Nevi Biyografi halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
İsmiyle müsemma Bir Nevi Biyografi, Edebiyat, Sanat, Siyaset, Spor veya Düşünce dünyasına mensup tarihe iz bırakmış figürlerin, yaşamını ve eserlerini ele alımlıyor. Zaman zaman da yine tarihe iz bırakan olayları incelemekten de geri durmuyor. https://www.instagram.com/podcast_bir_nevi_biyografi/
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Propagandanın tarihçesi: İnsanlığın tarihi kadar eski olan propagandanın tanımı ve kullanım alanları. Propaganda teriminin kökeni ve ilk kullanıldığı dönem. Matbaanın icadı ve gelişiminin propaganda faaliyetlerine etkisi. Kitle iletişim araçları ve propaganda. Sovyet Rusya ve Nazi Almanyası'nın propagandayla ilişkisi.…
  continue reading
 
Bir dönem Bürokrasi ve Basının merkezi olan Babıali'yi inceliyoruz. Babıali hangi bölgede bulunuyor? 19. yy'ın sonlarına doğru Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan Babıali'de basın nasıl gelişti. 'Babıali Gazeteciliği' ne anlama geliyor? Tanzimat'tan sonra çıkan gazete ve dergiler. Edebiyatçılar, Gazeteciler, Matbaalar. Kalem kavgaları. Babıali…
  continue reading
 
İlk seferine 1883'te çıkan Orient Express'in diğer trenlerden farkı neydi? Orient Express hangi güzergahta ilerledi? Şark Ekspresini diğer trenlerden farklı kılan yalnızca fiziksel özellikleri miydi? 19. yy'da ulaşım araçları nelerdi? 1. ve 2. Dünya Savaşları esnasında Orient Express seferleri ne durumdaydı? 2419 numaralı vagonun özelliği ne? Treni…
  continue reading
 
Bir dönem Türkiye siyasetine damga vuran Güneş Motel olayı nedir? Türk Siyasetinde norm haline gelen milletvekili transferlerinin en meşhuru hangi yıl gerçekleşti? 1970'lerde Türkiye'nin sosyal ve siyasi atmosferi nasıldı? Kıbrıs Harekatı Bülent Ecevit'in siyasi yaşamını nasıl etkiledi? II. Milliyetçi Cephe Hükümeti hangi şartlar altında kuruldu? G…
  continue reading
 
'Yellow Journalism' nedir? Sansasyonel haberciliğin altında yatan motivasyon ne? Basın dünyasında devrim niteliğindeki bazı yenilikler nelerdi? Bu yenilikler ne zaman ve kim tarafından yapıldı? Tiraj kaygısı ne gibi sonuçlar doğuruyor? 'Sarı Basın' terimini ilk kim kullandı? Ümit Kıvanç, magazini nasıl tanımlıyor? İlk modern çizgi roman karakteri h…
  continue reading
 
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda, yeterli sermaye birikimi ve güçlü burjuvazinin yetersizliği nedeniyle, siyasi-bürokratik kesimlerin ülke yönetiminde belirleyici etkisi söz konusu olmuştur. Bu çerçevede devlet eliyle 'burjuvazi' yaratma girişimi nasıl sonuç verdi? 1950'lerde Anadolu'dan kentlere doğru başlayan göç, merkezi sermayeyi nasıl etkiledi?…
  continue reading
 
Bu bölümde mafyanın suskunluk yasası olarak bilinen bir kuralından, diğer ifadeyle ‘omerta’dan bahsediyorum. Omerta kavramının ortaya çıkışı ne zaman ve nasıl oldu? Sicilya mafyasının bir 'racon' olarak ortaya koyduğu bu durum resmi otoriteyi nasıl etkiliyor? Mario Puzo, Baba, Aptallar Erken Ölür. #tarihtebugün…
  continue reading
 
Gündemde yer alan Türkiye'deki İl sayısının değişeceğine yönelik haberler. İlçelerin İl olma kriterleri. 442 Sayılı Köy Kanunu. Köy, Kasaba, Bucak, Nahiye. Köy Kanunu'na göre ecnebilerin köylerde ikamet edebilme şartları. Kırşehir'in siyasi hırslar sebebiyle İlçe yapılmasının detayları.Podfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Türkiye’nin demokrasi arayışında olduğu yıllar; Parti kurma denemeleri. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’daki demokratikleşme adımları. CHP içindeki muhalif hareketler. ‘Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun muhalefet hareketlerine etkisi. Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Adn…
  continue reading
 
Cambridge Beşlisi nedir, kimlerden oluşur? MI6, CIA ve KGB üçgeninde dönen casusluk oyunları. Çift taraflı ajanlar. Rüşvet, entrika ve gönül ilişkileri. İdeolojik nedenlerin casusluk tercihlerine etkisi. Bir casusta bulunması gereken özellikler. Müthiş bir kaçış planı. Gizli sırlar, kod adları ve özel dosyalar. #belgesel #tarih…
  continue reading
 
KGB'nin teşkilat yapısı ve kaynakları. Aeroflot'un istihbarat faaliyetleri için önemi. Varşova Paktı üyesi ülkelerin istihbarat servislerinin KGB'yle ilişkisi. Sovyetler Birliğinin dağılma süreciyle birlikte KGB'nin çözülmesi. Teknolojik gelişmelerin istihbarat faaliyetlerine etkisi. Vladimir Putin'in KGB günleri.…
  continue reading
 
SSCB İstihbarat ve Gizli Servisleri: ÇEKA, OGPU, NKVD. Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet İstihbarat Servisinin kuruluşu. ''Demir Felix'' kimdir? Gulag'ların faaliyete geçtiği dönem Rusya'da siyasi ortam nasıldı? 'Manhattan Projesi' ve istihbaratın önemi. Stalin'in NKVD'si ve faaliyetleri. Troçki'nin ölümü. İstihbarat ve Gizli Servis'in KGB(Devlet Güve…
  continue reading
 
1986 yılında meydana gelen 'Çernobil' kazasının tarihte eşi benzeri olmayan bir felaket olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Zira Çernobil'den yaklaşık 30 yıl önce de, Sovyet toprakları nükleer bir felakete sahne oldu. Nükleer felaket kadar tehlikeli olan bir şey daha vardı ki; o da SSCB'nin bu kazayı yirmi yıl boyunca tüm dünyadan saklamasıydı.…
  continue reading
 
1956 Süveyş Krizinden sonra Arap ülkelerindeki durum. Cemal Abdül Nasır'ın İsrail'e yönelik planları. Sovyet Rusya'dan Suriye'ye gelen istihbarat. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Arap Cumhuriyetinden çekilmesi. Nasır'ın Altı Gün Savaşı'nın fitilini ateşleyen ilk hamlesi. İsrail'in gizli saldırı planı. Cepheler. Mısır hava kuvvetleri, Ürdün, Suri…
  continue reading
 
John Davidson Rockefeller'ın petroldeki gizemi fark etmesiyle başlayan süreç nasıl devam etti? 19. yüzyılın ikinci yarısında parlayan yıldız haline gelen petrol hangi alanlarda kullanılıyordu? Samuel Anrews ile tanışan John D. Rockefeller niçin çok şanslıydı? Cleveland'daki petrol rafinerileri tek tek nasıl kapandı? Petrol piyasasındaki rekabet dem…
  continue reading
 
23 Haziran 1956'da Mısır Cumhurbaşkanı olan Cemal Abdül Nasır'ın hedefleri ve ideolojisi. Pan Arabizm. Nasır'ın batıyla olan ilişkisi. Mısır'ın Sovyetler Birliği'yle olan münasebeti. Arap ülkelerinin İsrail devletine bakışı. 1950'lerin Ortadoğusu. Türkiye-Ortadoğu ilişkileri. Bağdat Paktı. Süveyş kanalının millileştirilmesi. Birleşik Krallık ve Fra…
  continue reading
 
Komünist bir diktatör'ün kendi idealleri uğruna koca ülkeyi ateş alanına çevirmesinin bir başka örneği; Mao Zedung, kültür devrimiyle neyi amaçladı? Devrimi gerçekleştirirken hangi araçları kullandı? Kızıl muhafızların ülke çapındaki faaliyetleri neler? Dörtlü çete kimlerden oluşuyor? Küçük kırmızı kitabın içeriği. Persona Non Grata uluslararası bü…
  continue reading
 
Dünyanın önde gelen film festivallerini ele alıyoruz. Hangi ödüller veriliyor? Avrupa'nın üç büyükleri. Film festivalleri isimlerini nasıl aldı? Kategoriler bazında festivaller. Hangi Türk filmleri ve yönetmenler hangi ödülleri aldı? İlk sinema yapımcıları kim? Amerikan sineması. Avrupa sineması. Uluslararası Film Festivalleri. Belgesel, Kısa film,…
  continue reading
 
ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'in, yeni dönem seçim çalışmaları için 2 günlük Texas turu nasıl başladı? San Antonio, Fort Worth ve Dallas ziyareti. Kennedy'e Dallas'ta düzenlenen suikastin esas müsebbibi kim? Lee Harvey Oswald tek başına hareket eden bir katil mi? Jack Ruby, Oswald'ı neden öldürdü? Texas kütüphanesinin altıncı katında yaşananl…
  continue reading
 
Nazi Almanya’sının Yahudilere yönelik gerçekleştirdiği kıyıma giden yol nasıl açıldı? 1933’te Nasyonel Sosyalistlerin, Hitler önderliğinde iktidara geldiği dönem ve sonrasında yaşananlar. Nazi propaganda bakalı Joseph Goebbels, Nürnberg yasaları, Paris'teki Alman Büyükelçiliği'nde yaşananlar. Ernst von Rath, Holokost'un öncesi, sonrası, Yahudi soyk…
  continue reading
 
Açık arttırmanın tarihi. Geleneksel müzayede ve dijitalleşmeyle birlikte müzayedenin dönüşümü. İlk açık arttırma hangi dönemde nasıl yapıldı? Sanatın müzayedeye konu oluşu. Eski Roma'da müzayede. Koleksiyonerler için mezat ve önemi. Sanat eleştirmeni Jerry Saltz'ın, sanatın açık arttırmaya konu olmasına yönelik düşünceleri. Dünyaca ünlü müzayede me…
  continue reading
 
Dünyanın en güvenlikli Cezaevini inceliyoruz. İsmini nereden alıyor? Tarihçesi nedir? Faaliyette olduğu yıllarda hangi ünlüleri ağırladı? Alcatraz Hapishanesinde şartlar nasıldı? Buradan kaçmak mümkün mü? 21 Temmuz tarihinde Türkiye'de ve dünyada neler oldu?Podfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
İnsanlık bunca ilerleme katetmesine rağmen İlkel Kabilelerin hâlâ varlıklarını sürdürüyor olmasının nedeni ne? Dünyanın çeşitli yerlerinde varlıklarını sürdüren İlkel Kabileler ne tür özelliklere sahipler? Hangi konularda birbirlerine benziyorlar? İklim şartlarının kabileler üzerindeki etkisi nasıl? Hangi coğrafyalarda bulunuyorlar? Dilleri ne? Nas…
  continue reading
 
Sovyet topraklarına yönelik Alman taarruzu başladığında Sovyet askeri yapılanmasının durumu, Leningrad, Stalingrad, Moskova ve diğer kentlerdeki durum. Taarruza katılan Alman ordularındaki asker sayıları, Stalin'in savunma ve taarruz planı, Sovyet Rusya'daki hava şartlarının harekâta etkisi, Hitler ve Generalleri arasında meydana gelen fikir ayrılı…
  continue reading
 
II. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesini açan ve tarihin en büyük kara harekâtı olma özelliğini taşıyan Barbarossa Harekâtı'nın öncesinde, Avrupa'daki durumu, Mihver Devletlerini, Nazi Almanyası-Sovyet Rusya ilişkilerini ve Hitler ile Stalin'in karşılıklı hesaplarını ele alıyoruz. Romanya'nın Almanya için önemi neydi? Sovyet Rusya'yı işgal kararı neden …
  continue reading
 
Türkiye'de ilk televizyon yayını çalışmaları ne zaman yapıldı? TRT'nin doğuş ve çeşitlenme süreci. Siyah beyaz yayından renkli yayına geçme süreci. İlk naklen yayın. İlk özel kanal ve rekabet. Özel kanalların artışı. 1990'lı yılların sonunda Türkiye'de televizyon yayıncılığının durumu ve kanal sayısı. Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/is…
  continue reading
 
Patatesin, daha doğrusu patatessizliğin bir ülkeyi nasıl alt üst ettiğini anlamaya çalışıyoruz. İrlanda'nın kaderini değiştiren kıtlık, adanın demografik, siyasi ve kültürel yapısını nasıl etkiledi? Kıtlık döneminde İngiltere'nin İrlanda'ya karşı tutumu nasıldı? Kıtlık sonucunda neler yaşandı? Osmanlı devletinin İrlanda'ya yaptığı jest neydi?…
  continue reading
 
Bir coğrafyanın kaderinin ekonomik çıkarlarla nasıl şekillendirildiğinin izini sürüyoruz. Muz Cumhuriyeti tabiri ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Tropikal bir meyve olan muz, devlet mevhumunun önüne sıfat olarak neden konuldu? Muz cumhuriyeti nitelemesine ilk hangi devlet haiz oldu? Ve daha fazlası... 20 yıl önce 15 Mart tarihinde Atatürk Havalimanı…
  continue reading
 
Bir Tiyatro oyunu nasıl oldu da Sanatçı, Edebiyatçı ve Eleştirmenleri Mahkemede karşı karşıya getirdi? Shakespeare'in Hamlet'i Türkiye'de kim tarafından, ne zaman ve nerede sahnelendi? Muhsin Ertuğrul, Celaleddin Ezine, Peyami Safa, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Necip Fazıl Kısakürek. Hamlet Mahkemeleri ve Basının ilgisi…
  continue reading
 
Sanayi Devriminin işçi örgütlenmelerine etkisi, Osmanlı döneminde işçi örgütlenmeleri, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde sanayileşme, İlk İş Kanunu, Dünya Çalışma Örgütü, Ameleperver Cemiyeti, Devlet eliyle oluşturulan girişimler, Türkiye'de Sendikaların kurulma süreci, Grevler, Sendikalar KanunuPodfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
17 Haziran 1972'de Watergate'e girmeye çalışan beş kişi kimdi? Girmeye çalıştıkları adres neden önemliydi? Sıradan bir hırsızlık girişimine benzeyen olayın perde arkasında neler vardı? Sıradan bir hırsızlık olayı ABD Başkanının istifasını getirebilir mi? #RichardNixonPodfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Bir Nevi Biyografi ve Podfresh 1980'lerden itibaren gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler: Abdi İpekçi, Cevat Yurdakul, Gün Sazak, Nihat Erim, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okan, Necip Hablemitoğlu, Hrant DinkPodfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
#izmirdepremi #depremvergilerinerede Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken buluşması, Derin Devletin bize hatırlattıkları, Türkiye’nin kirli tarihi: Faili Meçhul Cinayetler Kurbanlar: Politikacılar, Gazeteciler, Askerler...Podfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
#EkimDevrimi #SSCB Vladimir Lenin’in devrim üzerine konuşmaları, Rus Japon savaşı ve Rusya’nın 1. Dünya savaşındaki yenilgisi, 1 dünya savaşı esnasında yaşanan açlık, sefalet, Çarlık rejiminin kötü yönetimi, Asker, köylü ve işçi temelli ayaklanmalar, 1905 devrimi, Çarlık rejiminin baskıları, aristokratlar, jülyen takvimine göre devrimin tarihi, St.…
  continue reading
 
Almanya ekonomisi, Batıda olumlu ekonomik veriler, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa Ekonomisi, Marshall planı, Sanayi üretimi, Prusya krallığından süregelen disiplin, Volkswagen grubu, Akdeniz Ülkeleri, İskandinav ülkelerinin refah seviyesini anlamaya çalışma, Japonya’nın küllerinden doğuşu, Tarihte Bugün #AlmanDisiplini…
  continue reading
 
#JosephPulitzer #journal #pulitzerödülü Joseph Pulitzer’in gazetecilik serüveni, Özgür basının önemi hakkındaki görüşleri, Westliche Post gazetesindeki başarısı, New York World gazetesinde yaptığı reform ve atılımlar, karikatür ve çizgi romanı gazeteye sokması, gazetecilik fakültesi için çabaları, Columbia üniversitesine bıraktığı miras, özgürlük h…
  continue reading
 
#Engizisyonmahkemeleri #Ortaçagavrupasi IX. yy’da Hristiyanlığa karşı başlayan yeni akımlar sonucu Avrupa devletlerinin ve kilisenin zora düşmesi, Avrupa’nın Hristiyanlaştırılmak istenmesi, Engizisyon mahkemesi, Ortaçağ Engizisyonu, İspanyol Engizisyonu, Yahudileri sürgün etme, Roma Engizisyonu, işkenceler, Kilisenin etkisi, Bilim insanlarının yarg…
  continue reading
 
#kristofkolomb Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşif süreci, yola çıkışı, Atlantik Okyanusu, Bahamalar’a varışı, Amerikan yerlileriyle ilişkisi, Doğu Hindistan, Altın, İspanya Kralı II. Ferdinand, kolonileşme, Avrupa’ya dönüş. #kâşif #abd https://www.podchaser.com/BIRNEVIBIYOGRAFIPodfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
#2001EkonomikKrizi #KemalDerviş 2001 ekonomik krizini hazırlayan sebepler nelerdi? 1990’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi, 1994 krizi, kamu borçları, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit gerginliği, IMF, Anayasa kitapçığı, Yazar kasa, Devlet krizi, ekonomik krizden çıkışın yolları, Dünya Bankası, Kemal Derviş’in dümene geçmesi, özelleştirme, rekabet, piya…
  continue reading
 
#BerlinDuvari #UtancDuvari 13 Ağustos 1961’de Berlin Duvarı’nın inşası, 2. Dünya Savaşı, ABD, Fransa, İngiltere, SSCB, Soğuk Savaş, İki kutuplu dünya, Komünizm, Doğu Almanya, Batı Almanya, Duvarın yıkılışına giden süreç, Sovyetlerin dağılışı, Berlin duvarını konu alan filmlerPodfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
#kurbanbayramı İslam dininde kurban ibadeti, ortaya çıkışı, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, İshak, Hz. İbrahim’in rüyası ve oğlunu kurban etmek istemesi, diğer İbrahimi dinlerde kurbanın yeri, Kurban kesmenin amacı, kurban etinin dağıtım şekli, Yahudilikte kurban, Türkiye’de kurban kesme oranları. Tarihte bugün, Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası hisseleri…
  continue reading
 
#Seyfidursunoglu #huysuzvirjin doğum tarihi, memleketi, eğitim hayatı, memuriyet yaşamı, gösteri dünyasına girişi, şöhret basamakları, huysuz şov, sansüre uğraması, esprili kişiliği, mizahı, hastalığı ve vefatı, tarihte bugünPodfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Şans Oyunlarının tarihçesi, 19. yy’da şans oyunları, Şans oyunlarının Türkiye’ye gelişi, Osmanlı’ yönetiminin piyangodaki rolü, Abdülmecit dönemi, Türk Teyyare Cemiyeti, Teyyare Piyangosu, Piyango satıcıları, Abdülhamit döneminde piyango, yasaklar, yardım amaçlı düzenlenen piyangolar, Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet döneminde piyango, İsmet İnönü, Fen…
  continue reading
 
Merkezi yerleştirme sınav sistemi, 1960’lı yıllardan itibaren üniversite sınavı ve tercih sistemi, ÖSS, ÖYS, YGS, LYS, YKS, KPSS, sınav sistemindeki sorunlar, intihar eden gençler, tarihte bugün, Gündem, Madımak, Sivas Katliami, Aziz NesinPodfresh: Emre Karatekin tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi