Freude halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
1939 yılında Freud kanser nedeniyle çok fazla acı çekmektedir. Bu sırada Nazilerin İngiltere bombardımanı da başlamıştır ve bu da onu fazlasıyla üzmektedir. Özel doktoru ona “Üstat, bu savaşın son savaş olacağı söyleniyor, buna inanıyor musunuz?” diye sorduğunda Freud, “Benim son savaşım olduğuna inanıyorum sadece,” der ve çok yakın dostu olan heki…
  continue reading
 
Ölümünden bir yıl önce Freud, Musa Denen Adam ve Tektanrıcılık kitabını Londra’da tamamlamıştı. Son yıllarında bu konuya bu kadar önem vermesinin nedeni, dünyada Yahudilere karşı bir düşmanlığın oluşması ve bunun Yahudi soykırımına doğru gidişiydi. Bunun altında yatan kaba politik düşünceler, tavır alışlar, ekonomik yaklaşımlar da önemlidir, ama Fr…
  continue reading
 
Freud 1938 yılında, 81 yaşında iken Nazilerin işgali altındaki Viyana’yı terk etmek zorunda kalır ve Londra’ya göç eder. Viyana’dan ayrılışını, Titanic’in 2. kaptanının sözlerine benzetir. Sağ kalan 2. kaptan “Gemiyi ne zaman terk ettiniz?” sorusuna “Ben Titanic’i terk etmedim. Ben güvertede duruyordum, o benim altımdan çekildi” diye cevap vermişti…
  continue reading
 
Freud'un Musa Denen Adam kitabına giden yolda yazdığı 3 önemli yapıttan söz ediyoruz: Bir Yanılsamanın Geleceği (1927), Kültür İçinde Huzursuzluk (1930), Kitle Psikolojisi (1921). Bu üç yapıt da döneminin kültür tarihinin kilometre taşları sayılabilir. Özellikle Kitle Psikolojisi, büyük bir öngörüyle neredeyse Hitler’in habercisi olarak görülebilir…
  continue reading
 
Freud’a göre edebiyat dünyasında 3 başyapıt vardır: Sofokles’in Kral Oidipus’u, Shakespeare’in Hamlet’i, Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler’i. Ve Freud bu üç başyapıtta da ortak noktanın babayı öldürmek olduğunu vurgular. Oğullar ancak babadan kurtulduklarında özgürlüğe kavuşurlar. Kral Oidipus babayı öldürüp bunu “yazgı” olarak niteler. Hamlet is…
  continue reading
 
Freud 1913 yılında Totem ve Tabu kitabını yayımlar. 1906’dan beri üzerinde çalışmaktadır. En eski insan toplumlarında bile iki önemli yasağın bulunduğunu görmüştür. İlkel toplumlar ve özellikle Avustralya yerli kabileleri üzerine yoğunlaşır ve görür ki çok ilkel koşullarda yaşamaktadırlar, barınakları yoktur, sistematik bir dinleri yoktur, ama iki …
  continue reading
 
Didik Didik Freud'un 10. bölümünde Serol Teber ve Şenol Ayla, Freud ile, İngiliz yazar Arthur Conan Doyle’un meşhur roman kahramanı Sherlock Holmes ve Edgar Allen Poe'nun kitaplarında karşımıza çıkan dedektif Mösyö Dupin arasındaki benzerlikleri ele alıyorlar.Açık Radyo 95.0 tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Freud arkeolojiye özel bir ilgi duymakta ve psikanalizi de ruhun arkeolojisine benzetmektedir. Yoğun melankolik dönemlerinde odasına kapanır ve duvarındaki Gradiva rölyefi replikasını saatlerce seyreder. ‘Küller Altından Çıkan Aşkın Tanrıçası’ Gradiva’da gördüklerini yorumlamaya çalışırken Freud yine sırtını sanata dayar. Alman yazar Wilhelm Jensen…
  continue reading
 
Didik Didik Freud'un 8. bölümde Freud, babasının ölümünün ardından Oidipus kompleksini tanımlamaya doğru yol alırken Shakespeare’e başvuruyor: Hamlet babasının öcünü almak için amcasını öldürmek istemekte ama kararsız davranmaktadır. Freud, ‘Hamlet kararsızlığı’ olarak adlandırdığı bu durumu, kendi çocukluğunda babasına karşı duyduğu hislere benzet…
  continue reading
 
1894’te Freud, “Cinsel içgüdülerde saklı ya da yoğunlaşmış enerji yüküne libido adını verdim” der ve ‘libido’ kavramının adını koyar, ‘içgüdü’yü tanımlar ve ‘bilinçdışı’nı psikanalizin temel kavramlarından biri olarak kullanmaya başlar. Hastası olan on sekiz genç kadının analizini sunarak ‘Kışkırtma teorisi’ni ortaya atar. Bu kadınların hepsi çocuk…
  continue reading
 
O dönem Avrupa’sının “en özgür, en dışa dönük, en kapasiteli, en zeki kadınlarından olup aynı zamanda da yüzyılın en zeki insanlarıyla birlikte olmasıyla da ünlü” Lou Andreas Salomé. Salomé, önce Nietzsche ile birlikte olur, sonra Rilke ile büyük bir aşk yaşar. Salomé ile Freud tanıştıklarında, oturup aralıksız 10 saat konuşurlar. Freud o günden so…
  continue reading
 
Anna O, Breuer’den çocuğu olacağını söylüyor, Breuer korkuya kapılıp Anna O’nun tedavisini o an bırakıyor, Freud Breuer’le arkadaşlığı bırakıp kendisine yeni bir yakın dost buluyor, yeni yakın dost Dr. Fliess’in karısı Freud’u çok kıskanıyor, Fliess ölünce karısı Freud’un mektuplarını açık artırmaya çıkarıyor, Freud bu mektuplar okunacak diye çok k…
  continue reading
 
Freud 1885-1886 arasında sadece altı ayı Paris’te geçirir ama Paris, hayatının dönüm noktası olur. Paris’in gece hayatına katılır, Louvre Müzesi’ni gezer, Michelangelo’nun eserlerini görür; insanın toplumsal, kültürel ve dinî baskılardan kurtulması, bireyselleşmesi ve özgürleşmesi üzerinde düşünmeye başlar. Bu bölümde ayrıca dünyanın ilk psikanaliz…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi