Plastik halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Konuğumuz Mahmut Wenda Koyuncu ile 6. Mardin Bienali’nin ve önceki bienal tavırlarının, kenti salt merkezden devşirilmiş, makaslanmış kartpostalvari, folklorik, içeriden parlatılmış oryantalist bir kültürel turizme devşirerek görünürlüğünü arttırmanın aksine, kentin çok kültürlü, çok dilli tarihi dokusuyla, yerel sanat dinamiğiyle , kentin merkez v…
  continue reading
 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’ni sevgili Nilüfer Ergin ile konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyor, önümüzdeki dönemde olacak dernek seçimine, olası reformlara, dernek tüzüğünün kapsayıcılığına, sanat alanında güvenceye ve yeni projelere yönelme ihtiyacına odaklanıyoruz.Açık Radyo 95.0 tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Uluslararası Plastik Sanatları Derneği'nin kuruluş sürecini, iç yönetimini, yayınlarını, özellikle 90’larda sanat çevresiyle kurduğu dayanışma pratiklerini, birleştirici etkinliklerini ve bugününü, bir dönem Uluslararası Plastik Sanatları Derneği'nin başkanlığını da yapmış olan Nilüfer Ergin ile konuşuyoruz.…
  continue reading
 
Sanatçı atölyesinin evrimleşmesi, atölyenin ruhu, içerisi-dışarısı ile etkileşimi ve atölyeler arası dayanışma gibi konuları atölye deneyimleri üzerinden sevgili davetlilerimiz Demet Yalçınkaya, Gülistan Karagüzel ve Songül Girgin ile konuşuyoruz.Açık Radyo 95.0 tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Ahval-i Rehavet başlığıyla uzunca süredir kurumsal rehavet hallerinden çıkılması gerektiğini, sanatçıların, inisiyatiflerin yapıcı eleştirelerine sanat kurumlarının artık kulak verip oldu bittiye getirilmemiş, şeffaf, etik tavırlarla alandaki sorumluluklarını almalarını, sanatçıları ayırıcı değil, birleştirici bir şekilde harekete geçmelerini UPSD …
  continue reading
 
Konuğumuz Enver Basravi ile 6. Uluslararası Mardin Bienali tanıtım programının İstanbul’da yapılması üzerine getirdiği eleştirisini ve bölgenin hassas tarihi dokusu içinde hem yakın, hem uzak, hem yerel, hem merkez, hem de uluslararası bienal olma tanımlarını konuşuyoruz.Açık Radyo 95.0 tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
İlk bölümün devamı olarak Türkiye’de ve yurtdışı genelinde sanat inisiyatiflerinden, eylemlerinden örnekler veriyoruz. Günümüzde ise, Beksultan Oğuz’un önemli bir inisiyatif alarak kurduğu ve sanat birliğine alan açtığı PACT’ın oluşumunu ve inisiyatiflerle ortak gerçekleştirdiği eylemlerini konuşuyoruz.…
  continue reading
 
Miray Çakıroğlu, Petek Sinem Dulun ve Asuman Susam ile Everest Yayınlarından yakında çıkacak olan ‘Oraya Kendimi Koydum’ adlı kolektif şiir kitabının beslenmiş olduğu bir sözlü tarih kaynağından, belgesel-şiirden, bu özel kolektif sürecin yarattığı kişisel-kolektif deneyimlerden ve deneyim mekânlarından değiniyoruz.…
  continue reading
 
Mahsum Çiçek’in sanat eleştirmenliği deneyimi üzerinden, sanatta eleştirelliği, güncel sanatın eleştirisini veya eleştirilebilirliğini, güncel sanatın değişen algısını, kamusallığını, kurumsallığını ve güncel sanat piyasasını konuşuyoruz.Açık Radyo 95.0 tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Kıyı Project’in kolektif oluşum sürecini, kıyı kavramı çerçevesinde kıyılardaki sergilerini, belgeleme yöntemlerini, kolektifin pandemi döneminde içerisi ve dışarısı ile kurduğu bağını, gelecek projelerini, depremi ve kolektifin Antalya’da var olma direncini konuşacağız.Açık Radyo 95.0 tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Emin Köseoğlu'nun sanatındaki doğa, doğum - ölüm, ekoloji ve beden kavramları çerçevesinde amorf yapıdaki seramik işlerinin sanat eğitimi boyunca ve sonraki süreçte nasıl dönüşeceğine odaklanıyoruz. Bu deneysel süreçte beliren akışkan formlar serisini sanat ve hayat birliğini araştırmaya yönelterek sanat sisteminin kemikleşmiş dikey hiyerarşik orga…
  continue reading
 
Bu programda odağımız dostluk. Anita Sezgener’in çok yönlü üretimlerinden yola çıkarak Murat Üstübal, Asuman Susam ve Anita Sezgener’in duygudaşlığını, yıllara yayılan hem tekil hem kolektif üretimlerinde birbirlerini sarıp sarmalayan ortak meselelerini, en önemlisi de bu süreci her daim coşkulu kılan açık ve şeffaf dostluklarını konuşuyor olacağız…
  continue reading
 
Mehmet Çeper’in 2007 yılından günümüze uzanan, Kızıltepe-Mardin-İstanbul arasında oluşturduğu ve sergilediği sanat işlerindeki zaman-mekân, beden, duyular, kimlik, aidiyet, kolektif üretim, militarizm, toplumsal kodlar, sınırlar, coğrafya kavramları çerçevesinde iktidar nesneleri arasındaki katı ve geçirgen oluşumları konuşacağız.…
  continue reading
 
Yelda Kullap ve Tayga Vural’ın sanat eğitimi dönemlerini, kolektif üretimlerini, Yelda’nın mezuniyeti için odaklandığı şeker malzemesini konuşacağız. Yelda’nın eş zamanlı olarak da evini bir atölyeye nasıl dönüştürdüğünü ve Tayga’nın bu sürece nasıl dahil olduğunu anlatacaklar. Daha sonra bu atölyeyi paylaşma deneyiminin o günkü koşullarını ve bugü…
  continue reading
 
Bu program boyunca, Can Maden’in çok yönlü sanat çalısmalarına odaklanıyor olacağız. Mine Gülener ile tanışmalarını, Mine Sanat Galerisi’nin kuruluş hikâyesini ve galerinin 30 yılı aşan kültür sanat alanına katkılarından bahsedeceğiz. Can Maden’in Mine Sanat Galerisi, Deneysel mekânda, 8 Ekim tarihinde sona eren Düşçü başlıklı sergisini muhabbete a…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi