Malagasy halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
The Malagasy Audio Drama New Testament (DPV) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the N ...
 
Loading …
show series
 
1 - Te hanova ny fontsika izy vao manome valim_bavaka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 08 4 - Famaritana ny fanabeazana fizarana fahadimy 5 - Manaiky ny fandresen'i JesosyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona 2- Fisorohana ny fisaraham-panambadiana 3- Ny toetra maha izy ny olona 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy VI 5- Mandresy Jesosy , resy satana - Fizarana faharoaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Miara-miasa hahasoa 2- Fangaro tsaramaso amin'ny sosety 3- Jesosy Mpanome fiainana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR 5- Mandresy Jesosy resy SatanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Tia anao Aho, ary hianao dia zanako 2 - Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany @ maty 3 - Rehefa avelanao hiditra an-tsehatra ny Tompo 4 - Ankohonana ankehitriny 5 - Iro valisoa ho azon'"ny mpitantana mahatoky, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - hiaro anao ny anjeliny 2 - Fanafodin'ny Omby tratry ny hazatra 3 - Tontolo hiainana 16 (Matokisa an'Andriamanitra) 4 - ZIXWAB -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 2) 5 - Mibanjina ny lokaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Raha taominy mpanota Tsia 2 - Mampiasa fitsipika 3 - Boky ho an'ny toe-javatra tsirairay 4 - Adiny roa dia afaka 01 (zava-mahadomelina) 5 - Ntaonao inona ny volakoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ny tanjona eo amin'ny fiainana 2 - Ady @ fiahiahiana 3 - Miomana ho any an-danitra 08 - Minia tsy mandoto ny tena 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - Jerosalema vaovaoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Mampandroso ny mpanjaka 2- Tena hatsarao ny toetra fa aza amboamboarina 3- Fialofana ho anao Andriamanitra 4- Fikojana tanimbary sy fanaraha-maso ny trondro Fizrana fahadimy 5- Fiainana MandrakizayAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - mibanjina an'i Jesosy mandrakariva 2 - Faminaniana lehibe indrindra mahakasika an'i Jesosy 3 - Matokisa , aza miala amin'ny sambo 4 - Trou noir 5 - Mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mahaiza mifamela de mandraisa lesona 2 - Mangahazo maroanaka 3 - Tontolo iainana 15 (Manàna faharetam-po) 4 - Arthrose 5 - Rehefa tsy afaka mividy sy mivarotraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ny tena fiadanana 2 - Ady amin'ny tsy fahitana torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 24 - Natao mpanarato olona izay manaraka an'i Jesosy 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Fotoana tokony iainana fiainana tsotraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Niheren-doza 2- Mifanampy amin'ny fizahan-toetra 3- Jesosy Manafaka 4- Fiompiana trondro an-tanimbary Fizarana fahefatra 5- Matoky an'Andriamanitra fa tsy ny harenaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Karazan'olona toy inona re hianao 2- Salade voanio 3- Inona no soa azo 4- Vaovaon 'ny AWR Malagasy - 2023 5- Mametraka an'Andriamanitra ho loha - laharanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Apetraho eo Aminy 2 - Odikankan'akoho 3 - Fahatokiana avy amin'ny fahazavan-tsaina 4 - -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 1) 5 - Lova ara-panahyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Mbola hisy maraina ho anao 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 23 - Manaiky ny ho ateraka indray 4 - Ny rarintsaina sy ny manodidina azy 5 - Ny Tokony atao amin'ny fotoana fisotroan-drononoAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ninia tsy ahafantatra zavatra hafa 2- Ny fahamatorana 3- Fahafahana tena marina 4- Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana fahatelo 5- Ny fananana sy ny fahanteranaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Mianara manana faharetana 2- Paoma amin'ny caramel 3- He ny manaraka no tsara 4- Mme Malala Mahitsy - Mitantana sy manampy Andriamanitra 5- Ny tokony hatao rehefa mandroso amin'ny fahanteranaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Aza mitsoka trompetra 2 - Resy ny fahavalo 3 - Manao ny fomba rehetra hamonjena antsika Andriamanitra 4 - Safidy 5 - Ny fandriky ny fiheremana, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Minoa anatra,izay afafy no jinjaina 2 - Resy ny biby kely 3 - Jerosalema vaovao 4 - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 2) 5 - Mandresy ny fiheremanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Tsy mba matory Jehovah 2 - Hieritreritra tsara aho amin'ny sisa 3 - Miazakazaka amin'ny faharetana 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 01 5 - I Ananiasy sy SafiraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Fahatsiarovan-tena ho meloka 2 - Fanatsarana ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra (22) - Mitandrina ny didin'Andriamanitra 4 - Fandrika manakana ny tsy handraisana andraikitra 5 - Ny Fon'i JodasyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Fitiavana tsy ambara amin'ny teny 2- Zanaka nandao ary ny tokony ataon'ny Ray aman-dreny 3- Atao anie ny sitraponao 4- Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana faharoa 5- Zavatra voahozona tao an-tobyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra 2- Fanamboarana Pane cake 3- Fanantenana 4- Mme Malala Mahitsy - Mitantana sy manampy Andriamanitra 5- Fahotana tany amboalohanyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Azy ny sisa 2 - Ny fahafatesana fahavalo 3 - Inona no didy ifehezan Andriamanitra antsika 4 - Ny reny 5 - Manao drafitra mba hahomby, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ilay famantaran-andro aloka 2 - Ody Barika 3 - Ireo famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy 4 - - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 1) 5 -torohevitra araka ny sitrapon'AndriamanitraAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ho tena zanak'Andriamanitra 2 - Virus sy Bakteria 3 - Miomana ho any an-danitra 20- Mahatoky na dia amin'ny fahasarotanan'ny fiainana aza 4 - Fitsipika mibaiko ny fifandraisan 'ny ray aman-dreny sy ny zaza 5 - Ireo taom-piasanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra 2 - Ramerina ( Pilo-Taretra ) Tech Fanjanirina 3 - Sabata andro fitsaharana 4 - ZYXWAB - Ny fihomehezana sy ny fifaliana amin'ny fiainana 5 - I JobaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Hasoavana 2 - Sakafon'ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra 21 - Mazotoa mivavaka 4 - Ny fanambadiana 02 5 - Tovolahy mpanan-karena sady mpanapakaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1- Misy mandatsaka baomba 2- Fromage fondue 3- Mpiandry tsara 4- Fanazavana ny anarana hoe YESHUA 5 - Ny fiainan'i Jesosy ny asa fanompoana nampiavaka AzyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - lanjalanjao ny fahatezerana 2 - Momba ny fahafatesana 3 - Jesosy manafaka (ilay vehivavy nampijalian'ny fanahy maloto) 4 - Antso an-telefona 5 - Fiariana harena any an-danitra, fianarana fanampinyAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Izay ataonareo @ireo madinika ireo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Tsy misy tsiny ny lalan'Andriamanitra 4 - ZYXWAB - Ny Stress sy ny vahaolana iatrehana azy 5 - Mosesy tao EgyptaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Tiava ny namanao tahaka ny tenanao 2 - Ireo lalànan'ny sakafo tsara 3 - Miomana ho any an-danitra 19- Mitarika ny olona hanompo an'Andriamanitra 4 - Ny fanambadiana 01 5 - Ny safidy ratsin'i LotaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
1 - Aza mitsara mba tsy ho tsaraina 2- Fomba fihainoana Fizarana faharoa 3- Velona mandrakizay miaraka amin'i Jesosy 4- Fanafody ho an'ny voly Fizarana voalohany 5- Abrahama ilay rain'ny finoanaAdventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
Loading …

Hızlı referans rehberi