Artwork

İçerik Turker Words of Life 1 tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Turker Words of Life 1 veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Player FM - Podcast Uygulaması
Player FM uygulamasıyla çevrimdışı Player FM !

Laz Dili- "Allah'ı Bilebilir Mi?".mp4

44:52
 
Paylaş
 

Manage episode 383862041 series 3528799
İçerik Turker Words of Life 1 tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Turker Words of Life 1 veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Laz Langiuage- "Can One Know God?".mp4 / Лаз Язык - "Может ли человек познать Бога?".mp4 // 路 加 福 音 Luke 23:1 | | 众 人 都 起 来 , 把 耶 稣 解 到 彼 拉 多 面 前 。 23:2 | | 就 告 他 说 , 我 们 见 这 人 诱 惑 国 民 , 禁 止 纳 税 给 该 撒 , 并 说 自 己 是 基 督 , 是 王 。 23:3 | | 彼 拉 多 问 耶 稣 说 , 你 是 犹 太 人 的 王 吗 ? 耶 稣 回 答 说 , 你 说 的 是 。 23:4 | | 彼 拉 多 对 祭 司 长 和 众 人 说 , 我 查 不 出 这 人 有 什 么 罪 来 。 23:5 | | 但 他 们 越 发 极 力 地 说 , 他 煽 惑 百 姓 , 在 犹 太 遍 地 传 道 , 从 加 利 利 起 , 直 到 这 里 了 。 23:6 | | 彼 拉 多 一 听 见 , 就 问 这 人 是 加 利 利 人 吗 ? 23:7 | | 既 晓 得 耶 稣 属 希 律 所 管 , 就 把 他 送 到 希 律 那 里 去 。 那 时 希 律 正 在 耶 路 撒 冷 。 23:8 | | 希 律 看 见 耶 稣 , 就 很 欢 喜 。 因 为 听 见 过 他 的 事 , 久 已 想 要 见 他 。 并 且 指 望 看 他 行 一 件 神 迹 。 23:9 | | 于 是 问 他 许 多 的 话 。 耶 稣 却 一 言 不 答 。 23:10 | | 祭 司 长 和 文 士 , 都 站 着 极 力 地 告 他 。 23:11 | | 希 律 和 他 的 兵 丁 就 藐 视 耶 稣 , 戏 弄 他 , 给 他 穿 上 华 丽 衣 服 , 把 他 送 回 彼 拉 多 那 里 去 。 23:12 | | 从 前 希 律 和 彼 拉 多 彼 此 有 仇 。 在 那 一 天 就 成 了 朋 友 。 23:13 | | 彼 拉 多 传 齐 了 祭 司 长 , 和 官 府 , 并 百 姓 , 23:14 | | 就 对 他 们 说 , 你 们 解 这 人 到 我 这 里 , 说 他 是 诱 惑 百 姓 的 。 看 哪 , 我 也 曾 将 你 们 告 他 的 事 , 在 你 们 面 前 审 问 他 , 并 没 有 查 出 他 什 么 罪 来 。 23:15 | | 就 是 希 律 也 是 如 此 , 所 以 把 他 送 回 来 。 可 见 他 没 有 作 什 么 该 死 的 事 。 23:16 | | 故 此 我 要 责 打 他 , 把 他 释 放 了 。 ( 有 古 卷 在 此 有 23:17 | | 每 逢 这 节 期 巡 抚 必 须 释 放 一 个 囚 犯 给 他 们 。 ) 23:18 | | 众 人 却 一 齐 喊 着 说 , 除 掉 这 个 人 , 释 放 巴 拉 巴 给 我 们 。 23:19 | | 这 巴 拉 巴 是 因 在 城 里 作 乱 杀 人 下 在 监 里 的 。 23:20 | | 彼 拉 多 愿 意 释 放 耶 稣 , 就 又 劝 解 他 们 。 23:21 | | 无 奈 他 们 喊 着 说 , 钉 他 十 字 架 , 钉 他 十 字 架 23:22 | | 彼 拉 多 第 三 次 对 他 们 说 , 为 什 么 呢 ? 这 人 作 了 什 么 恶 事 呢 ? 我 并 没 有 查 出 他 什 么 该 死 的 罪 来 。 所 以 我 要 责 打 他 , 把 他 释 放 了 。 23:23 | | 他 们 大 声 催 逼 彼 拉 多 , 求 他 把 耶 稣 钉 在 十 字 架 上 。 他 们 的 声 音 就 得 了 胜 , 23:24 | | 彼 拉 多 这 才 照 他 们 所 求 的 定 案 。 23:25 | | 把 他 们 所 求 的 那 作 乱 杀 人 下 在 监 里 的 , 释 放 了 。 把 耶 稣 交 给 他 们 , 任 凭 他 们 的 意 思 行 。 23:26 | | 带 耶 稣 去 的 时 候 , 有 一 个 古 利 奈 人 西 门 , 从 乡 下 来 。 他 们 就 抓 住 他 , 把 十 字 架 搁 在 他 身 上 , 叫 他 背 着 跟 随 耶 稣 。 23:27 | | 有 许 多 百 姓 , 跟 随 耶 稣 , 内 中 有 好 些 妇 女 , 妇 女 们 为 他 号 啕 痛 哭 。 23:28 | | 耶 稣 转 身 对 她 们 说 , 耶 路 撒 冷 的 女 子 , 不 要 为 我 哭 , 当 为 自 己 和 自 己 的 儿 女 哭 。 23:29 | | 因 为 日 子 要 到 , 人 必 说 , 不 生 育 的 , 和 未 曾 怀 胎 的 , 未 曾 乳 养 婴 孩 的 , 有 福 了 。 23:30 | | 那 时 , 人 要 向 大 山 说 , 倒 在 我 们 身 上 。 向 小 山 说 , 遮 盖 我 们 。 23:31 | | 这 些 事 既 行 在 有 汁 水 的 树 上 , 那 枯 干 的 树 , 将 来 怎 么 样 呢 ? 23:32 | | 又 有 两 个 犯 人 , 和 耶 稣 一 同 带 来 处 死 。 23:33 | | 到 了 一 个 地 方 , 名 叫 髑 髅 地 , 就 在 那 里 把 耶 稣 钉 在 十 字 架 上 , 又 钉 了 两 个 犯 人 , 一 个 在 左 边 , 一 个 在 右 边 。 23:34 | | 当 下 耶 稣 说 , 父 阿 , 赦 免 他 们 。 因 为 他 们 所 作 的 , 他 们 不 晓 得 。 兵 丁 就 拈 阄 分 他 的 衣 服 。 23:35 | | 百 姓 站 在 那 里 观 看 。 官 府 也 嗤 笑 他 说 , 他 救 了 别 人 。 他 若 是 基 督 , 神 所 拣 选 的 , 可 以 救 自 己 吧 。 23:36 | | 兵 丁 也 戏 弄 他 , 上 前 拿 醋 送 给 他 喝 , 23:37 | | 说 , 你 若 是 犹 太 人 的 王 , 可 以 救 自 己 吧 。 23:38 | | 在 耶 稣 以 上 有 一 个 牌 子 , 有 古 卷 在 此 有 用 希 利 尼 罗 马 希 伯 来 的 文 字 写 着 , 这 是 犹 太 人 的 王 。
  continue reading

81 bölüm

Artwork
iconPaylaş
 
Manage episode 383862041 series 3528799
İçerik Turker Words of Life 1 tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Turker Words of Life 1 veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Laz Langiuage- "Can One Know God?".mp4 / Лаз Язык - "Может ли человек познать Бога?".mp4 // 路 加 福 音 Luke 23:1 | | 众 人 都 起 来 , 把 耶 稣 解 到 彼 拉 多 面 前 。 23:2 | | 就 告 他 说 , 我 们 见 这 人 诱 惑 国 民 , 禁 止 纳 税 给 该 撒 , 并 说 自 己 是 基 督 , 是 王 。 23:3 | | 彼 拉 多 问 耶 稣 说 , 你 是 犹 太 人 的 王 吗 ? 耶 稣 回 答 说 , 你 说 的 是 。 23:4 | | 彼 拉 多 对 祭 司 长 和 众 人 说 , 我 查 不 出 这 人 有 什 么 罪 来 。 23:5 | | 但 他 们 越 发 极 力 地 说 , 他 煽 惑 百 姓 , 在 犹 太 遍 地 传 道 , 从 加 利 利 起 , 直 到 这 里 了 。 23:6 | | 彼 拉 多 一 听 见 , 就 问 这 人 是 加 利 利 人 吗 ? 23:7 | | 既 晓 得 耶 稣 属 希 律 所 管 , 就 把 他 送 到 希 律 那 里 去 。 那 时 希 律 正 在 耶 路 撒 冷 。 23:8 | | 希 律 看 见 耶 稣 , 就 很 欢 喜 。 因 为 听 见 过 他 的 事 , 久 已 想 要 见 他 。 并 且 指 望 看 他 行 一 件 神 迹 。 23:9 | | 于 是 问 他 许 多 的 话 。 耶 稣 却 一 言 不 答 。 23:10 | | 祭 司 长 和 文 士 , 都 站 着 极 力 地 告 他 。 23:11 | | 希 律 和 他 的 兵 丁 就 藐 视 耶 稣 , 戏 弄 他 , 给 他 穿 上 华 丽 衣 服 , 把 他 送 回 彼 拉 多 那 里 去 。 23:12 | | 从 前 希 律 和 彼 拉 多 彼 此 有 仇 。 在 那 一 天 就 成 了 朋 友 。 23:13 | | 彼 拉 多 传 齐 了 祭 司 长 , 和 官 府 , 并 百 姓 , 23:14 | | 就 对 他 们 说 , 你 们 解 这 人 到 我 这 里 , 说 他 是 诱 惑 百 姓 的 。 看 哪 , 我 也 曾 将 你 们 告 他 的 事 , 在 你 们 面 前 审 问 他 , 并 没 有 查 出 他 什 么 罪 来 。 23:15 | | 就 是 希 律 也 是 如 此 , 所 以 把 他 送 回 来 。 可 见 他 没 有 作 什 么 该 死 的 事 。 23:16 | | 故 此 我 要 责 打 他 , 把 他 释 放 了 。 ( 有 古 卷 在 此 有 23:17 | | 每 逢 这 节 期 巡 抚 必 须 释 放 一 个 囚 犯 给 他 们 。 ) 23:18 | | 众 人 却 一 齐 喊 着 说 , 除 掉 这 个 人 , 释 放 巴 拉 巴 给 我 们 。 23:19 | | 这 巴 拉 巴 是 因 在 城 里 作 乱 杀 人 下 在 监 里 的 。 23:20 | | 彼 拉 多 愿 意 释 放 耶 稣 , 就 又 劝 解 他 们 。 23:21 | | 无 奈 他 们 喊 着 说 , 钉 他 十 字 架 , 钉 他 十 字 架 23:22 | | 彼 拉 多 第 三 次 对 他 们 说 , 为 什 么 呢 ? 这 人 作 了 什 么 恶 事 呢 ? 我 并 没 有 查 出 他 什 么 该 死 的 罪 来 。 所 以 我 要 责 打 他 , 把 他 释 放 了 。 23:23 | | 他 们 大 声 催 逼 彼 拉 多 , 求 他 把 耶 稣 钉 在 十 字 架 上 。 他 们 的 声 音 就 得 了 胜 , 23:24 | | 彼 拉 多 这 才 照 他 们 所 求 的 定 案 。 23:25 | | 把 他 们 所 求 的 那 作 乱 杀 人 下 在 监 里 的 , 释 放 了 。 把 耶 稣 交 给 他 们 , 任 凭 他 们 的 意 思 行 。 23:26 | | 带 耶 稣 去 的 时 候 , 有 一 个 古 利 奈 人 西 门 , 从 乡 下 来 。 他 们 就 抓 住 他 , 把 十 字 架 搁 在 他 身 上 , 叫 他 背 着 跟 随 耶 稣 。 23:27 | | 有 许 多 百 姓 , 跟 随 耶 稣 , 内 中 有 好 些 妇 女 , 妇 女 们 为 他 号 啕 痛 哭 。 23:28 | | 耶 稣 转 身 对 她 们 说 , 耶 路 撒 冷 的 女 子 , 不 要 为 我 哭 , 当 为 自 己 和 自 己 的 儿 女 哭 。 23:29 | | 因 为 日 子 要 到 , 人 必 说 , 不 生 育 的 , 和 未 曾 怀 胎 的 , 未 曾 乳 养 婴 孩 的 , 有 福 了 。 23:30 | | 那 时 , 人 要 向 大 山 说 , 倒 在 我 们 身 上 。 向 小 山 说 , 遮 盖 我 们 。 23:31 | | 这 些 事 既 行 在 有 汁 水 的 树 上 , 那 枯 干 的 树 , 将 来 怎 么 样 呢 ? 23:32 | | 又 有 两 个 犯 人 , 和 耶 稣 一 同 带 来 处 死 。 23:33 | | 到 了 一 个 地 方 , 名 叫 髑 髅 地 , 就 在 那 里 把 耶 稣 钉 在 十 字 架 上 , 又 钉 了 两 个 犯 人 , 一 个 在 左 边 , 一 个 在 右 边 。 23:34 | | 当 下 耶 稣 说 , 父 阿 , 赦 免 他 们 。 因 为 他 们 所 作 的 , 他 们 不 晓 得 。 兵 丁 就 拈 阄 分 他 的 衣 服 。 23:35 | | 百 姓 站 在 那 里 观 看 。 官 府 也 嗤 笑 他 说 , 他 救 了 别 人 。 他 若 是 基 督 , 神 所 拣 选 的 , 可 以 救 自 己 吧 。 23:36 | | 兵 丁 也 戏 弄 他 , 上 前 拿 醋 送 给 他 喝 , 23:37 | | 说 , 你 若 是 犹 太 人 的 王 , 可 以 救 自 己 吧 。 23:38 | | 在 耶 稣 以 上 有 一 个 牌 子 , 有 古 卷 在 此 有 用 希 利 尼 罗 马 希 伯 来 的 文 字 写 着 , 这 是 犹 太 人 的 王 。
  continue reading

81 bölüm

ทุกตอน

×
 
Loading …

Player FM'e Hoş Geldiniz!

Player FM şu anda sizin için internetteki yüksek kalitedeki podcast'leri arıyor. En iyi podcast uygulaması ve Android, iPhone ve internet üzerinde çalışıyor. Aboneliklerinizi cihazlar arasında eş zamanlamak için üye olun.

 

Hızlı referans rehberi