Taleb halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Osmanlı’dan günümüze, yakın tarihimizin en büyük gençlik hareketinin adıdır. 1916 yılında Daru’l Fünûn’da okuyan bir grup öğrenci tarafından kurulmuştur. 1931’e kadar kayda değer bir varlık gösteremeyen MTTB, bu yıllarda Teknik Üniversite talebesi olan Tevfik İleri’nin genel başkan olmasıyla faaliyetlerini artırmış…
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Eczacı Erdal Kart. Ecz. Erdal Kart, ilaç krizinin çözülebilmesi için neler yapılması gerektiği, eczacılarının sorunlarının neler olduğu ve 27 Kasım Pazar günü Ankara'da düzenlenecek Büyük Eczacı Mitingi'ne eczacıların hangi taleplerle gideceğine dair Kübra Kırımlı'nın sorularını yanıtladı. Sağlık Olsun her c…
 
Ankara Baskısı'nda Birkan Bulut'un konuğu İktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman. Prof. Dr. Konukman, geçtiğimiz yılın bütçesi, bütçede yapılan harcamalar ve bunların beyanı, Mecliste süren 2023 yılı bütçe görüşmeleri ve bütçe hakkına dair Birkan Bulut'un sorularını cevaplandırdı. Ankara Baskısı her çarşamba Evrensel'de.…
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, sendikal demokrasiye dair soruları yanıtlamayı sürdürüyor. Dr. Murat Özveri, sendikaların genel kurul süreçleri ile seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklerin nasıl tespit edilebileceği ve bu durumlarda neler yapılabileceği, usulsüzlüklerin önüne nasıl geçilebileceği, sendika aidatlarının işçin…
 
Yakın tarihimize damga vuran gençlik teşkilatı Milli Türk Talebe Birliği’nde 1971’de başlayan dönemde kurumsal/kitlesel faaliyetler yanında kişisel gelişime de çok önem verilmiş; “İslâm’ı öğren, yaşa; öğret, yaşat” düsturu hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ülkemizin yönetiminde ve önemli görevlerdeki pek çok kişi Milli Türk Talebe Birliği…
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 2010-2012 yılları arasında Merkez Konsey Başkanlığı görevinde bulunan Dr. Eriş Bilaloğlu. Dr. Bilaloğlu, TTB'nin nasıl bir mücadele geleneğinden geldiği, AKP iktidarının TTB'ye yönelik saldırıları ve TTB'nin kapatılması halinde hangi sonuçların doğacağı, hekimlerin ne yapması …
 
Gündem Politika'da Erdi Tütmez'in konuğu Gazeteci İskender Bayhan. Bayhan ve Tütmez, Türkiye'nin düzenlediği sınır ötesi askeri operasyonu, son günlerde Suriye'ye bir kara operasyonu düzenlenebileceği yönünde çıkan söylentileri ve yaklaşan asgari ücret görüşmeleri ile birlikte yoksulluk sınırının üzerinde bir ücretin hayal olup olmadığı konularını …
 
Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “Allâhü Teâlâ’ya kavuşmayı tekzîb edenler, muhakkak ki hüsranda kaldılar. Nihayet kendilerine ansızın kıyâmet eriştiği zaman: “Yazıklar olsun bize, dünyâda taksir ve vaktimizi zayi’ ettik” diyecekler. Günâhlarını arkalarına yüklenecekler. Bakın, ne kötü, o yüklenecekleri şeyler!” (En’am s. 31) Rivâyet ederler ki, Mü’…
 
İmâm-ı Gazâlî (k.s.) Hazretleri şöyle buyurdu: “Havada uçan, suyun üzerinde yürüyen veya ateş yiyen veyahut da bunlardan başka harikulâde hâller gösteren bir şeyhi gördüğün zaman onu iyi araştır. O şeyh, eğer Allâh (c.c.)’un farzlarından ve Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetlerinden birini terk ediyorsa yalancıdır, düzenbazdır. O, evliyâ değildir. O şey…
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, sendikal demokrasiye dair soruları cevaplandırdı. Dr. Murat Özveri, sendikal demokrasi, sendika genel kurullarının ve seçimlerinin nasıl şeffaf ve demokratik olabileceği ile genel kurullarda uygulamada nelerin yaşandığı konularında Gözde Meydan'ın sorularını yanıtladı. Siz de çalışma yaşa…
 
Müslümanların ağır bir sınavdan geçirildikleri Uhud günü, arkadaşlarının Peygamber (s.a.v.)’e duydukları sevginin belki de en yoğun biçimde ve en fazla sayıda gösterildiği, ispatlandığı bir gündür. Öyle ki bir sabahla akşam arası kadar bir sürede kendilerinden sonra, kıyamete kadar gelecek olan bütün Peygamber (s.a.v.) ümmetine, O (s.a.v.)’i sevmen…
 
Gündem Politika'da Erdi Tütmez'in konuğu Evrensel Gazetesi Yazarı Nuray Sancar. Erdi Tütmez ve Nuray Sancar, altı siyasi parti genel başkanının duyurduğu "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği"ni değerlendirdi. Gündem Politika her pazartesi ve perşembe Evrensel'de. 🔗 https://evrn.sl/HrLwy4…
 
İlâhiyat fakültelerinde refomist ve tarihselci hocaların hatalarını anlattığımda bazı öğretim üyeleri, “Hocam hepsini onların içine katma, biz onlardan değiliz” diyenler çok çıkıyor. Evet, ben de kesinlikle inanıyorum ki hepsi böyle değil. Mücadele edenleri makaleler ile de olsa cevap yazanları hariç tutarak, susanlara artık şunu sormak da bize vac…
 
Din makamlarının ilki (dinde ilk kazanılması gereken şey) yakîndir. Yakîn ise Allâhü Teâlâ’ya, O (c.c.)’un râhmet ve gazabına, cennet ve cehenneme kuvvetli bir şekilde îmân etmektir. Bu yakîn ve kuvvetli imân zarurî olarak Allâhü Teâlâ’nın râhmetini ve râhmetinin bir cilvesi olan cenneti ümit etmeyi, O (c.c.)’un gazabından ve gazabının bir yansımas…
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de şudur: Biz gönül huzuru ve rahatlığı içinde, Şeriatın çok üstün saydığı âmelleri, daha az fazîletli kabul ettiği âmellerden önce yapacağız. Çünkü en çok ecir ve sevâb kazanma yolu, Şeriatı getirenin yolunda ve izinde yürümektir. Meselâ nafile namaza hiçbir şeyi tercih etmemelisin. M…
 
Allâhü Teâlâ şöyle buyuruyor: “Sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki, namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. İşte bunlar da azgınlıklarının cezâsına uğrayacaklardır.” (Meryem s. 59) Allâhü Teâlâ başka bir âyetinde şöyle buyurur: “O namaz kılanların vay haline ki, onlar namazlarından gafildirler.” (Maûn s. 4-5) Yâni namaza aldırış etmeye…
 
Gündem Politika'da Erdi Tütmez'in konuğu Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat. Polat ve Tütmez, TSK'nin Suriye'ye düzenlediği askeri operasyonla birlikte AKP iktidarının neyi amaçladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar düşman ilan ettiği Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilişkileri düzelt…
 
Dr. Mustafa Reşit Baydur (diğer adı Reşit Galip), dönme öğrencilerin okuduğu Alliance İsraelite mektebinde başladığı eğitimini Darülfünun’un Mekteb-i Tıbbiyesi’nde tamamlamıştı. Lozan sonrası Türk-Yunan Mübadele Komisyonu’na delege seçildi. Ardından İstiklâl Mahkemeleri hâkimliğine tayin edildi, mebus yapıldı ve nihayetinde 1933’de Eğitim Bakanlığı…
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de şudur: Kadınlara evlerinde oturmalarını, beş vakit namazlarını evlerinde kılmalarını emredip, evden dışarı çıkmaya heves etmemeleri ve yabancı vaizlerin vaazını dinlemeye ihtiyaç duymamaları için Allâh (c.c.) ve Resûlü (s.a.v.)’in kendileri hakkında emrettiklerini yaptıkları takdird…
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri ve Gözde Meydan, bu hafta bir kitap hakkında konuşuyor. Dr. Murat Özveri ve Gözde Meydan, Uğur Şahin Umman'ın kaleme aldığı "Çalışma Acısı - Emek ve Eziyet Deneyimleri" adlı kitaba dair söyleşi gerçekleştirdi. Çalışma hayatına dair Dr. Murat Özveri'nin yanıtlamasını istediğiniz sorularınız…
 
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in getirdiği dinde harâm olduğu bilinenleri helâl bilmek küfürdür. Meselâ: Şarab içmenin, kız kardeş ve benzeri mahremlerle evlenmenin câiz olduğunu iddiâ etmek, zarûret zamânları dışında ve şer’î bir şekilde kesilmeyen hayvanların eti, kanı ve domuz etinin yenmesinin câiz olduğunu iddiâ etmek küfürdür. Küfür kelimesin…
 
Gündem Politika'da Çağrı Sarı'nın konuğu Gazeteci İskender Bayhan. Çağrı Sarı ve İskender Bayhan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ve kuzey Suriye'de YPG ve PKK kontrolündeki bölgelere yaptığı hava operasyonunu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’n…
 
Namaza geç kalıp imâma birinci rekâtta yetişemeyen kimseye mesbuk denir. Mesbuk, imâm iki tarafa da selâm verdikten sonra, ayağa kalkarak, yetişemediği rekâtları kaza eder ve kırâetleri (okumaları), birinci, ikinci, üçüncü rekât kılıyormuş gibi okur. Oturmayı ise, dördüncü, üçüncü ve ikinci rekât sırası ile, yani sondan başlamış olarak yapar. Misâl…
 
Allâh (c.c.), Resûlü (s.a.v.)’e olan itaâtin, teslîmiyyetin ve bağlılığın bizzat kendisine yapılmış olacağını birçok âyetinde belirtmiştir. Allâh (c.c.) buyurur ki: “Hayır, Rabbine and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe ve sonradan haklarında verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam olarak teslim olma…
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Sabır, imanın yarısıdır.” (Cami‘u’s-sağîr) Bunun izâhı şöyledir: İmân, ancak söz amel ve inanç hususunda uygun olmayan şeyleri terketmek ve uygun olanları yapmakla kemâle erer. O halde, uygun olmayanları terketmeye devâm etmek, sabırdır. Bu da, imânın diğer yarısıdır. Bu izâha göre, imânın tamamının …
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mehmet Sıddık Akın. Akın 2023 yılı bütçesi, bütçeden Sağlık Bakanlığına ayrılan pay, kişi başına düşen sağlık harcaması payı, şehir hastanelerinin bütçe içerisindeki yeri ve sağlık emekçilerinin taleplerine dair Kübra Kırıml…
 
Ahmed er-Rufâi (k.s.) şöyle buyurmuştur: “Efendiler! Haris buyurdu ki, Beyazıd-ı Bistâmî buyurdu ki..., Hallac-ı Mansûr dedi ki... gibi sözler ediyorsunuz. Bu ne hâldir? ... Sizler bu sözlerden önce; Şafiî dedi ki, Ahmed b. Hanbel dedi ki, İmâm-ı Âzam dedi ki gibi sözler söyleyiniz. Önce, kesin ve açık olan kulluk muâmelelerinizi sıhhâte kavuşturun…
 
Cennet ve Cehennem insan hayatının en nihâyet varacağı son duraklardır. Bunlar en son ve daimi durak yeri sayılırlar. Onlardan sonra başka durak yoktur. Cennet; orası manevi bir mükâfat âlemidir. Orası muvâhhidlerin yurdudur, imân edip salih âmel işleyenlerin, Allâhü Teâlâ’dan korkup, layıkıyla O (c. c.)’a kul olanların, verdikleri ahitlerde sebat …
 
Ankara Baskısı'nda Birkan Bulut'un konuğu gazetemizin yazarı Doç. Dr. Ceren Sözeri. Doç. Dr. Sözeri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan Internet bant genişliği daraltmasını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafında…
 
SUÂL: Namazda Fatiha Suresi okunduğunda “âmîn” demenin hükmü nedir? Namazda Fatiha’dan sonra sesli olarak amin denir mi ? CEVAP: ‘’Âmîn”, Yüce Allâh’ın kabul etmesini temenni amacıyla duânın sonunda söylenen sözdür. Hz. Peygamber (s.a.v.) duânın sonunda “âmîn” denilmesini tavsiye etmiştir. (Buhârî) Hanefî mezhebine göre Fâtiha’nın sonunda “âmîn”in …
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, 4D'li işçilerin durumuna dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, 4D statüsünün ne olduğu ve yasada nasıl düzenlendiği, 4D'li işçilerin yaşadıkları sorunlar karşısında neler yapabilecekleri ve iş güvencesi açısından 4D'li işçilerin ne durumda olduğuna dair Gözde Meydan'ın sorularını cev…
 
Allâhü Teâlâ’nın emirlerini yaptırırken ve münkerden, kötü işlerden men ederken şeriata uygun hareket etmeli, ihtiyâtı gözetmelidir. Tecessüs etmemelidir. Çünkü Allâhü Teâlâ bunu yasaklıyor. Kimseye kötü zanda bulunmamalıdır. Müslümanların işi iyilik üzere olduğundan, bundan da men olunmuşlardır. Önce kendini şeriata uydurmalı, her sözünü ve hareke…
 
Gündem Politika'da Çağrı Sarı'nın konuğu Gazeteci Nuray Sancar. Çağrı Sarı ve Nuray Sancar, İstanbul Beyoğlu'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı, saldırıya dair siyasilerin yaptığı açıklamaları ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Gündem Politika her pazartesi ve perşembe Evrensel'de.…
 
Târihçiler İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe (r.a.)’in orta boylu, delil getirme yeteneği güçlü, sesi güzel, fizikî yapısı itibariyle mükemmel olduğu husûsunda ittifâk halindedir. İbn Dükeyn (r.âleyh) şöyle demiştir: “İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe (r.a.) tatlı simalı, sakalı, görünüşü, elbisesi, ayakkabısı güzel, vakar sahibi, heybetli, cömert, güzel kokudan hoşlana…
 
“Dehşete düştüm. Çünkü ilkokulda, lisede öğrendiğimiz şeyler tamamıyla buna aykırıydı. Modern dünyanın gelişimine İslâm dünyasının katkısını sıfır diye biliyorduk. Ritter’in sözleri İslâm ilimleri tarihini öğrenmem için kırbaç rolü oynadı. Bütün dünyayı terk ederek gece gündüz bunun için çalıştım.” Öteden beri çok tartışılan bir konu var: İslam dün…
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, mescidlerimizin temiz tutulması hakkındadır. Mescidlerin içerisini bizlerin, çocuklarımızın veya bizlere hizmet edenlerin veya yanımızda ikâmet edenlerin bıraktıkları veya attıkları şeylerden, bilerek veya bilmeyerek bıraktıkları çer-çöp, toz-toprak, süprüntü, döküntü vey…
 
Diyarbakır'da tutuklanan 16 gazetecinin 5 aydır iddianamesi hazırlanmadı. Gazeteiler iddianamenin hazırlanıp davanın başlamasını ve savunma yapabilmeyi talep ediyor. Avukat Resul Temur gazetecilerin sürecini Geniş Açı'da anlattı. Geniş Açı her salı ve cuma Evrensel'de.
 
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle buyurduğu anlatılıyor: “Ben günde yüz defa Allâh (c. c.)’a tevbe ederim.” Bir başka rivâyette: “Ey insanlar, Allâh (c. c.)’a tevbe ediniz. Ben, bir gün ve bir gecede yüz defa Allâh (c.c.)’a tevbe ederim.” Resûlullâh (s.a.v.)’in hâline bir bakın. Geçmiş ve gelecek günâhları bağışlandığı hâlde devamlı Allâh (c.c…
 
Misvâk; çöllerde yetişen: “Arak Ağacı”nın (Salvadora Persika) kök ve dallarından elde edilen güzel kokulu bir diş fırçasıdır. Misvâk’ta, insan sağlığına faydalı 35 çeşit organik ve kimyasal madde bulunmaktadır. Etkili bir temizlik için 5 dakika boyunca temizleme hareketlerine devam edilmelidir. Resûl-i Müctebâ (s.a.v.) Efendimiz: “Misvâkı o kadar ç…
 
Ankara Baskısı'nda Birkan Bulut'un konuğu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan. Garo Paylan, AKP'nin HDP'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yürütülen tartışmalar, AKP'nin anayasa değişikliği önerisi, medya kanallarının büyük bölümünde HDP sözcülerine yer verilmemesi ve seçime giden süreçle sonrasına ilişkin …
 
Âyet-i celîlede şöyle buyrulur: “Allâhü Teâlâ’dan gayrisini (ilâh edinen) müşriklerin taptıklarına sövmeyin, ki onlar da haddi aşarak, bilgisizlikle, Allâhü Teâlâ’yâ ta’n etmesinler. Biz, (müşriklerin putlara ibâdetini tezyin ettiğimiz gibi) her ümmetin (hayır ve şer, tâat ve isyân) âmellerini tezyin ederiz. Sonra dönüşleri Râbleri ve celle şânühu’…
 
Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, işten atma ve sözleşme feshine dair soruları yanıtladı. Dr. Murat Özveri, işten atma ve sözleşme feshinin hukuki karşılığı, işten atılan işçinin nasıl bir hukuki süreci takip edebileceği, arabuluculuk uygulamasının sonuçlarının neler olduğu ve işçilerin haklarını daha kısa sürede elde ede…
 
🔗 https://evrensel.net/ Sosyal Medya Hesaplarımız: Twitter ► https://evrn.sl/twitter Facebook ► https://evrn.sl/facebook/ Instagram ► https://evrn.sl/instagram/ Tiktok ► https://evrn.sl/tiktok/ Telegram ► https://t.me/evrenselgzt/ Podcast ► https://evrn.sl/podcast Evrensel'e destek olmak için ►https://evrn.sl/abone/…
 
Karaların ve denizlerin hâkimi Kânuni Sultan Süleyman dindar bir padişahtı. O da âlimlere, Meşâyih-i Kirâm’a büyük bir muhabbet besliyordu. Bağdat Seferi esnasında padişah ilk önce Musa Kâzım Hazretlerinin türbesine giderek orada bulunan fakirlere pek çok sadaka dağıtıyor, İranlıların tahrip ettikleri Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.) Hazretleri’nin meza…
 
Gündem Politika'da Çağrı Sarı ve İskender Bayhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlayan uyuşturucu ile mücadele tartışmalarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını ve son olarak Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in Sarıyer'de kaldığı villada yakalanması ile dillendirilen uyuşturucu patronlarının Türkiye'ye ra…
 
İslâm’ın öngördüğü iktisâdî sistem kapitalizm ve komünizmde olduğu gibi bir teori değildir. Bazı dönemlerin bozuk ekonomik sistemlerine tepki olarak da doğmamıştır. İslâmiyet; bir milletin sosyal, iktisadî ve hukukî ihtiyaçları, dünyâdaki ve âhiretteki durumları esas alınarak bildirilmiş olan Allâhü Teâlâ’nın ve O (c.c.)’un yüce Peygamberi (s.a.v.)…
 
“... Kim var?” diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan fert fert “Ben varım!” cevabını verici, her ferdi “Benim olmadığım yerde kimse yoktur!” duygusuna sahip bir dâva ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik... Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi, cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir g…
 
Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!” şuurunda bir gençlik... Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında ilk iki buçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici; üç asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici; son bir asrını Allâh (c.c.)’un, Kur’ân’ında “belhüm adal” dediği…
 
Sağlık Olsun'da Kübra Kırımlı'nın konuğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Kubilay Yalçınkaya. Yalçınkaya, pandemide ertelenen sağlık sorunlarının neler olduğu ve bugün ortaya hangi sonuçların çıktığı, sağlık sisteminde pandemi sürecinin öncesine d…
 
İstihâre namazı şöyledir: Hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete nâil olmak isteyen kimse yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar. İlk rek’atinde Kâfirun sûresini, ikinci rek’atında da İhlâs suresini okur. Nihayetinde de istihare duâsını okur. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelerek yatar. Rüyâda beyaz veya yeşil görülm…
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login