ဘာသာ halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
နကဵုဒဒု်မအေၚ်ဒုၚ်ဂှ်ဒးအံၚ် ဇၞးရောၚ်။ဓမ္မသီချင်း။တရားဒေသနာ။Adventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
လ္ပယှအဲဇဲတုဲအာတ်ရာဒနာမိတ်နူဌာန်ကျာ်ညိ ၁။ဓမ္မသီချင်း။တရားဒေသနာ။Adventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
လ္ပယှအဲဇဲတုဲအာတ်ရာဒနာမိတ်နူဌာန်ကျာ်ညိ။ဓမ္မသီချင်း။တရားဒေသနာ။Adventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
ကောန်မၞးအိုတ်သီုတံဂှ်မၞးလဴထၐးကဵုပရောသၠပတ်သမ္မာညိ။ဓမ္မသီချင်း။တရားဒေသနာ။Adventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
(လ္ပယှအဲဇဲတုဲအာတ်ရာဒနာမိတ်နူဌာန်ကျာ်ညိ)၃။ဓမ္မသီချင်း။တရားဒေသနာ။Adventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
ကောန်မၞးဂှ်မၞးစေတ်ပတောန်မ္ဂးအတိုၚ်ပၟိက်ကျာ်ဂှ်စေတ်ပတောန်အိုက်ညိ။ဓမ္မသီချင်း။တရားဒေသနာ။Adventist World Radio tarafından oluşturuldu
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login