ayrılan işçinin tazminat talep edip edemeyeceği, İŞKUR'un iş yerinde imzalanan iş sözleşmesine müdahalede b…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi