Gulsah halka açık
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları’nın yirmi dördüncüsü “Hayvanın (Yeniden) İcadı” başlıklı konuşmasıyla Sinan Akıllı ile 8 Ekim 2023’de Route Ankara Sahne’de gerçekleşti. Söz konusu konuşma Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir. Ses kalitesindeki düşüklükten dolayı özür dileriz.
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları’nın yirmi ikincisi “Temsili Zihin Kuramları, Fenomenalizm ve Gerçekçilik” başlıklı konuşmasıyla Ceyhan Temürcü ile 17 Eylül 2023’de Route Ankara Sahne’de gerçekleşti. Söz konusu konuşma Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları’nın on dokuzuncusunda “Yekpare Geniş Bir Anın Parçalanmaz Akışı? Modern Tarihimizi Dönemselleştirmek” başlıklı konuşmasıyla İlker Aytürk ile 22 Mayıs 2022’de Route Ankara Sahne’de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.…
  continue reading
 
Bu programda Odunpazarı Modern Müze'den Kurumsal İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven'le müzeler ve iletişim konusunu konuşuyoruz. İletişim kavramının yeni müzecilikle birlikte müzeciliğe dahil olması, müzelerin topluma karşı sorumluluklarını iletişim yoluyla sergilemeleri ve sosyal medyayla müze iletişiminin değişmesinden bahsediyoruz.…
  continue reading
 
Sansür kavramından, etimolojik kökeninden ve müzelerde gördüğümüz çeşitli sansür biçimleri ile konularından bahsediyoruz. Özellikle müstehcenlik kavramının nasıl beraberinde sansürü getirdiğinden, sansürün ideolojik bir araç olarak kullanıldığından konuşuyor, ülkemizde bazı müzelerdeki sansür olaylarından örnekler veriyoruz.…
  continue reading
 
Jeoloji Mühendisi Gönenç Göçmengil'le doğa tarihi müzelerinden bahsediyoruz. Doğa tarihi müzelerinin tarihsel gelişimini dünyadan ve Türkiye'den örnekler üzerinden ele aldığımız bu bölümde son olarak doğa tarihi müzelerinin iklim krizi ve antroposenle ilişkisine değiniyoruz.Açık Radyo 95.0 tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yayınlanan bu bölümümüze bağımsız müze eğitimcisi Berat Örnek konuk oluyor. Berat'la "Kapsayıcı müzeler: Türkiye'de engellilere yönelik erişilebilir sanat" isimli yüksek lisans tezi ve herkes için müzede öğrenme yöntemleri, müzelerde engelliliğe hak temelli yaklaşım, kapsayıcılık, erişilebilirlik gibi konular üzer…
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları’nın on yedincisinde “Dante’den Calvino’ya: Neden Seyahat Ederiz?” başlıklı konuşmasıyla Bülent Ayyıldız ile 27 Mart 2022’de Route Ankara Sahne’de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları’nın on altıncısında ”Bir Anarşi Lejanti: Anarşinin 3K4F’si” başlıklı konuşmasıyla Mete Kaan Kaynar ile 13 Mart 2022’de Route Ankara Sahne’de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
Bu bölümde İstanbul Kadın Müzesi’nin konsept geliştiriciliği ve küratörlüğünü yürütmüş, 2022 itibariyle Istanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin küratörlüğünü üstlenen Meral Akkent konuğumuz oluyor. Feminist kuram ve hareketin müzeciliğe yansımalarından, toplumsal cinsiyetten ve kadın müzelerini betimlemek için sıklıkla kullanılan bir ifade olan “bin…
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları'nın on beşincisi ❝Sosyal Bilimler için Uygulamalı Ontolojiler ve #YapayZeka Modellemeleri❞ başlıklı konuşmasıyla Aziz Fevzi Zambak ile 06 Mart 2022'de Route Ankara Sahne'de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.…
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları'nın on dördüncüsü ❝Darwin’den Modern Senteze: Türlerin Kökeni’nin Kısa Bir Etki Tarihçesi❞ başlıklı konuşmasıyla Ergi Deniz Özsoy ile 27 Şubat 2022'de Route Ankara Sahne'de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.…
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları'nın on üçüncüsü ❝Okunmuş Gazeteden Çocuk Kitabına❞ başlıklı konuşmasıyla Aren Kurtgözü ile 20 Şubat 2022'de Route Ankara Sahne'de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları'nın on ikincisi ❝Hayatın Anlamı ile Ne Kastediyoruz?❞ başlıklı konuşmasıyla Tufan Kıymaz ile 12 Şubat 2022'de Route Ankara Sahne'de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
Bu bölümde müzelerde dijitalleşme konusuna bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanal müzelerin kavramsal temelleri, müzelerde dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan çevrimiçi müze, web müzesi, dijital müze ve sanal müze gibi farklı kavramların varlığına dikkat çektikten sonra Türkiye’de yaygın olarak kullanılan sanal müze kavramı hakk…
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları’nın on birincisi Z. Gizem Yılmaz Karahan ile ❝Posthümanist Olmak Ne Demektir?❞ başlıklı konuşmasıyla 06 Şubat 2022’de Route Sahne’de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
Dijital dünyaya kısa bir giriş yaptıktan sonra dijitalleşme ve dijitalleştirme ayrımına dikkat çekiyoruz. 1960’lardan günümüze müzelerde dijitalleşme ve dijitalleştirmenin gelişimine çeşitli örnekler üzerinden bakıyor, dijital uygulamaların, müzelerin belgeleme, sergileme ve araştırma gibi işlevlerini kapsayan kullanım alanlarına değiniyoruz.…
  continue reading
 
Başlangıç kısmında Türkiye Müzeciliği'ni tarihsel olarak incelediğimiz, Osmanlı aydını Osman Hamdi Bey ve onun mirasını devam ettiren müzecimiz Halil Edhem'den bahsettiğimiz bu bölümde, Cumhuriyet’in kuruluşu ile yükselişe geçen müzeciliğimize ve dönemsel olarak gelişimlerine odaklanıyoruz. Son olarak akademide müzecilik ve müzecilik meslek örgütle…
  continue reading
 
"Müze nedir?" Bu soruyla ilgili hepimizin aklına farklı bir şey gelebilir. Kimimiz için eğlenceli, kimimiz için soğuk, eski eserlerin korunduğu, öğrendiğimiz, estetik tatmin yaşadığımız, sesimizi duyurabildiğimiz yerler olabilir. Müzeler bunların hepsini -bazen de hiçbirini- içinde barındırır. Nasıl barındırıyor derseniz cevabı, programın açılış ko…
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları'nın sekizincisi ❝Mimar Sinan Mimarisinde Yapı ve Kent İlişkisi❞ başlıklı konuşmasıyla Jale Erzen ile 29 Şubat 2020'de Route Ankara Sahne'de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları'nın yedincisi ❝Machiavelli: Somut Gerçekliğin Peşinde❞ başlıklı konuşmasıyla Utku Özmakas ile 22 Şubat 2020'de Route Ankara Sahne'de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
sosyalbilimler.org Ankara Konuşmaları'nın üçüncüsü ❝Immanuel Wallerstein ve Sosyal Bilimler❞ başlıklı konuşmasıyla Faruk Alpkaya ile 31 Ocak 2020'de Route Ankara Sahne'de gerçekleşti. Söz konusu konuşma görüntülü olarak Sosyal Bilimler'in YouTube kanalından izlenebilir.
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi